01.04.2019

Markedskommentar uke 13 2019

Uken startet med en kald og tørr værtype og lite vindkraftproduksjon både i Norden og Tyskland noe som avspeiltes i det finansielle kraftmarkedet med økte priser på kort og lengre sikt. Sakte men sikkert endret været seg i løpet av uken. Nedbørsnivået økte sammen med temperatur og vindkraftproduksjon og prisene i markedet gikk gradvis ned sammen med forbruket.

Økt nedbør og varmere vær gir en bedret hydrologisk balanse, som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann. Per i dag er balansen 7 TWh under normalnivå og den ventes å bedres utover i perioden etterhvert som nedbørsnivået er forventet opp i midten av neste uke. 

I forrige uke ble gjennomsnittlig områdepris for Østlandet i NO1 39,8 øre/kWh og det ser ut til at ukens pris blir litt lavere på 38,5 øre/kWh grunnet mildt vær og redusert forbruk. Prisen for hele april som helhet prises i dag til 36,7 øre/kWh på kraftbørsen Nasdaq, som viser en svak oppgang i pris for ukene fremover siden forrige uke (prisene er uten pålagte avgifter, elsertifikater og påslag) grunnet endring i forventning til været for april med temperatur ned mot normalnivå for årstiden sammen med nedbør og vindkraftproduksjon. 

Sammen med et fall i fremtidsmarkedet for kraft har også det fossile brenselsmarkedet blitt justert ned.Det fossile brenselsmarkedet hadde noe støtte i prisen på starten av uken da man hadde litt økt etterspørsel grunnet lav vindkraftproduksjon i Tyskland men denne avtok mot slutten av uken. Det er svært godt med tilbud av kull og gass i markedet grunnet redusert etterspørsel grunnet mildt vær i Europa og til dels godt med vindkraftproduksjon. Samtidig har man erfart at Kinesisk importrestriksjoner på kull og høy produksjon og leveranse fra Australske og Colombianske produksjonsenheter gir godt med overskudd av kull i markedet. Gassprisen er også svak og dette skyldes redusert etterspørsel, men også et godt volum til salgs i markedet som presser prisene ned. Det er fortsatt billigere å produsere strøm fra gass enn det er å produsere strøm fra kullkraftverk og dette har ført til billigere kraft på kontinentet som igjen har påvirkning på strømprisene i Skandinavia.

CO2 prisen har handlet rundt samme nivå som forrige uke. Etterspørselen er relativt uendret da kullprisen er svak samtidig styres prisutviklingen i stor grad av teknisk trading. Det knyttes også en stor usikkerhet til prisen i forbindelse med Brexit avtalen og konsekvensen av denne for CO2 -markedet. Per nå så ville det med en Brexit avtale vært et bedre regnestykke for britiske forbrukere å betale energiskatt i Storbritannia og selge unna CO2 kvotene som er handlet inn med den prisen vi har i CO2 -markedet i dag. Skjer dette scenarioet vil dette kunne redusere CO2 prisen ytterligere enn det vi har sett hittil det siste halv året.

Elsertifikatprisene holder seg rundt på samme nivå som ved ukeslutt forrige uke, etter en uke med et markant fall i elsertifikatprisen. Denne uken har elsertifikatmarkedet handlet noe opp da avventende kjøpere har kommet inn i markedet og presset prisene litt opp igjen mot månedsslutt. I skrivende stund koster et sertifikat 8,3 øre/kWh.

Markedskommentar september 2019

I denne markedskommentaren for september 2019 ser vi at det er en bedring i hydrologisk balanse og at den totale strømregningen til forbrukeren ligger an til å bli noe lavere i 2019 enn den var i 2018.

Les mer

Markedskommentar uke 37 2019

Denne uken har terminmarkedet for kraft steget kraftig etter usikkerhet rundt fransk kjernekraftproduksjon og produksjonskutt ved det nederlandske gassfeltet Groningen. Spotprisene har til forskjell fra terminmarkedet vært langt mer stabile og spotprisene har holdt nivået fra forrige uke.

Les mer

Markedskommentar uke 36 2019

Denne uken har vært preget av mye vind og ditto nedbør. I Norge er det 166 prosent av normal nedbør og i Sverige er det kommet over dobbelt av normalen for årstiden. Dette har ført til en forbedret energibalanse og lavere fremtidspriser.

Les mer

Klart for norsk ACER-deltakelse

Et solid flertall i det islandske Alltinget ga 2. september sin tilslutning til ACER og EUs tredje energimarkedspakke. Dette er et viktig vedtak for investeringer i norsk fornybarnæring.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?