02.07.2019

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Helt siden slutten av 1800-tallet har elektrisiteten vært en viktig del av samfunnet vår. For det meste i positiv forstand. Hvem kan se for seg en dag uten elektrisitet? Det er nærmest umulig å tenke seg. Stort sett er det elektriske anlegget trygt, iallfall så lenge det er montert riktig, brukes rett og med vett.

Likevel er det sånn at omlag syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak. Det være seg at det ikke er montert riktig, feil på det elektriske anlegget, feil bruk eller feil på elektriske apparater.

I et fjøs er dessuten miljøet vesentlig hardere enn innenfor husets fire vegger. Irr og korrosjon oppstår letter. Det er også vesentlig mye mer apparater og tekniske duppeditter i et moderne fjøs nå enn tidligere. Faktisk ligger Norge i toppen hva bruk av teknologi i landbruket angår.

Høyteknologisk

I den nye utstillingen brukes det blant annet Augumented reality (AR). Det finnes ikke ekte griser i fjøset, men dersom du løfter opp en iPad, vil du se at det yrer av liv, både foran og bak deg. Her skal den besøkende søke etter potensielle brannfeller. AR teknologi som gjør det mulig å trekke ekstra lag med informasjon inn i virkeligheten, for eksempel ved å supplere med tekst, lyd eller bilder.

– Vi synes det er gøy å ta i bruk ny teknologi, men bare dersom den bidrar til å løfte opplevelsen til utstillingen. For tre år siden var vi de første i Europa til å tilby en egenprodusert VR-opplevelse for et bredt publikum. Nå gleder vi oss til å tilby AR, sier Bjørn Kleiven, daglig leder på Energisenteret som er strålende fornøyd med den brede gruppen av samarbeidspartnere som har stilt opp for å få realisert utstillingen. For det koster å lage en såpass kompleks utstilling. 5-6 millioner er spyttet inn i prosjektet fra blant andre Nelfo, Elsikkerhet Norge, Elektroskolen, Elotec, Fjøssystemer, Eika Forsikring, Lillehammer Region Brannvesen, Landbrukets brannvernkomite, Skogvang Installasjonsforretning AS og ELKO AS. 

Treningsarena

I skolesesongen mottar Energisenteret skoleelver fra hele Hedmark og Oppland. Primært 7. og 10. trinn undervises om energi, fornybar energi spesielt, elektrisitet, klima & miljø og elsikkerhet. 

– I tillegg til fjøset, har vi en leilighet som også er knyttet til temaet elsikkerhet. Hit kommer VG2-elenergi-elever og lærlinger fra hele Innlandet for å lære seg og gjennomføre sluttkontroll. I tillegg ser vi at flere og flere bedrifter anser dette som viktig kunnskap de ansatte må læres opp i, eller repetere. Øvelse gjør mester, sier Kleiven.

Nå med nytt fjøs, rettes også fokuset mot landbruket. Her vil blant annet bruk av termografi bli viktig for å avdekke feil og mangler. 

– Vi tror at en slik unik testarena, så ekte som mulig, kan bidra til å løfte fagkunnskapen til både elektrikere og den generelle befolkningen, sier den daglige lederen som også kan fortelle at etter termografi ble tatt i bruk for å sjekke det elektriske anlegget i fjøs, så har brannstatistikken gått nedover. Det er rett og slett mindre branner i landbruket.

Utstillingen vil få to moduser, en for publikum generelt, og en for elektrikere som skal kurses som el-kontrollører i landbruket. Da er det lagt inn feil på det elektriske anlegget, farer som kan bli feil og lignende.

Opplæring av fjøs

Før i tiden kunne nesten hvem som helst gå inn i et fjøs uten å måtte gjøre tiltak før en entret dyrerommet. Slik er det ikke i dag. Smittefaren skal tas høyst alvorlig. Renhold er like viktig for grisen, som det er for den besøkende. Derfor læres sommerens gjester i Hunderfossen Eventyrpark i hva en faktisk må gjøre før en går inn i fjøset. Det være seg som vanlig besøkende, veterinær, håndverker eller hva det måtte være.

Når en har gjort alt riktig, både i uren og ren sone, kan en gå inn i fjøset. Og i et fjøs venter det alltid oppgaver som må fylles. 

– Publikum skal blant annet gi grisen mat, drikke, varme fra varmelampe til smågrisen, samt sette på en liten «dusj» doavdelingen. Grisen liker å ha det rent rundt seg, ikke ulikt folk flest, humrer Kleiven som håper flest mulig tar turen innom utstillingen i sommer.


Skrevet av Tore Jacobsen, Energisenteret

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer

Felles løsning for mobilbetaling i Europa

Hele sju ulike leverandører av betalingstjenester slår seg sammen for å forenkle mobilbetaling i Europa. Vipps er Norges "representant" i dette samarbeidet som blant annet skal bestå av den kinesiske kjempen Alipay.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?