07.01.2019

Markedskommentar uke 1 2019

Denne uken har vært preget av store prisvariasjoner, fortsatt styrke i terminmarkedet for kraft og et månedsvarsel som viser temperaturer godt under normalen i januar og starten av februar.


I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 41 og 53 øre per kWh. Til sammenligning varierte systemprisen mellom 47 og 53 øre per kWh tilsvarende dager i forrige uke. I gjennomsnitt har systemprisen vært 49 øre per kWh som er 1 øre lavere enn gjennomsnittet i forrige uke. For Østlandet i NO1 har områdeprisen variert mellom 48 og 57 øre per kWh i løpet av ukens seks første dager, med en gjennomsnittspris på 51 øre per kWh. (Prisene er uten merverdiavgift, elsertifikater, pålagte avgifter og påslag.)   


Prisvariasjonene fra dag til dag skyldes primært forskjeller i vindkraftproduksjonen på tilbudssiden og temperaturforskjeller som påvirker forbruket på etterspørselssiden. Første nyttårsdag var det mye vind over Nord-Europa som i tillegg til å gjøre flere husstander strømløse også ga lave strømpriser. I Tyskland ble prisen første nyttårsdag -4,3 øre per kWh og i Danmark -3,9 øre per kWh. Norge fikk også noe lavere strømpriser, men på grunn av kapasitetsbegrensninger i overføringsnettet ble områdeprisen i NO1 på 48,5 øre per kWh.  


Langtidsvarselet kommende 6 uker viser temperaturer godt under normalen, med en døgnmiddeltemperatur fra -3⁰C til -7,5⁰C i Skandinavia. Nedbørsmengdene i perioden er på normalen, uten nevneverdige avvik. Også langtidsvarselet i Tyskland viser temperaturer under normalen, med en døgnmiddeltemperatur rundt 0⁰C.  


Den hydrologiske balansen som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann er denne uken (uke 1) om lag 16 TWh under normalen. Den hydrologiske balansen vil ved utgangen av uke 4 være 17 TWh under normalen, ifølge prognosene.Fyllingsgraden i norske vannmagasin er per uke 52 på 63,9 prosent, ned 1,8 prosentpoeng fra uke 51. Ser vi ett år tilbake i tid var fyllingsgraden i norske vannmagasin 72,3 prosent. Normal fyllingsgrad i uke 52 er 69,5 prosent historisk sett. For Østlandet i NO1 er fyllingsgraden per uke 52 på 66,1 prosent som er 2,5 prosentpoeng høyere sammenlignet med i fjor.  


I løpet av uke 52 eksporterte Norge 148 GWh og importerte 506 GWh, som gir en netto utveksling på -358 GWh. Sammenlignet med uke 51 er netto eksport 554 GWh lavere som skyldes lavere eksport og betydelig høyere import. Lavt strømforbruk i industrien i Nord-Europa og mye vind har gjort at vi har importert mer kraft. 


I det nye året har vi bare hatt tre handelsdager med kraft på Nasdaq-børsen. CO2-kvoteprisen stengte fredag i forrige uke på 25,58 €/tonn og omsettes fredag ettermiddag for 23,70 €/tonn. Markedet er fortsatt høyt priset hvor februarkontrakten fredag ettermiddag omsettes for 59,70 €/MWh tilsvarende 58,7 øre per kWh. Kontrakten for 2020 omsettes fredag ettermiddag for 38,35 €/MWh tilsvarende 37,7 øre per kWh som er nær det høyeste nivået kontrakten har vært handlet for noensinne. 


Status for 2019 er at vi går inn i året med en hydrologisk balanse som er 16 TWh under normalen. Til sammenligning gikk vi inn i 2018 med en hydrologisk balanse som var 13 TWh over normalen, som utgjør en differanse på hele 29 TWh. CO2-kvoteprisen har tredoblet seg i løpet av 2018 fra rundt 8 euro ved inngangen av 2018 til 25 euro ved utgangen av året. Denne prisøkningen sammen med den unormalt varme og tørre sommeren har bidratt til de høye strømprisene. I tillegg er det økt sannsynlighet for at værfenomenet vi fikk på senvinteren i 2018 vil gjenta seg og vi på ny kan få stabile høytrykk som gir kaldt vær, lite vind og nedbør som vil gi høye strømpriser. Med dette som utgangspunkt, kombinert med en veldig svak kronekurs mot euro ser det ut til at strømprisene ikke vil falle med det første.


Skrevet av Magnus Nordrum Brøste
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2019

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 36,3 øre/kWh. Denne uken ser ut til å bli marginalt lavere, rundt 36 øre/kWh.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?