Hjem > Siste nytt > Nå blir det enklere å forstå både strømavtaler og strømregningen

Nå blir det enklere å forstå både strømavtaler og strømregningen

Ann Iren Kolås Ryen
Publisert 21.11.2022, sist oppdatert 09.02.2023

En ny prisopplysningsforskrift trådte i kraft 1. november 2022. Målet med den er du skal få enda bedre oversikt over strømavtaler og strømregningen din.

I mai 2021 vedtok Stortinget ulike tiltak for å gjøre strømavtaler og strømregninger mer forståelig. 1. november 2022 kom en ny prisopplysningsforskrift på plass, og dette betyr det for deg:

Endringer skal varsles 30 dager i forveien

Prisvarsler og vilkårsendringer har nå 30 dagers varslingsplikt, mot 14 dager tidligere. For deg betyr det enda bedre tid på å gjøre eventuelle endringer.

Prisliste over alle strømavtaler på nettsiden

På våre nettsider finner du nå en prisliste over alle strømavtaler vi har kunder på. Listen inkluderer både utgåtte avtaler og avtaler som er i salg.  Se listen her: https://www.ge.no/kraftavtaler/priser-pa-aktive-kraftavtaler 

Mer oversiktlig strømregning

På strømregninger for spotprisavtaler vil påslaget komme på en egen linje*. For fastprisavtaler vil prisen og datoen den opphører vises tydelig på regningen. Dersom strømavtalen er et kampanjeprodukt, skal også dette nå fremgå tydelig.
*Dette vil først være synlig på fakturaen for januar.


Tydeligere krav til opplysninger i markedsføring

I tillegg stilles det nå større krav til opplysninger i markedsføring av strømavtaler. I korte trekk innebærer det å tydeliggjøre hva slags type strømavtale det er, obligatoriske priselementer og pris på disse, varighet på avtale og priselementer, eventuell bindingstid og bruddgebyr, og om avtalen eventuelt har noen begrensninger, som eksempelvis at den kun gjelder for nye kunder eller i bestemte prisområder.

I markedsføring av strømavtaler der priselementer oppgis og det er mulig å bestille avtalen, skal det også henvises til Forbrukerrådets prisportal strompris.no for å gjøre det lettere for forbrukere å sammenligne strømavtalen mot andre. 

Disse kravene gjelder ikke ved merkevarebyggende markedsføring.

Du kan lese mer om de skjerpede kravene her.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?