Hjem > Siste nytt > Ikke tegn til synkende kraftpriser

Ikke tegn til synkende kraftpriser

Publisert 06.07.2022, sist oppdatert 06.07.2022

Sommeren er over oss med stigende temperaturer og økt tilsig i vannmagasin som et resultat av snøsmeltingen i fjellet. Men med et lavt utgangspunkt i magasinene, og utsikter til en stram kraftsituasjon gjennom kommende vinter, ser vi ikke tegn til synkende kraftpriser.

Prisforskjellene mellom nord og sør forventes å vedvare. I den sørlige delen av Norge holder kraftprisene seg på et fortsatt høyt nivå og utsiktene fremover indikerer at det vil vedvare. 

Tradisjonelt har hele denne delen av landet hatt lik pris, men i det siste har vi sett at Sørlandet (prisområde NO2) har utmerket seg med en enda høyere pris enn på Øst- og Vestlandet (NO1 og NO5). Det skyldes hovedsakelig at Sørlandet importerer kraft fra Vestlandet og Østlandet, samt eksporterer kraft til Tyskland, Danmark og Storbritannia.

Dette prisbildet baserer seg på dagens magasinfyllinger, høye gasspriser, krig i Ukraina, mulighet for rasjonering i Sør-Norge samt nedbør- og temperaturprognoser fremover. Markedet er derfor preget av frykt og usikkerhet, noe vi mener slår kraftig ut på prisprognosene. Det betyr også at prisene kan falle raskt om situasjonen bedrer seg politisk og i energimarkedet.

Grafene under viser spotprisprognoser ut 2023. Spotprisen for Vestlandet NO5 forventes å være lik Østlandet NO1, og Nord-Norge NO4 forventes å ligge på samme nivå som Midt-Norge NO3.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?