22.07.2020

Fortsatt behov for sterke elbilsubsidier

(Montel) En evalueringsrapport fra Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementer fastslår at det fortsatt vil være behov for elbilsubsidier, men at det norske momsfritaket har gitt reduserte priser og økt etterspørsel etter elbiler.

Rapporten er en del av en midtveisevaluering av momsfritaket, og er oversendt EØS-avtalens overvåkningsorgan, Esa.

Elbiler som selges i Norge, har i dag fritak for moms, noe som regnes som statsstøtte, og som er godkjent av Esa ut 2020. I Esas godkjenningsvedtak for momsfritaksordningen fra 2017 ble det også stilt krav om en slik midtveisevaluering.

I rapporten går det frem at momsfritaket, sammen med andre tiltak, har ført til lavere priser for forbrukerne, og en høyere etterspørsel etter elbiler.

De kraftige incentivene har gjort at Norge har vært det største elbilmarkedet fra 2000 til og med 2018, og at det først var i 2019 at Norge ble forbigått av Nederland og Tyskland i antall solgte elbiler, som landet på like rundt 60.000 elbiler i hvert av landene.

Norge utgjør rundt én prosent av det europeiske bilmarkedet, men mer enn 16 prosent av alle nye elbiler i Europa ble solgt i Norge i 2019, ifølge rapporten.

Det raskt stigende elbilsalget begynner også å gjøre seg gjeldende i kraftmarkedet. Ifølge beregninger fra SSB brukte norske elbiler 860 GWh i fjor.

Men selv om elbilsalget har tatt av i Norge, er elbiler fremdeles dyrere enn konvensjonelle biler, og har også andre ulemper som lang ladetid og mangel på infrastruktur i noen områder.

Det er derfor fremdeles behov for betydelige incentiver for å sikre salg av elbiler, heter det i rapporten.

Stortinget har på sin side vedtatt at salg av fossilbiler skal fases ut i 2025, og norske myndigheter er nå i dialog med ESA om en forlengelse av momsfritaket ut over 2020, heter det i en melding fra Finansdepartementet tirsdag.


Skrevet av Gert Ove Mollestad - Montel.

Markedskommentar uke 39 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 10,4 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 6 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 6-7 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

GE kjøper lokalproduserte fornybargarantier

Gudbrandsdal Energi har kjøpt lokalproduserte fornybargarantier fra kraftprodusenten Gudbrandsdal Energi Produksjon. Kjøpesummen vil gå til vedlikehold og oppgraderinger av selskapets tre vannkraftverk i Gudbrandsdalen.

Les mer

Markedskommentar uke 38 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 12,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 10,5 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland.

Les mer

Halvparten bytter sjelden eller aldri strømavtale

I en undersøkelse Norstat har gjennomført for Forbrukerrådet, fremgår det at nærmere halvparten av alle husholdninger ikke har byttet strømavtale, eller at det er mer enn to år siden de byttet avtale.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?