Hjem > Siste nytt > Elhub er lansert

Elhub er lansert

Publisert 19.02.2019, sist oppdatert 19.02.2019

Elhub er endelig lansert. Med Elhub trenger ikke alle nettselskaper å utveksle data med alle strømselskapene. Begge parter kan isteden kommunisere digitalt med Elhub.

(enerWE) – Med Elhub har kraftbransjen tatt et stort skritt mot en mer effektiv, moderne og fulldigitalisert kraftbransje.

Statnett og NVE forteller at Elhub nå er satt i drift. Dette er kraftbransjens felles datahub der alle dataene fra de forskjellige strømmålerne i hele landet samles inn i et felles system.

Elhub skal gjøre det lettere for kundene, nettselskapene og kraftleverandørene å rapportere forbruk og avdekke problemer i strømnettet.

– Statnett, nettselskapene og kraftleverandørene har gjort en formidabel jobb for å etablere den felles datahuben. Automatisk behandling av data fra alle strømkundenes målere i Elhub erstatter manuelle og ressurskrevende prosesser hos nettselskapene, slik at kostnadene kan holdes nede. Hver strømkunde kan nå få tilbud om timesbasert strømpris, slik at de kan spare penger på å flytte forbruket til timer med lavere strømpris, sier konstituert vassdrags- og energidirektør Anne Britt Leifseth.

Før Elhub ble dataene fra strømmålerne samlet inn til hvert enkelt nettselskap, og strømselskapene måtte hente ut data fra hver enkelt nettselskap for å kunne lage korrekt strømregning. Med Elhub samles alt på et sted med et felles datagrensesnitt slik at alle aktørene kan forholde seg til et utleveringspunkt.Med Elhub trenger ikke alle nettselskaper å utveksle data med alle strømselskapene. Begge parter kan isteden kommunisere digitalt med Elhub.


– Med Elhub har kraftbransjen tatt et stort skritt mot en mer effektiv, moderne og fulldigitalisert kraftbransje, sier Peer Olav Østli, styreleder for Elhub as og konserndirektør for IKT i Statnett.

Statnett fikk i 2013 oppdraget fra NVE om å realisere en felles datahub for kraftbransjen. Dette kom som en følge av at NVE i 2011 vedtok at alle husstander skulle få installert AMS-målere.

– Automatisk behandling av data fra alle strømkundenes målere i Elhub erstatter manuelle prosesser hos nettselskapene som tidligere krevde mange ressurser og tok mye tid, forklarer Østli.

Elhub vil også gi tilgang til informasjon som er sentral i forhold til energieffektivisering og smarte løsninger slik det grønne skiftet krever.

– Hver strømkunde kan nå få tilbud om timesbasert pris, og slik enklere kunne flytte forbruket til timer med lavere strømpris om de ønsker det, legger Østli til.

Elhub vil motta og kvalitetssikre mer enn 70 millioner verdier fra alle landets kraftselskaper og deres strømmålere hver eneste dag.

– Etableringen av Elhub er et viktig ledd i moderniseringen av strømnettet, og målet er at den nye fellesløsningen skal bidra til å holde kostnadene nede. Statnett, nettselskapene og kraftleverandørene har gjort en formidabel jobb for å etablere den felles datahubben, sier konstituert vassdrags- og energidirektør Anne Britt Leifseth.

Det er Accenture som har utviklet Elhub på oppdrag av Statnett, og det er NVE som har pålagt Statnett å utvikle systemet.

Det er også innført nye regler om måling og avregning som trer i kraft samtidig med Elhub. Kraftleverandørene får større ansvar for å følge opp kundene ved flytting og plikter å informere om kundenes strømforbruk. De nye reglene inkluderer også krav til sikkerhetsstyring i Elhub og krav til løsninger som ivaretar personvern.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?