27.01.2020

Bru: – Vi trenger mer fornybar energi i Norge

(Montel) Fersk olje- og energiminister Tina Bru (H) er klar på at det trengs utbygging av mer fornybar energi i Norge, men hun var forsiktig på første dag i jobben med å kommentere kontroversielle kabel-, vindkraft- og skattesaker.

Tina Bru (33) overtok i dag som olje- og energiminister etter Sylvi Listhaug (Frp). På nøkkeloverrekkelsen i departementet fredag ettermiddag var Bru forsiktig med å gå inn i de ulike sakene som ligger på hennes bord, men hun var klar på at jobben som olje- og energiminister var en drømmejobb for henne.

– Jeg håper å kunne bidra til at vi får gode samtaler om vanskelige, store utfordringene vi står overfor, sa Bru, som la til at Norge står foran store utfordringer fordi man er nødt til å kutte utslippene av klimagasser.

Bru fikk spørsmål om hun syntes Aps og Sps forslag i Stortinget om å stoppe konsesjonsbehandlingen av North Connect-kabelen er et brudd på avtalen hun var med å fremforhandle i Stortinget i 2018, som blant annet innbefattet North Connect og tredje energimarkedspakke. Denne avtalen slår fast at det i fremtiden bare er Statnett som skal eie og drive utenlandskabler, og at det skal høstes erfaringer fra de to kablene som bygges til Tyskland og Storbritannia før man sier ja til flere utenlandskabler.

– Jeg forholder meg fortsatt til den avtalen vi inngikk i Stortinget. Jeg mener den var viktig, og den handlet jo også om en helt annet sak, som var tredje energimarkedspakke. Men jeg står på den avtalen. Så er jeg klar over at North Connect blir en debatt, men nå må jeg også få litt tid til å sette meg inn i saken, fordi det er en sak som jeg ikke har inngående kjennskap til ennå fra stortingsarbeidet mitt. Så vi får ta det etter hvert, sa Bru.

Bru fikk også spørsmål om hennes tidligere utspill om at norsk sokkel bør være utslippsfri fra 2035. Hun viste i dag til Equinors nylige lanserte planer om å nå netto nullutslipp i 2050.

– Nå skjer det svært mye spennende innen næringen, så jeg har tro på det målet jeg har satt, og i alle fall at det oppnås innen 2050.

Beskatning av vannkraften er også en het potet i debatten, blant annet fordi anbefalingene som Sanderud-utvalget kom med i fjor høst har blitt svært dårlig mottatt i kraftbransjen.

– Nå er ikke dette egentlig mitt ansvar, fordi det ligger i Finansdepartementet. Jeg er opptatt av at vi skal ta vare på fornybarressursene våre og vannkraften, som er ryggraden i energisystemet vårt. Så å diskutere hvordan vi kan få ut enda mer, og gjøre det enda bedre enn i dag, det er en debatt vi bør ha og som vi jo har.

– Høyre har tidligere vært veldig klare på at vannkraftskatten må ned?

– Ja, og det var også derfor vi satte ned et utvalg for å se på dette. Det er ikke jeg som har ansvar for å følge opp dette direkte, men jeg er opptatt av at vi skal ha gode vilkår også for vannkraften. Vi trenger mer fornybar kraft i Norge, og det ser jeg på som min oppgave å være med å sikre at vi får, sier Bru.

Debatten om vindkraft har også gått svært hett for seg det siste året, og Bru var klar på at denne debatten også kommer til å fortsette med full styrke.

– Regjeringen har varslet at vi vil se på konsesjonssystemet for vindkraft, og det er absolutt en sak jeg gleder meg til å ta tak i. Det er en viktig debatt, fordi det handler om hvordan vi skal skaffe mer energi, men også hvordan vi skal gjøre det i en balanse som gjør at vi tar vare på naturen vår.

– Skal utbyggingstakten for vindkraft ned?

– Det har jeg ikke noen forutsetning for å svare på akkurat nå.

Skrevet av Gert Ove Mollestad - Montel

Markedskommentar uke 8 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 10,24 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 11,45 øre/kWh for kommende uke, som henger sammen med mye vind, høyt tilsig, høye temperaturer og nedjusterte vannverdier. Neste uke prises til rundt 11.50 øre/kWh.

Les mer

Varsler nye endringer på strømpris.no

Forbrukerrådet vil gjøre det enklere for strømkundene å orientere seg i markedet. Nå varsler de at spotprisavtaler med lang varighet skal løftes høyere i prisportalen. Energi Norge støtter endringen.

Les mer

Markedskommentar uke 7 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 16,3 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 12,8 øre/kWh, som henger sammen med mye vind, høyt tilsig, høye temperaturer og nedjusterte vannverdier.

Les mer

Strømpriser pr. februar 2020

Strømprisen ble i forrige uke rundt 20 øre/kWh i Norge. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 16 øre/kWh. Dette er spotpris/markedspris inklusive mva. Det må påregnes at strømleverandøren sitt påslag kommer i tillegg.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?