Hjem > Siste nytt > Markedskommentar uke 2 2019

Markedskommentar uke 2 2019

Publisert 14.01.2019, sist oppdatert 14.01.2019

Denne uken har vært relativt mild med temperaturer over normalen og med nedbørsmengder og vind rundt normalen for årstiden. Terminmarkedet holder fortsatt stand og er høyt priset.

Denne uken har vært relativt mild med temperaturer over normalen og med nedbørsmengder og vind rundt normalen for årstiden. Terminmarkedet holder fortsatt stand og er høyt priset.


I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 48 og 53 øre per kWh. Til sammenligning varierte systemprisen mellom 41 og 53 øre per kWh tilsvarende dager i forrige uke. I gjennomsnitt har systemprisen vært 50 øre per kWh som er 1 øre høyere enn gjennomsnittet i forrige uke. For Østlandet i NO1 har områdeprisen variert mellom 48 og 58 øre per kWh i løpet av ukens seks første dager, med en gjennomsnittspris på 51 øre per kWh. (Prisene er uten merverdiavgift, elsertifikater, pålagte avgifter og påslag.) 


På torsdag (10.1) var systemprisen 53 øre per kWh, mens prisen i NO1 var 58 øre per kWh. I Nord-Norge (NO4) derimot ble områdeprisen 47 øre per kWh og det er dette prisområdet som eksporterte kraft og dro ned Trøndelag (NO3) og Nord-Sverige (SE1 og SE2) som senket systemprisen. Hvorfor det produseres så mye vannkraft i NO4 som har den laveste magasinfyllingen av de fem prisområdene (53,2 prosent per uke 1), er ikke godt å si.


Denne uken ble det kjent at kraftkabelen mellom Tyskland og Norge (Nordlink) med en kapasitet på 1400 MW blir utsatt til mars 2021. I juni i 2018 meldte Statnett at kabelen skulle være i drift i slutten av 2020, mens de tilbake i 2015 meldte at kabelen skulle være i drift i starten av 2020, så det er ikke første gang at oppstarten har blitt utsatt.


Langtidsvarselet kommende seks uker viser temperaturer godt under normalen, med en døgnmiddeltemperatur fra -5⁰C til -8⁰C i Skandinavia, hvor uke 4 (21-27.01) ser ut til å bli den kaldeste uken i langtidsvarselet. Nedbørsmengdene og vindmengdene i langtidsvarselet er begge under normalen. Langtidsvarselet i Tyskland viser også temperaturer under normalen, med en døgnmiddeltemperatur fra -2⁰C til 2⁰C. Vindmengdene er også godt under normalen som har mye å si for prisen i Tyskland. Lave temperaturer og lite vind i værvarslene har lagt press på februarkontraktene både i Norden og Tyskland som begge er priset til 59 øre per kWh fredag ettermiddag. 

Den hydrologiske balansen som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann er denne uken (uke 2) om lag 14 TWh under normalen. Den hydrologiske balansen vil ved utgangen av uke 5 være 20 TWh under normalen, ifølge prognosene. Fyllingsgraden i norske vannmagasin er per uke 1 på 62,7 prosent, ned 1,2 prosentpoeng fra uke 1. Ser vi ett år tilbake i tid var fyllingsgraden i norske vannmagasin 69,7 prosent. For Østlandet i NO1 er fyllingsgraden per uke 1 på 62,8 prosent som er 2,8 prosentpoeng høyere sammenlignet med i fjor.

I løpet av uke 1 eksporterte Norge 211 GWh og importerte 365 GWh, som gir en netto utveksling på -154 GWh. Sammenlignet med uke 52 er netto eksport 204 GWh lavere som skyldes høyere eksport og lavere import.


CO2-kvoteprisen stengte fredag i forrige uke på 23,73 €/tonn og omsettes fredag ettermiddag for 22,60 €/tonn. Fremtidsmarkedet for kraft har beveget seg sidevegs denne uken, og er fortsatt høyt priset. Marskontrakten fredag ettermiddag omsettes for 54,95 €/MWh tilsvarende 54 øre per kWh, som er på nivå med fredag i forrige uke. Kontrakten for andre kvartal omsettes fredag ettermiddag 48,35 €/MWh tilsvarende 47 øre per kWh. Kontrakten for 2020 omsettes fredag ettermiddag for 38,30 €/MWh tilsvarende 37 øre per kWh. Til sammenligning ble systemprisen i fjor på 42 øre per kWh. 


Elsertifikatene har steget jevnt siden midten av desember hvor elsertifikatene for 2019 omsettes for 18,6 øre per kWh, mens elsertifikatene for 2020 omsettes for 2,7 øre per kWh. I løpet av 2019 og 2020 øker installert effekt med vindkraft fra 17 400 til 23 900 megawatt som innebærer en økning på hele 37 prosent til sammen i Norge, Sverige, Danmark og Finland som øker tilbudet av elsertifikater betydelig.


Skrevet av Magnus Nordrum Brøste
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?