Hjem > Forvaltning Næring

Forvaltning Næring

Forvaltning Næring er en forvaltningsavtale som kombinerer prissikring og spotpris, og gir bedriften en langsiktig avtale med en grad av forutsigbarhet. Denne type avtale vil gi en jevnere priskurve gjennom året, og har som mål å unngå de høye pristoppene, spesielt i vintermånedene hvor det normalt er høyere strømpriser i markedet.
Våre kraftforvaltere kjenner markedet og jobber aktivt for å oppnå gode sikringspriser for kundene våre.

 • Påslag inkl. elsertifikater: 5,5 øre/kWh
 • Månedlig fastbeløp: 39,2 kr/mnd
 • Kombinasjon av spotpris og prissikring
 • Ved forvaltning mottar forvalter suksesshonorar avhengig av porteføljens forvaltningsresultat.
  Suksesshonorar utgjør opptil 20% av forvaltningsresultatet.
 • Etterskuddsbetaling
 • 12 måneders løpende oppsigelse
 • Månedlig markedsrapport

Slik fungerer Forvaltning Næring: 

Graden av prissikring hver måned vil kunne variere fra 0-90% gjennom leveringsåret avhengig av kraftforvalters markedssyn.

I vinterhalvåret vil sikringsgraden minimum være 50%, og sommerhalvåret vil sikringsgraden maksimalt være 60%.

Det prissikrede volumet blir beregnet basert på det til enhver tids siste estimerte årsforbruk fra netteier. Volumet prissikres etter en definert forbruksprofil.

Bedriften eier sin andel av de prissikringsposisjonene som GE har tatt på vegne av kundene i porteføljen. 

Kunder på denne avtalen vil motta en månedlig markedsrapport med informasjon om markedet, kommentar fra porteføljeforvalter og prognoser for fremtidige priser.

Inngangsvinduer:

 • Kunder med oppstart av leveransen i årets første kvartal, ligger i spot frem til de trer inn i hovedfondet 01. juli samme år.
 • Kunder med oppstart av leveransen i årets andre kvartal, ligger i spot frem til de trer inn i hovedfondet 01. oktober samme år.
 • Kunder med oppstart av leveransen i årets tredje kvartal, ligger i spot frem til de trer inn i hovedfondet 01. januar påfølgende år.
 • Kunder med oppstart av leveransen i årets fjerde kvartal, ligger i spot frem til de trer inn i hovedfondet 01. april påfølgende år.


Priser oppgitt uten mva.

Se avtalevilkårene her.


Resultater:

Forvaltningsavtalen ble tilgjengelig i april 2023 og det har ikke vært forvaltningsresultat på avtalen før november 2023.
Dersom det er gevinst i kundens favør, vil det stå minus foran XX øre/kwh i feltet "Endring i spotpris"

Resultat 2024: 

Måned

Endring i spotpris

Januar11,64 øre/kWh
Februar
11,66 øre/kWh
Mars-3,18 øre/kWh
April-0,75 øre/kWh
Mai-1,22 øre/kWh
Juni -1,26 øre/kWhResultat 2023: 

Måned

Endring i spotpris

April

Ingen   forvaltningsresultat

Mai

Ingen   forvaltningsresultat

Juni

Ingen   forvaltningsresultat

Juli

Ingen   forvaltningsresultat

August

Ingen   forvaltningsresultat

September

Ingen   forvaltningsresultat

Oktober

Ingen   forvaltningsresultat

November 

-21,05 øre/kWh

Desember

-11,82 øre/kWh


Forvaltningsresultatene vet vi først når den aktuelle måneden er over og det er ingen garanti for fremtidig gevinst.

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?