Hjem > Siste nytt > 15 minutters avregningsintervall

15 minutters avregningsintervall

Publisert 30.04.2019, sist oppdatert 30.04.2019

Statnett trenger mer tid for å implementere 15-minutters avregning på strømregningen Det blir fortsatt timesavregning i spotmarkedet en stund til.

(enerWE) Trenger mer tid for å implementere 15-minutters avregning på strømregningen. Det blir fortsatt timesavregning i spotmarkedet en stund til.

Strømprisen i det nordiske markedet settes i dag på timesbasis. Det skjer ved at aktørene i strømmarkedet kjøper og selger strømmen i spotmarkedet på kraftbørsen Nord Pool og at strømprisen holder seg jevn gjennom en hel klokketime.


Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Prisen svinger ganske mye fra time til time, og den er typisk lavere på natten enn på dagen.

For privatkunder har det tidligere vært vanlig at de har fått en gjennomsnittspris av sin strømleverandør, og den gjennomsnittsprisen ble enten regnet ut på dagsbasis eller på månedsbasis. Med innføringen av automatiske strømmålere (AMS) og implementering av Elhub har det imidlertid blitt lettere for strømselskapene å levere reell timesprising også til sluttkundene.

Det jobbes imidlertid også med å korte ned intervallene til 15-minutters avregningsfrekvenser. Dette vil blant annet kunne gjøre at kortvarige midlertidige prishopp ikke trenger å vare en hel klokketime, men kan begrenses til et kvarter.

Nå skriver imidlertid Statnett i en pressemelding at det vil ta lengre tid enn tidligere forventet.

- De systemansvarlige nettselskapene Norden vil anbefale å utsette implementering av 15-minutters avregning med mer enn et år, sier Niclas Damsgaard, som leder den nordiske styringsgruppen for programmet nordisk balanseringsmodell, NBM.

Den opprinnelige planen har vært å implementere 15-minutters avregning fra 18. desember 2020. Det lar seg ikke gjøre.

- Vi har behov for en lengre implementeringsperiode for å sikre en robust omstilling, sier direktør for System- og Markedsutvikling i Statnett, Kristin Munthe.

Hun forteller at de har behov for mer enn et års utsettelse.

Kraftsystemet må alltid være i balanse. Det vil si at strømforbruket til enhver tid må møtes med samme mengde kraftproduksjon.

Fram til nå har endringer i balansen vært planlagt og handlet på timesbasis, og forandringer innenfor timen har blitt løst ved hjelp av TSO-enes reservemekanismer.

15-minutters avregning og mulighet til å handle på kvartersbasis vil gjøre aktørene i stand til å planlegge egen balanse mer presist, og dermed legges det til rette for en mer effektiv utnyttelse av kraftressurser og strømnett.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?