Hjem > Siste nytt > Fortsatt behov for sterke elbilsubsidier

Fortsatt behov for sterke elbilsubsidier

Publisert 22.07.2020, sist oppdatert 22.07.2020

En evalueringsrapport fra Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementer fastslår at det fortsatt vil være behov for elbilsubsidier, men at det norske momsfritaket har gitt reduserte priser og økt etterspørsel etter elbiler.

(Montel) En evalueringsrapport fra Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementer fastslår at det fortsatt vil være behov for elbilsubsidier, men at det norske momsfritaket har gitt reduserte priser og økt etterspørsel etter elbiler.

Rapporten er en del av en midtveisevaluering av momsfritaket, og er oversendt EØS-avtalens overvåkningsorgan, Esa.

Elbiler som selges i Norge, har i dag fritak for moms, noe som regnes som statsstøtte, og som er godkjent av Esa ut 2020. I Esas godkjenningsvedtak for momsfritaksordningen fra 2017 ble det også stilt krav om en slik midtveisevaluering.

I rapporten går det frem at momsfritaket, sammen med andre tiltak, har ført til lavere priser for forbrukerne, og en høyere etterspørsel etter elbiler.

De kraftige incentivene har gjort at Norge har vært det største elbilmarkedet fra 2000 til og med 2018, og at det først var i 2019 at Norge ble forbigått av Nederland og Tyskland i antall solgte elbiler, som landet på like rundt 60.000 elbiler i hvert av landene.

Norge utgjør rundt én prosent av det europeiske bilmarkedet, men mer enn 16 prosent av alle nye elbiler i Europa ble solgt i Norge i 2019, ifølge rapporten.

Det raskt stigende elbilsalget begynner også å gjøre seg gjeldende i kraftmarkedet. Ifølge beregninger fra SSB brukte norske elbiler 860 GWh i fjor.

Men selv om elbilsalget har tatt av i Norge, er elbiler fremdeles dyrere enn konvensjonelle biler, og har også andre ulemper som lang ladetid og mangel på infrastruktur i noen områder.

Det er derfor fremdeles behov for betydelige incentiver for å sikre salg av elbiler, heter det i rapporten.

Stortinget har på sin side vedtatt at salg av fossilbiler skal fases ut i 2025, og norske myndigheter er nå i dialog med ESA om en forlengelse av momsfritaket ut over 2020, heter det i en melding fra Finansdepartementet tirsdag.


Skrevet av Gert Ove Mollestad - Montel.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?