25.03.2019

Markedskommentar uke 12 2019

Som forrige uke har denne uken har vært preget av varmt vær med mye nedbør og nedadgående strømpriser. Fremtidsprisene for strøm har også svekket seg sammen med lavere gass-, kull-, og CO2-priser. Den hydrologiske balansen som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann er forbedret med over tre TWh siden forrige fredag.

I forrige uke ble gjennomsnittlig områdepris for Østlandet i NO1 41,8 øre/kWh. Denne uken vil ende på rundt 39,8 øre/kWh. Prisen for hele april som helhet prises i dag til 36 øre/kWh på kraftbørsen Nasdaq, som viser en svak nedgang i pris for ukene fremover. (Prisene er uten pålagte avgifter, elsertifikater og påslag.) 

Mye av nedbøren i det siste er kommet som regn eller snø som har smeltet igjen noen dager senere. Denne nedbøren har ført til økende tilsig som ligger langt over normalen for årstiden og som gjør at vannmagasinene får tilført ekstra vann og nærmer seg hurtig normalen for årstiden. 

I løpet av uke 11 eksporterte Norge 52 GWh og importerte 557 GWh, som innebærer at landet importerte 505 GWh mer enn vi eksporterte. Høy vindkraftproduksjon i spesielt Tyskland er hovedårsaken til den høye importen. 

Det har også vært betydelig endring i brenselsmarkedet denne uken. CO2-kvoteprisen har svekket seg med nesten 2 euro og omsettes i dag på 20,7 euro per tonn. Samme tendens er det for kullprisene som har falt med 3 dollar i løpet av siste uke. Kull for levering i Europa koster i dag 67,4 dollar per tonn. Gassprisen har også vært i fritt fall siden slutten av januar med bare noen få dager med økende priser. Det kraftige fallet i gassprisen har ført til at det nå er billigere å produsere strøm fra gass enn det er å produsere strøm fra kullkraftverk. Dette har ført til billigere kraft på kontinentet som igjen har påvirkning på strømprisene i Skandinavia.

Elsertifikatprisene er også på tur ned, denne ukens laveste noteringer var på onsdag. I dag er prisen en del høyere, men likevel lavere enn fredag i forrige uke. I skrivende stund koster et sertifikat 7,9 øre/kWh.


Skrevet av Nils Petter Benjaminsen
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Markedskommentar uke 8 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 10,24 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 11,45 øre/kWh for kommende uke, som henger sammen med mye vind, høyt tilsig, høye temperaturer og nedjusterte vannverdier. Neste uke prises til rundt 11.50 øre/kWh.

Les mer

Varsler nye endringer på strømpris.no

Forbrukerrådet vil gjøre det enklere for strømkundene å orientere seg i markedet. Nå varsler de at spotprisavtaler med lang varighet skal løftes høyere i prisportalen. Energi Norge støtter endringen.

Les mer

Markedskommentar uke 7 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 16,3 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 12,8 øre/kWh, som henger sammen med mye vind, høyt tilsig, høye temperaturer og nedjusterte vannverdier.

Les mer

Strømpriser pr. februar 2020

Strømprisen ble i forrige uke rundt 20 øre/kWh i Norge. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 16 øre/kWh. Dette er spotpris/markedspris inklusive mva. Det må påregnes at strømleverandøren sitt påslag kommer i tillegg.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?