Hjem > Siste nytt > Markedskommentar uke 14 2019

Markedskommentar uke 14 2019

Publisert 08.04.2019, sist oppdatert 08.04.2019

Denne uken har vært mild med temperaturer godt over normalen for årstiden. Spotprisene har vært relativt stabile med mindre svingninger denne uken.

Denne uken har vært mild med temperaturer godt over normalen for årstiden. Spotprisene har vært relativt stabile med mindre svingninger denne uken. Mer høytrykk i værvarslene kombinert med høyere brenselspriser og CO2-kvotepriser har bidratt til høyere priser i terminmarkedet for kraft.

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 36 og 39 øre/kWh. Til sammenligning varierte systemprisen mellom 34 og 39 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke. I gjennomsnitt har systemprisen vært 38 øre/kWh, ett øre høyere enn gjennomsnittet i forrige uke. For Østlandet i NO1 har områdeprisen variert mellom 37 og 40 øre/kWh i løpet av ukens seks første dager, med en gjennomsnittspris på 39 øre/kWh. (Prisene er uten pålagte avgifter, elsertifikater og påslag.)

Uken har vært mild med temperaturer rundt 2,5⁰C over normalen for årstiden. Temperaturene vil holde seg over normalen til og med søndag, men fra og med mandag til og med midten av påsken blir det kaldere enn normalt. Nedbørsmengdene blir under normalen hele kommende uke, men med noe økende nedbør i starten av påskeuken, rundt normalen for årstiden.

Fyllingsgraden i norske vannmagasin er per uke 13 på 36,4 prosent, ned 0,6 prosentpoeng fra uke 12. Til sammenligning var fyllingsgraden i uke 13 i fjor på 29,6 prosent i norske vannmagasin. Den hydrologiske balansen som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann er denne uken (uke 14) om lag 8 TWh under normalen i Norge og Sverige. Vannmagasinene er over normalen i Norge, likevel er den hydrologiske balansen under normalen, som skyldes mangel i snømagasinene på rundt 11 TWh til sammen i Norge og Sverige. Ifølge prognosene vil den hydrologiske balansen svekke seg med 2 TWh i løpet av neste uke, og holde seg med dette underskuddet kommende tre uker.

I løpet av uke 13 eksporterte Norge 69 GWh og importerte 403 GWh, Norge importerte med andre ord 334 GWh mer enn landet eksporterte. Høy vindkraftproduksjon i våre naboland er hovedårsaken til den høye importen.

Høyere brenselspriser og CO2-kvotepriser kombinert med høytrykk i værvarslene som bidrar til å svekke av den hydrologiske balansen fremover, har bidratt til å løfte terminmarkedet for kraft. CO2-kvoteprisen har steget over 3 euro denne uka og omsettes fredag ettermiddag for 24,7 €/tonn, det høyeste nivået siden slutten av januar i år. Årskontrakten for kull for 2020 har steget 1,5 USD og omsettes fredag ettermiddag for 73,5 USD/tonn. Også gassprisene har steget denne uka, hvor maikontrakten er opp over 6 prosent. Terminmarkedet for kraft har derfor styrket seg denne uken hvor maikontrakten har økt i pris fra 36,3 til 37,6 øre/kWh. Kontrakten for tredje kvartal har styrket seg fra 35,6 til 38,7 øre/kWh, mens kontrakten for år 2020 har styrket seg fra 33,3 til 36,2 øre/kWh. Elsertifikatene har falt i pris denne uka og omsettes fredag ettermiddag for rundt 7 øre/kWh.


Skrevet av Magnus Nordrum Brøste
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?