25.03.2019

Markedskommentar uke 12 2019

Som forrige uke har denne uken har vært preget av varmt vær med mye nedbør og nedadgående strømpriser. Fremtidsprisene for strøm har også svekket seg sammen med lavere gass-, kull-, og CO2-priser. Den hydrologiske balansen som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann er forbedret med over tre TWh siden forrige fredag.

I forrige uke ble gjennomsnittlig områdepris for Østlandet i NO1 41,8 øre/kWh. Denne uken vil ende på rundt 39,8 øre/kWh. Prisen for hele april som helhet prises i dag til 36 øre/kWh på kraftbørsen Nasdaq, som viser en svak nedgang i pris for ukene fremover. (Prisene er uten pålagte avgifter, elsertifikater og påslag.) 

Mye av nedbøren i det siste er kommet som regn eller snø som har smeltet igjen noen dager senere. Denne nedbøren har ført til økende tilsig som ligger langt over normalen for årstiden og som gjør at vannmagasinene får tilført ekstra vann og nærmer seg hurtig normalen for årstiden. 

I løpet av uke 11 eksporterte Norge 52 GWh og importerte 557 GWh, som innebærer at landet importerte 505 GWh mer enn vi eksporterte. Høy vindkraftproduksjon i spesielt Tyskland er hovedårsaken til den høye importen. 

Det har også vært betydelig endring i brenselsmarkedet denne uken. CO2-kvoteprisen har svekket seg med nesten 2 euro og omsettes i dag på 20,7 euro per tonn. Samme tendens er det for kullprisene som har falt med 3 dollar i løpet av siste uke. Kull for levering i Europa koster i dag 67,4 dollar per tonn. Gassprisen har også vært i fritt fall siden slutten av januar med bare noen få dager med økende priser. Det kraftige fallet i gassprisen har ført til at det nå er billigere å produsere strøm fra gass enn det er å produsere strøm fra kullkraftverk. Dette har ført til billigere kraft på kontinentet som igjen har påvirkning på strømprisene i Skandinavia.

Elsertifikatprisene er også på tur ned, denne ukens laveste noteringer var på onsdag. I dag er prisen en del høyere, men likevel lavere enn fredag i forrige uke. I skrivende stund koster et sertifikat 7,9 øre/kWh.


Skrevet av Nils Petter Benjaminsen
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Vindmøller dekket 130% av dansk døgnforbruk

Vindmøller produserte søndag for første gang mer strøm enn danskene hadde bruk for over et helt døgn, ifølge foreløpige tall fra Energinet.

Les mer

Markedskommentar september 2019

I denne markedskommentaren for september 2019 ser vi at det er en bedring i hydrologisk balanse og at den totale strømregningen til forbrukeren ligger an til å bli noe lavere i 2019 enn den var i 2018.

Les mer

Markedskommentar uke 37 2019

Denne uken har terminmarkedet for kraft steget kraftig etter usikkerhet rundt fransk kjernekraftproduksjon og produksjonskutt ved det nederlandske gassfeltet Groningen. Spotprisene har til forskjell fra terminmarkedet vært langt mer stabile og spotprisene har holdt nivået fra forrige uke.

Les mer

Markedskommentar uke 36 2019

Denne uken har vært preget av mye vind og ditto nedbør. I Norge er det 166 prosent av normal nedbør og i Sverige er det kommet over dobbelt av normalen for årstiden. Dette har ført til en forbedret energibalanse og lavere fremtidspriser.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?