Hjem > Siste nytt > Markedskommentar uke 12 2020

Markedskommentar uke 12 2020

Publisert 23.03.2020, sist oppdatert 23.03.2020

Strømmarkedet har lagt bak seg en volatil uke der prisen på Østlandet i prisområde NO1 denne uken i snitt ser ut til å bli rundt 8,7 øre/kWh. Kommende uke ser prisen ut til å bli rundt 9,9 øre/kWh. Kraftmarkedet har vært preget av flere drivere siste uke, der svakere EURNOK kurs samt lavere el-forbruk er noen av faktorene som har påvirket prisene. Norge har fortsatt Nordens laveste strømpriser.

Strømmarkedet har lagt bak seg en volatil uke der prisen på Østlandet i prisområde NO1 denne uken i snitt ser ut til å bli rundt 8,7 øre/kWh. Kommende uke ser prisen ut til å bli rundt 9,9 øre/kWh. Kraftmarkedet har vært preget av flere drivere siste uke, der svakere EURNOK kurs samt lavere el-forbruk er noen av faktorene som har påvirket prisene. Norge har fortsatt Nordens laveste strømpriser.

Coronautbruddet har presset markedene ned også denne uken. Likviditeten i aksjemarkedet har blitt dramatisk redusert, noe som har ført til fallende kurser. Rentemarkedet har falt i tillegg til at vi har sett en nedgang i råvaremarkedet. Gass- og kullprisen har i tillegg til CO2-prisen også falt. Alle faktorer nevnt drar i retning lavere energipriser. Kombinert med nedstengning av Norge som reduserer forbruket ytterligere har også strømprisen falt. Laveste spotpris siste uke hadde vi torsdag, med 7,88 øre/kWh Prisen i uke 12 ble totalt sett 1,4 øre/kWh lavere enn forventet. 

Nytt denne uken er at også de lengre kraftkontraktene har beveget seg nedover. Tilsynelatende så er markedet begynt å ta inn over seg at vi kommer til å ha vedvarende lave strømpriser. År 2021 samt År 2022 handles nå på hhv. 26 øre og 29 øre/kWh.

Fyllingsgraden i Norske vannmagasin er per uke 11 på 48% som tilsvarer 6,7% poeng over median.Fyllingsgraden på samme tid i fjor var på 38%. Det er for kommende uke ventet en tilsigsøkning på 1 TWh. Den hydrologiske balansen (også kalt energibalansen) som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann tilsvarer i dag en positiv ressursbalanse 29 TWh. Vi opplever nå den høyeste hydrologiske balansen på 15 år som vil være prissettende i mange måneder fremover. Målt i snømengde har vi ifølge NVE ikke hatt mer snø i fjellet siden år 2000.

Den siste uken har Norges kraftproduksjon blitt redusert med 10% ifølge NVE sammenlignet med forrige uke. Til tross for reduksjon i produksjon var Norge fortsatt en nettoeksportør av kraft til Europa. Kjernekraftproduksjon har denne uken ligget på rundt 95% av installert effekt. Ringhals 1 er ute til service i perioden 13. mars til 10. april.

Fremtidsmarkedet for kraft i Norden for de nærmeste månedene er fortsatt lavt priset. Vi har sett en ytterligere reduksjon av prisene denne uken. Det knytter seg fortsatt stor usikkerhet til det fremtidige aktivitetsnivået etter Corona-epidemien og hvor lenge industrien vil være påvirket og hvor store de langsiktige økonomiske følgene vil bli.Prisen på utslippsrettigheter (CO2 -prisen) er en faktor som kan påvirke kraftprisene ytterligere ned i den kommende tiden. Med et lavere aktivitetsnivå vil også prisen på CO2 falle. Det er forventet at tiltakspakkene fra de ulike sentralbankene vil motvirke dette. 


Skrevet av Karl Einar Svor
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?