Hjem > Siste nytt > 38 milliarder ekstra til kraftprodusentene - så langt

38 milliarder ekstra til kraftprodusentene - så langt

Europower Energi
Publisert 07.09.2021, sist oppdatert 16.11.2021

Verdien på norsk kraftproduksjon har passert 48 milliarder kroner så langt i år. På samme tidspunkt i fjor var tallet knappe 10 milliarder kroner.

(Europower Energi) Vi er ved september, og to tredjedeler av året ligger bak oss. I den anledning har Europower beregnet verdien på kraftproduksjonen så langt i år.

Det er et regnestykke som ikke er nøyaktig, blant annet på grunn av prissikringen til produsentene.

Det ligger også en mulig feilkilde i at beregningen er basert på nordisk systempris. Det har vi gjort siden det ikke finnes én norsk strømpris.

Likevel, beregningen viser det store bildet. Basert på produksjonsvolum hvert måned og Nord Pools månedspriser, har vi summert verdien av norsk kraftproduksjon. Se flere detaljer og forutsetninger for regnestykket nederst i saken.

Fem ganger verdien av i fjor

Den samlede verdien av norsk kraftproduksjon til og med august er 48,3 milliarder kroner. Tilsvarende tall i fjor var 9,9 milliarder kroner.

Det er to etterfølgende år, men sammenligningen er likevel helt spesiell. 2020 satt rekord i lav strømpris, mens 2021 ligger an til å sette rekord i høy strømpris.

2019 var et mer normalt år, og et bedre sammenligningsgrunnlag. Mens verdien i år altså har passert 48 milliarder, var det tilsvarende tallet i 2019 drøye 34 milliarder kroner.

Kraftprodusentenes inntekter så langt i år ligger altså 12 milliard kroner over det som kan sies å være et normalt år.

Høy pris, høy produksjon

Gjennomsnittlige månedspris i år er 47,6 øre/kWh. I 2020 var snittprisen stusselige 9,7 øre på samme tidspunkt.

I tillegg har produksjonen vært betydelig høyere i år, 103 TWh i år mot 98 TWh i fjor. Bare der ligger fem milliarder med årets snittpris.

Det er ingenting som tyder på at det høye prisnivået vil forandre seg med det første. Systemprisen vaker for tiden rundt 80 øre/kWh, mens prisene i Sør-Norge ligger godt over 100 øre.

Som Europower har skrevet i ulike sammenhenger så er hovedårsaken til de høye prisene lite vann i systemet, og med lav kraftproduksjon i Norden smitter europeiske kraftpriser over.

På kontinentet er det for tiden svært høy pris på grunn av knapphet på gass og dyre CO2-kvoter.

Beregningsgrunnlag 2021

Måned
Volum MWh
Pris kr/MWh
Verdi kroner
Januar
17.514.542
475,08
8.320.808.613
Februar
14.369.711
481,89
6.924.620.034
Mars
13.755.868
347,53
4.780.576.806
April
12.425.386
380,28
4.725.125.788
Mai
11.942.722
445,76
5.323.587.758
Juni
11.173.570
441,99
4.938.606.204
Juli
11.026.177
559,90
6.173.556.502
August
10.407.858
681,88
7.096.910.213
Sum/snitt
102.615.834
476,79
48.283.791.919

Beregningsgrunnlag 2020

Måned
Volum MWh
Pris kr/MWh
Verdi kroner
Januar
13.253.347
238,84
3.165.429.397
Februar
12.934.929
132,66
1.715.947.681
Mars
14.248.892
100,46
1.431.443.690
April
12.576.698
59,74
751.331.938
Mai
12.067.507
92,26
1.113.348.196
Juni
10.197.450
33,75
344.163.938
Juli
11.008.067
25,05
275.752.078
August
11.587.648
92,73
1.074.522.599
Sum/snitt
97.874.538
96,94
9.871.939.518

Beregningsgrunnlag 2019

Måned
Volum MWh
Pris kr/MWh
Verdi kroner
Januar
14.689.858
525,97
7.726.424.612
Februar
11.728.142
446,68
5.238.726.469
Mars
11.307.193
397,15
4.490.651.700
April
9.902.663
392,79
3.889.667.000
Mai
9.642.468
372,34
3.590.276.535
Juni
9.029.437
272,58
2.461.243.937
Juli
9.639.449
339,43
3.271.918.174
August
9.985.463
359,78
3.592.569.878
Sum/snitt
85.924.673
388,34
34.261.478.305


Forutsetninger
Prissikring: Kraftprodusentene sikrer deler av porteføljen sin. Pris og volum er forretningshemmeligheter, og prissikringen er derfor ikke tatt med i beregningene.

Pris: Systempris lagt til grunn for beregningen. Hadde vi brukt norske prisområder, ville differansen mellom 2020 og 2021 vært enda større. Systemprisen er hentet fra Nord Pool.

Volum: Produksjonsvolum er hentet fra Statnetts oversikt over produksjon og forbruk.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?