29.04.2019

Markedskommentar uke 17 2019

Denne uken har vært relativt mild med temperaturer godt over normalen for årstiden. Spotprisene har svekket seg denne uken da høye temperaturer har gitt økt tilsig samtidig som vindkraftproduksjonen også har vært høyere enn i forrige uke. Mer lavtrykk i værvarslene kombinert med lavere brenselspriser og CO2-kvotepriser har bidratt til lavere priser i terminmarkedet for kraft.


I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 32 og 40 øre/kWh, mot 40-44 øre/kWh i forrige uke. Gjennomsnittsprisen har vært 37 øre/kWh, fem øre lavere enn gjennomsnittsprisen i forrige uke. For Østlandet i NO1 har områdeprisen også variert mellom 32 og 40 øre/kWh i løpet av ukens seks første dager, med en gjennomsnittspris på 38 øre/kWh. (Prisene er uten pålagte avgifter, elsertifikater og påslag.)


Fyllingsgraden i norske vannmagasin er per uke 16 på 31,3 prosent, ned 1,2 prosentpoeng fra uke 15. Den hydrologiske balansen som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann er denne uken (uke 17) om lag 13-14 TWh under normalen i Norge og Sverige. Hele denne mangelen er i snømagasinene og i grunnvannet da vannmagasinene er på normalnivå.


Uken har vært relativt mild med temperaturer rundt 4 ⁰C over normalen for årstiden. Kommende 14 dager blir det noe lavere temperaturer enn hva som har vært denne uka. Døgnmiddeltemperaturen i Norden synker fra rundt 12⁰C til 6 ⁰C mot slutten av neste uke. Det vil samtidig komme noe mer nedbør enn hva som er normalt i ukene fremover slik at den hydrologiske balansen vil bedre seg i størrelsesorden 2-3 TWh kommende 3 uker.


I løpet av uke 16 eksporterte Norge 133 GWh og importerte 290 GWh, Norge importerte med andre ord 157 GWh mer enn landet eksporterte. Høy vindkraftproduksjon i våre naboland er hovedårsaken til den høye importen.


CO2-kvoteprisen har svekket seg rundt 80 cent denne uka og omsettes fredag ettermiddag for 26,1 €/tonn. Dette er fremdeles et høyt nivå og CO2-kvoteprisen har steget over 4 euro så langt i april. En av årsakene til at CO2-kvoteprisen har steget mye er at kjøpsinteressen har vært stor da fristen selskapene har for å vise at de har dekket sine 2018-utslipp med kvoter er 30. april. En korreksjon ned etter eller rundt denne datoen er et ventet utfall. Produksjonskostnadene i gasskraftverkene ligger på rundt 48 €/MWh, og har steget rundt 1 €/MWh denne uka. Produksjonskostnadene i kullkraftverkene ligger også rundt 48 €/MWh, og har svekket seg rundt 1 €/MWh denne uka.


Lavere kullpris og CO2-kvotepris kombinert med noe mer nedbør i værvarslene som styrker den hydrologiske balansen fremover har bidratt til en svekkelse av terminmarkedet for kraft denne uka. Maikontrakten har falt i pris fra 40,8 til 39 øre/kWh. Kontrakten for tredje kvartal har falt i pris fra 42,2 til 40,0 øre/kWh, mens kontrakten for år 2020 har falt i pris fra 37 til 35,8 øre/kWh. Elsertifikatene har ikke endret seg mye i pris denne uka og omsettes fredag ettermiddag for rundt 4,9 øre/kWh.


Skrevet av Magnus Nordrum Brøste
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?