Hjem > Siste nytt > Halvparten bytter sjelden eller aldri strømavtale

Halvparten bytter sjelden eller aldri strømavtale

Europower Energi
Publisert 17.09.2020, sist oppdatert 17.09.2020

I en undersøkelse Norstat har gjennomført for Forbrukerrådet, fremgår det at nærmere halvparten av alle husholdninger ikke har byttet strømavtale, eller at det er mer enn to år siden de byttet avtale.

(Europower Energi) I en undersøkelse Norstat har gjennomført for Forbrukerrådet, fremgår det at nærmere halvparten av alle husholdninger ikke har byttet strømavtale, eller at det er mer enn to år siden de byttet avtale.

Det er ifølge undersøkelsen hele 19 prosent som aldri har byttet strømavtale. I undersøkelsen har man da presisert at skifte av avtale hos samme leverandør, også inngår i oversikten.

Tallene ble presentert av Andreas Strandskog i Forbrukerrådet i forbindelse med et digitalt kurs og webinar Energi Norge arrangerte for strømleverandørene. Strandskog forklarte at undersøkelsen ble gjort før sommeren, men at den på grunn av korona-pandemien stoppet litt opp og derfor enda ikke er helt klar. Tallene er likevel helt tydelige, og viser at selv om det er en del som skifter både leverandør og avtale, så er det altså fortsatt svært mange som ikke gjør det.

29 prosent har svart at det er mer enn to år siden de byttet avtale, mens 17 prosent opplyser at by har byttet avtale i løpet for 1-2 år siden. Mens det altså er hele 19 prosent som aldri har byttet strømavtale. Bare 12 prosent har byttet i løpet av de siste tre månedene.

– Det viser at nesten halvparten av alle husstander ikke har byttet i det hele tatt eller byttet for mer enn to år siden. Det er med andre ord en stor andel av strømkundene som ikke har for vane å bytte ofte. På to år eller mer kan det ha skjedd mye i strømmarkedet og denne gruppen kan i teorien henge igjen i en avtale som er vesentlig dyrere enn det som finnes på markedet i dag, påpeker Strandskog.

Yngre bytter oftere

Undersøkelsen viser også at yngre er de som hyppigst bytter strømleverandør. Totalt har 19 prosent byttet strømleverandør det siste halve året. Andelen er oppe i 35 prosent blant de under 30 år og 26 prosent i aldersgruppen 30-44 år. Blant de over 60 år er det bare 14 prosent som har byttet leverandør i løpet av det siste halve året. Det fremgår av undersøkelsen, ifølge Strandskog.

I løpet av det siste året har 31 prosent byttet. Med 4 prosent som ikke husker, gjenstår det da 65 prosent som ikke har byttet leverandør på minst ett år. Hva er så årsaken til at man ikke bytter?

Først og fremst er årsaken at kundene er fornøyde med den avtalen de har. Det svarer hele 48 prosent, og for de over 60 år, er andelen enda høyere.

Samtidig er det rundt 29 prosent som mener det er lite å spare på å bytte leverandør. Fortsatt er det også noen som mener det er krevende og tar for mye tid (11 prosent), men mest oppsiktsvekkende er det kanskje at kun 3 prosent oppgir at lokal aktør er årsaken til at de ikke bytter leverandør.

Pris mest avgjørende

Ikke overraskende er det pris som er mest avgjørende for at en strømkunde bytter avtale. Hele 68 prosent oppgir dette som den viktigste årsaken. Her er det også stor forskjell mellom aldersgruppene. Blant de under 30 år er det hele 85 prosent som oppgir pris som det viktigste argumentet, mens det er 53 prosent av de over 60 år som legger mest vekt på pris.

I undersøkelse fra Norstat kommer det også frem at hele 26 prosent av de som bytter avtale har tatt kontakt med leverandøren selv for å bytte. Det vitner om at flere er aktive, hvilket er en trend Forbrukerrådet ønsker seg.

Samtidig avdekkes det at 22 prosent av forbrukerne bytter fordi de er misfornøyde med sin eksisterende leverandør.

Kampen om kundene har blitt tøffere de siste årene og leverandørene jhar blitt mer oppfinnsomme. Ikke minst er det flere leverandører som knytter avtaler opp mot salg av andre typer produkter. I alt 13 prosent av de som har byttet avtale har gjort det fordi de fikk tilbud om strømavtale ved kjøp av annet produkt.

– En praksis som Forbrukerombudet har vært kritiske til og som vi jo har kommentert en del rundt i det siste, minner Strandskog om.


Skrevet av Mona Adolfsen - Europower Energi.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?