07.07.2020

Historisk: For første gang negativ strømpris i Norge

(Europower) Aldri tidligere har vi hatt negativ strømpris her i landet. Det får vi tidlig mandag morgen i Sør-Norge. Strømprisen i Norge har stadig falt til nye bunn-nivå og utviklingen fortsetter inn i juli.

Mellom klokken 0400 og 0500 mandag morgen vil forbruker faktisk få betalt 0,1 øre/kWh. Det gjelder i de tre sørlige prisområdene. Frem til nå har den laveste timeprisen vært 0,3 øre/kWh (27. juni), men mandag knuses altså denne bunnrekorden og vi får for første gang negativ pris i Norge, med -0,1 øre/kWh, eller -0,96 euro/MWh.

I tillegg er det verdt å merke seg at det også i timene før er ekstremt lave pris. Fra klokken 0200 til 0300 er prisen 0,00 øre/kWh, mens den timen etter er 0,01 øre/kWh, før den altså blir negative i timen deretter.

Ny bunn for systempris og områdepris

Områdeprisen i Sør-Norge har holdt seg rundt ett øre/kWh så langt i juli. For mandag 6. juli, er prisen 0,97 øre/kWh, eller 0,91 euro/MWh. I NOK er dette laveste områdepris noen gang, mens den i euro faktisk var høyere 28. juni. Årsaken til dette ligger i at kronen har styrket seg noe den siste uken.

Betydelig med nedbør de siste dagene har bidratt til at den lave strømprisen er presset ytterligere ned. Det gjelder spesielt i Sør-Norge, ettersom det også er begrensninger på overføringskapasiteten ut av prisområdene, slik Europower Energi tidligere har omtalt.

Systemprisen for Norden er mandag 1,02 euro/MWh, som tilsvarer 1,09 øre/kWh. Det er rekordlav pris for en virkedag. Det er likevel noe høyere enn søndagens pris på 0,72 euro/MWh, eller 0,77 øre/kWh, som er laveste nordiske pris som noen gang er notert på Nord Pool.

Negativ pris på over 53 øre

Søndag var det spesielt prisen i DK1 (Vest-Danmark) som trakk ned systemprisen. Der er man ikke ukjent med negative timepriser. Det har forekommet flere ganger. At områdeprisen er negativ, er likevel ikke så vanlig. Søndag var prisen i DK1 ekstremt lav med -14,37 euro/MWh, tilsvarende -15,33 øre/kWh. Totalt var det 16 timer med negative priser. Laveste pris var mellom klokken 1500 og 1600, da produsentene måtte betale 53,3 øre/kWh for å få solgt strømmen.


Skrevet av Mona Adolfsen - journalist.

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Blir det flere år med lave priser?

Mer vannkraft, mer vindkraft og mer kjernekraft gjør at kraftprisene kan holde seg lave lenge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?