01.04.2019

Markedskommentar uke 13 2019

Uken startet med en kald og tørr værtype og lite vindkraftproduksjon både i Norden og Tyskland noe som avspeiltes i det finansielle kraftmarkedet med økte priser på kort og lengre sikt. Sakte men sikkert endret været seg i løpet av uken. Nedbørsnivået økte sammen med temperatur og vindkraftproduksjon og prisene i markedet gikk gradvis ned sammen med forbruket.

Økt nedbør og varmere vær gir en bedret hydrologisk balanse, som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann. Per i dag er balansen 7 TWh under normalnivå og den ventes å bedres utover i perioden etterhvert som nedbørsnivået er forventet opp i midten av neste uke. 

I forrige uke ble gjennomsnittlig områdepris for Østlandet i NO1 39,8 øre/kWh og det ser ut til at ukens pris blir litt lavere på 38,5 øre/kWh grunnet mildt vær og redusert forbruk. Prisen for hele april som helhet prises i dag til 36,7 øre/kWh på kraftbørsen Nasdaq, som viser en svak oppgang i pris for ukene fremover siden forrige uke (prisene er uten pålagte avgifter, elsertifikater og påslag) grunnet endring i forventning til været for april med temperatur ned mot normalnivå for årstiden sammen med nedbør og vindkraftproduksjon. 

Sammen med et fall i fremtidsmarkedet for kraft har også det fossile brenselsmarkedet blitt justert ned.Det fossile brenselsmarkedet hadde noe støtte i prisen på starten av uken da man hadde litt økt etterspørsel grunnet lav vindkraftproduksjon i Tyskland men denne avtok mot slutten av uken. Det er svært godt med tilbud av kull og gass i markedet grunnet redusert etterspørsel grunnet mildt vær i Europa og til dels godt med vindkraftproduksjon. Samtidig har man erfart at Kinesisk importrestriksjoner på kull og høy produksjon og leveranse fra Australske og Colombianske produksjonsenheter gir godt med overskudd av kull i markedet. Gassprisen er også svak og dette skyldes redusert etterspørsel, men også et godt volum til salgs i markedet som presser prisene ned. Det er fortsatt billigere å produsere strøm fra gass enn det er å produsere strøm fra kullkraftverk og dette har ført til billigere kraft på kontinentet som igjen har påvirkning på strømprisene i Skandinavia.

CO2 prisen har handlet rundt samme nivå som forrige uke. Etterspørselen er relativt uendret da kullprisen er svak samtidig styres prisutviklingen i stor grad av teknisk trading. Det knyttes også en stor usikkerhet til prisen i forbindelse med Brexit avtalen og konsekvensen av denne for CO2 -markedet. Per nå så ville det med en Brexit avtale vært et bedre regnestykke for britiske forbrukere å betale energiskatt i Storbritannia og selge unna CO2 kvotene som er handlet inn med den prisen vi har i CO2 -markedet i dag. Skjer dette scenarioet vil dette kunne redusere CO2 prisen ytterligere enn det vi har sett hittil det siste halv året.

Elsertifikatprisene holder seg rundt på samme nivå som ved ukeslutt forrige uke, etter en uke med et markant fall i elsertifikatprisen. Denne uken har elsertifikatmarkedet handlet noe opp da avventende kjøpere har kommet inn i markedet og presset prisene litt opp igjen mot månedsslutt. I skrivende stund koster et sertifikat 8,3 øre/kWh.

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer

Felles løsning for mobilbetaling i Europa

Hele sju ulike leverandører av betalingstjenester slår seg sammen for å forenkle mobilbetaling i Europa. Vipps er Norges "representant" i dette samarbeidet som blant annet skal bestå av den kinesiske kjempen Alipay.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?