Hjem > Siste nytt > Kraftsituasjonen i Sør-Norge friskmeldes, men vinteren byr fortsatt på dyr strøm

Kraftsituasjonen i Sør-Norge friskmeldes, men vinteren byr fortsatt på dyr strøm

Publisert 01.12.2022, sist oppdatert 01.12.2022

Med sterkt økende magasinfylling og mindre enn 5% sannsynlighet for rasjonering, vurderer Statnett nå kraftsituasjonen i Sør-Norge som normal. Hvorfor forventes det likevel snittpriser på 5 kr/kWh i januar og februar?

Siden slutten av mai 2022 har kraftsituasjonen i Sør-Norge vært ansett som stram. I forrige uke nedjusterte Statnett den tilbake til normal-situasjon. Det skyldes lav vannkraftproduksjon (kraftprodusentene har spart på vannet) kombinert med et kraftig tilsig gjennom mye nedbør siste del av høsten. Ifølge NVE er fyllingsgraden i vannmagasinene nå nært en normalsituasjon. Dette er naturligvis godt nytt for våre kunder og den norske forbrukeren.  


Hvorfor øker da strømprisen?

Kraftprisen er sammensatt av flere faktorer og mye tyder på at vi går nok en kostbar vinter i møte. Prisprognosene for vinteren er heldigvis langt lavere i dag enn for noen måneder siden. Markedet tror på gjennomsnittlige månedspriser på rundt 5 kr/kWh inkl. mva. for januar og februar. Se prisprognose lenger ned på siden. 

Det forventes at spotprisen vil ha store prisvariasjoner fremover. Kraftmarkedet er styrt av tilbud og etterspørsel, og den som er mest villig til å betale mest for kraften vil få den. Norge er en del av et felles nordisk kraftmarked. Ved høy etterspørsel etter kraft i Tyskland og Storbritannia, vil timesprisene der bli høye. Disse prisene smitter over på Sør-Norge på grunn av utenlandskablene. Utvekslingskapasiteten ble økt med 50% etter at NordLink (Tyskland) og NorthSeaLink (UK) kom i drift.

I en situasjon med høy pris utenlands, vil også norsk kraft bli priset høyt. Vannkraftprodusentene tror i denne situasjonen at vannet vil være verdifullt i tiden fremover, og den såkalte vannverdien settes høyt. Da blir også kraftprisen høy. Videre er det fortsatt en spent situasjon i kraftmarkedet i Europa, som påvirker de nordiske landene.


Et uforutsigbart marked

Det er stor kapasitet på våre utenlandskabler, og prisene fremover vil derfor avhenge mye av de europeiske prisene, som igjen er forbruk, vær og temperaturavhengig.

Med mildt vær og høy vindkraftproduksjon vil prisene bli mer moderate. Med kulde og lite vind, vil vi oppleve høye priser. Vinteren i fjor var preget av høye pristopper, der det ofte var høyest timepriser på morgen og ettermiddag. Når du bruker strøm, vil bli avgjørende i en slik prissituasjon.  

Diagrammet under viser spotprisprognoser fram til september 2023:


Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?