Hjem > Spot med Finansiell Sikring

Spot med Finansiell Sikring

Strømavtalen Spot med Finansiell sikring er en fastprisavtale på et definert volum for en definert periode.  

Sammen med kunden avtaler vi en andel av strømforbruket som sikres til en fast strømpris. Forbruk utover definert fastprisvolum avregnes i spotpris.


Slik fungerer Spot med Finansiell Sikring

Deres totale strømforbruk per måned avregnes i spotpris med korrigering for finansielt resultat. Det finansielle resultatet er definert gjennom differansen mellom inngått sikringspris og gjennomsnittlig Nord Pool spotpris for den aktuelle måneden, multiplisert med sikret volum.  

Sluttkunden får eierskap til og bærer markedsrisiko for sin del av sikringsposisjonene som Gudbrandsdal Energi tar. Gudbrandsdal Energi opptrer i eget navn ved handel av prissikringer, men for sluttkundens regning og risiko.

  • Påslag inkl. elsertifikater: 2,5 øre/kWh  
  • Månedlig fastbeløp: 23,2 kr/mnd
  • Kombinasjon av spotpris og prissikring
  • Etterskuddsbetaling
  • Avtalen er bindende i sikringsperioden

Prissikring av et definert volum innebærer en gjensidig forpliktelse, og avtalen kan derfor ikke endres eller sies opp i sikringsperioden.

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?