Hjem > Siste nytt > Markedskommentar uke 19 2019

Markedskommentar uke 19 2019

Publisert 13.05.2019, sist oppdatert 13.05.2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Denne uken har vært relativt kald med temperaturer under normalen for årstiden. Spotprisene har styrket seg da lave temperaturer har ført til redusert tilsig og økt forbruk. Mer høytrykk i værvarslene samt høyere CO2-kvotepris har styrket terminmarkedet for kraft. 

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke. Gjennomsnittsprisen har vært 42 øre/kWh, seks øre høyere enn i forrige uke. For Østlandet i NO1 har områdeprisen variert mellom 41 og 43 øre/kWh i løpet av ukens seks første dager, med en gjennomsnittspris på 42 øre/kWh. (Prisene er uten pålagte avgifter, elsertifikater og påslag.)

Fyllingsgraden i norske vannmagasin er per uke 18 på 40,0 prosent, opp 4,2 prosentpoeng fra uke 17. De høye temperaturene i april satte fart på snøsmeltingen som har gjort at vannmagasinene har begynt å fylle seg opp rundt to uker tidligere enn normalt. Den hydrologiske balansen som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann er denne uken (uke 19) om lag 10 TWh under normalen i Norge og Sverige. Hele denne mangelen er i snømagasinene og i grunnvannet da vannmagasinene er godt over normalen.

Uken har vært relativt kald med temperaturer rundt 3⁰C under normalen for årstiden. Kommende 14 dager blir det noe høyere temperaturer enn hva som har vært denne uka, men temperaturene vil fremdeles holde seg rundt en grad under normalen. I løpet av helgen kommer det mye nedbør, men på mandag kommer det inn et høytrykk fra vest som legger seg over Nordsjøen som vil gi penere vær med mindre vind og nedbør. I prognosene for de kommende tre ukene ligger det inne en svekkelse av den hydrologiske balansen i størrelsesorden 1-1,5 TWh.

I løpet av uke 18 eksporterte Norge 109 GWh og importerte 294 GWh, Norge importerte med andre ord 185 GWh mer enn landet eksporterte. Høy vindkraftproduksjon i våre naboland er hovedårsaken til den høye importen.

CO2-kvoteprisen har styrket seg rundt 70 cent denne uka og omsettes fredag ettermiddag for rundt 26 €/tonn. Dette er fremdeles et høyt nivå og CO2-kvoteprisen handles 3-6 euro over de fleste prisprognosene noe som gir en potensiell nedside spesielt med tanke på de lengre terminkontraktene for kraft. Med utgangspunkt i frontmånedskontraktene på kull og gass ligger produksjonskostnadene i gass- og kullkraftverkene på henholdsvis 34,5 og 48,5 €/MWh. Produksjonskostnadene i kullkraftverkene har økt i underkant av 2 euro denne uka som skyldes litt høyere kullpris og CO2-kvotepris. I gasskraftverkene er produksjonskostnadene uendret denne uka da gassprisene har gått ned, mens CO2-kvoteprisen har gått i motsatt retning.

Terminmarkedet for kraft i Norden har i likhet med markedet i Tyskland steget svakt denne uka. Økende kullpris og CO2-kvotepris er hovedforklaringen på prisøkningen i Tyskland og på de lengre kontraktene i Norden. På de nærmeste kontraktene i Norden er prisene tilnærmet uendret til svakt opp, som henger sammen med værvarslene som er tørre og bidrar til å svekke den hydrologiske balansen fremover. Junikontrakten er uendret i pris og handles i likhet med forrige fredag for 40,5 øre/kWh. Kontrakten for tredje kvartal har økt i pris fra 40,6 til 41,4 øre/kWh, mens kontrakten for år 2020 har steget i pris fra 35,8 til 36,5 øre/kWh. Elsertifikatene har ikke endret seg mye i pris denne uka og omsettes fredag ettermiddag for rundt 5 øre/kWh.


Skrevet av Magnus Nordrum Brøste
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?