Hjem > Siste nytt > Markedskommentar uke 16 2020

Markedskommentar uke 16 2020

Publisert 20.04.2020, sist oppdatert 20.04.2020

De 2 siste ukene har vært relativt milde med temperaturer over normalen for årstiden. Spotprisene har svekket seg gjennom påskeuken med høye temperaturer samtidig som vindkraftproduksjonen har vært høy. Dette i kombinasjon med lavt påskeforbruk har sendt spotprisene ned til det som er den laveste ukesprisen som er notert i Norden på 6,37 øre /KWh inkl mva. Mandag såg vi en systempris på 2,9 øre/KWh inkl mva.som er den laveste døgnprisen notert.

De 2 siste ukene har vært relativt milde med temperaturer over normalen for årstiden. Spotprisene har svekket seg gjennom påskeuken med høye temperaturer samtidig som vindkraftproduksjonen har vært høy. Dette i kombinasjon med lavt påskeforbruk har sendt spotprisene ned til det som er den laveste ukesprisen som er notert i Norden på 6,37 øre /KWh inkl mva. Mandag såg vi en systempris på 2,9 øre/KWh inkl mva.som er den laveste døgnprisen notert.

I løpet av denne ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 2,9 øre/kWh og 7,2 øre/kWh. Gjennomsnittsprisen for Østlandet i NO1 denne uken har vært 6,6 øre/kWh og ukesprisen vil ende rundt dette nivået.. Det er høy vindproduksjon, unormalt positiv hydrologisk balanse samt en corona-effekt på forbruket som presser prisene ned. Ifølge NVE ble kraftetterspørselen redusert med 11% gjennom påskeuken sammenlignet med uken før. De observerte prisene ligger under produksjonskostnad på flere kraftikilder og er også begynt å nærme seg antatt produksjonskostnad for vannkraft. (Prisene er uten pålagte avgifter, elsertifikater og påslag.)

Fyllingsgraden i norske vannmagasin er per uke 15 på 38,7 prosent, ned 1,7 prosentpoeng fra uke 14. Fyllingsgrad sammenlignet med 2019 er 6,3 prosentpoeng høyere i år. Den hydrologiske balansen som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann er denne uken (uke 16) om lag 34,4 TWh ifølge NVE. Det er en økning på 0,6 TWh sammenlignet med uken før.

Uken startet med temperaturer under normalen for så å øke til over normalen. Kommende uke ser vi en temperaturøkning til rundt 7 grader, som er i snitt 1,5 grad over normalen før temperaturene faller utover uken frem mot neste helg. Det vil samtidig komme 1,7 TWh nedbør kommende 2 ukers periode, noe som er 4,1 TWh mindre nedbør enn hva som er normalt for perioden. Det tørre været derfor ut til å fortsette basert på siste analyser.

CO2-kvoteprisen har steget bratt siste ukene. Laveste notering 23 mars på 14,34 €/tonn og sist omsatt på 21,75 €/tonn noe som er en oppgang på 51,7% på 3 uker.Dette er et mer normalt historisk nivå. En av årsakene til at CO2-kvoteprisen har steget kan være at fristen selskapene har for å vise at de har dekket sine 2019-utslipp med kvoter er 30. april. En korreksjon ned etter eller rundt denne datoen er et ventet utfall. 

Markedet har de siste dagene steget på de lange kontraktene. År 2021 handles til 34,25 øre/ KWh inkl mva og 2022 kontrakten handles i dag for 37,29 øre/KWh inkl. mva. 

Strømprisen i mars 2020 havnet på 11,26 øre/KWh inkl. mva. Det er meget sannsynlig at vi vil se enda lavere månedspriser for april.


Skrevet av Karl Einar Svor
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?