07.07.2020

Historisk: For første gang negativ strømpris i Norge

(Europower) Aldri tidligere har vi hatt negativ strømpris her i landet. Det får vi tidlig mandag morgen i Sør-Norge. Strømprisen i Norge har stadig falt til nye bunn-nivå og utviklingen fortsetter inn i juli.

Mellom klokken 0400 og 0500 mandag morgen vil forbruker faktisk få betalt 0,1 øre/kWh. Det gjelder i de tre sørlige prisområdene. Frem til nå har den laveste timeprisen vært 0,3 øre/kWh (27. juni), men mandag knuses altså denne bunnrekorden og vi får for første gang negativ pris i Norge, med -0,1 øre/kWh, eller -0,96 euro/MWh.

I tillegg er det verdt å merke seg at det også i timene før er ekstremt lave pris. Fra klokken 0200 til 0300 er prisen 0,00 øre/kWh, mens den timen etter er 0,01 øre/kWh, før den altså blir negative i timen deretter.

Ny bunn for systempris og områdepris

Områdeprisen i Sør-Norge har holdt seg rundt ett øre/kWh så langt i juli. For mandag 6. juli, er prisen 0,97 øre/kWh, eller 0,91 euro/MWh. I NOK er dette laveste områdepris noen gang, mens den i euro faktisk var høyere 28. juni. Årsaken til dette ligger i at kronen har styrket seg noe den siste uken.

Betydelig med nedbør de siste dagene har bidratt til at den lave strømprisen er presset ytterligere ned. Det gjelder spesielt i Sør-Norge, ettersom det også er begrensninger på overføringskapasiteten ut av prisområdene, slik Europower Energi tidligere har omtalt.

Systemprisen for Norden er mandag 1,02 euro/MWh, som tilsvarer 1,09 øre/kWh. Det er rekordlav pris for en virkedag. Det er likevel noe høyere enn søndagens pris på 0,72 euro/MWh, eller 0,77 øre/kWh, som er laveste nordiske pris som noen gang er notert på Nord Pool.

Negativ pris på over 53 øre

Søndag var det spesielt prisen i DK1 (Vest-Danmark) som trakk ned systemprisen. Der er man ikke ukjent med negative timepriser. Det har forekommet flere ganger. At områdeprisen er negativ, er likevel ikke så vanlig. Søndag var prisen i DK1 ekstremt lav med -14,37 euro/MWh, tilsvarende -15,33 øre/kWh. Totalt var det 16 timer med negative priser. Laveste pris var mellom klokken 1500 og 1600, da produsentene måtte betale 53,3 øre/kWh for å få solgt strømmen.


Skrevet av Mona Adolfsen - journalist.

Markedskommentar uke 2 2021

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 54,9 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 57 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 52 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Markedskommentar uke 1 2021

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 25,1 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 56 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 53 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Markedskommentar uke 51 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 26,9 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 22,3 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Markedskommentar uke 50 2020

Gjennomsnittlig spotpris for Østlandet (NO1) denne uken ser ut til å bli rundt 27 øre/kWh. Kommende uke ser spotprisen ut til å bli rundt 20 øre/kWh da det er ventet noe høyere temperaturer og høyere vindkraftproduksjon.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?