25.03.2019

Markedskommentar uke 12 2019

Som forrige uke har denne uken har vært preget av varmt vær med mye nedbør og nedadgående strømpriser. Fremtidsprisene for strøm har også svekket seg sammen med lavere gass-, kull-, og CO2-priser. Den hydrologiske balansen som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann er forbedret med over tre TWh siden forrige fredag.

I forrige uke ble gjennomsnittlig områdepris for Østlandet i NO1 41,8 øre/kWh. Denne uken vil ende på rundt 39,8 øre/kWh. Prisen for hele april som helhet prises i dag til 36 øre/kWh på kraftbørsen Nasdaq, som viser en svak nedgang i pris for ukene fremover. (Prisene er uten pålagte avgifter, elsertifikater og påslag.) 

Mye av nedbøren i det siste er kommet som regn eller snø som har smeltet igjen noen dager senere. Denne nedbøren har ført til økende tilsig som ligger langt over normalen for årstiden og som gjør at vannmagasinene får tilført ekstra vann og nærmer seg hurtig normalen for årstiden. 

I løpet av uke 11 eksporterte Norge 52 GWh og importerte 557 GWh, som innebærer at landet importerte 505 GWh mer enn vi eksporterte. Høy vindkraftproduksjon i spesielt Tyskland er hovedårsaken til den høye importen. 

Det har også vært betydelig endring i brenselsmarkedet denne uken. CO2-kvoteprisen har svekket seg med nesten 2 euro og omsettes i dag på 20,7 euro per tonn. Samme tendens er det for kullprisene som har falt med 3 dollar i løpet av siste uke. Kull for levering i Europa koster i dag 67,4 dollar per tonn. Gassprisen har også vært i fritt fall siden slutten av januar med bare noen få dager med økende priser. Det kraftige fallet i gassprisen har ført til at det nå er billigere å produsere strøm fra gass enn det er å produsere strøm fra kullkraftverk. Dette har ført til billigere kraft på kontinentet som igjen har påvirkning på strømprisene i Skandinavia.

Elsertifikatprisene er også på tur ned, denne ukens laveste noteringer var på onsdag. I dag er prisen en del høyere, men likevel lavere enn fredag i forrige uke. I skrivende stund koster et sertifikat 7,9 øre/kWh.


Skrevet av Nils Petter Benjaminsen
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Bytte av strømmålere har vært en suksess

97 prosent av alle målepunkter i Norge har fått ny strømmåler per januar 2019, ifølge ny statusrapport fra NVE. Investeringskostnadene er også 1 milliard kroner lavere enn forventet.

Les mer

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?