Markedskraft Næring
Markedskraft Næring er vår standard spotprisavtale og har et påslag på 6,9 øre/kWh inkl. mva. Det er ingen fastbeløp på denne avtalen. Avtalen faktureres månedlig og forutsetter at kunden tegner eFaktura eller e-postfaktura. Det er ingen bindingstid på denne avtalen.
Pris: 00,00 øre/kWh
Fastbeløp: 00.00 kr/mnd
Fastpris 1 år
Med fastpris 1 år til bedrift binder du deg i 1 år til en fast pris per kWh. Dette vil si at du betaler samme prisen gjennom hele året. Etter endt fastprisperiode endres prisen til Variabel Kraftpris. Kunden står fritt til å velge en annen avtale etter endt fastprisperiode. Avtalen faktureres månedlig og forutsetter at kunden tegner eFaktura eller e-postfaktura. Avtalen har bindingstid innenfor perioden man har tegnet avtalen for. Dette gjelder ikke ved flytting.
Pris: 00,00 øre/kWh
Fastbeløp: 00.00 kr/mnd
Variabel Kraftpris
Variabel Kraftpris for næring er vår standard variable kraftavtale. Prisendringer varsles med 14 dager før prisen endres. Avtalen har krav om eFaktura eller e-postfaktura. Ingen bindingstid.
Pris: 00,00 øre/kWh
Fastbeløp: 00.00 kr/mnd
Fastpris Vinter
Fastpris vinter for næring er en fastprisavtale som gjelder fra 1.10 frem til 1.4. Dersom du bestiller fastpris vinter etter 1.10 får du prisen fra bestillingsdatoen og frem til 1.4. Etter endt fastprisperiode endres prisen til variabel kraftpris. Kunden står fritt til å velge en annen avtale etter endt fastprisperiode. Avtalen faktureres månedlig og forutsetter at kunden tegner både Avtalegiro OG eFaktura/e-postfaktura. Avtalen har bindingstid innenfor perioden man har tegnet avtalen for. Dette gjelder ikke ved flytting.
Pris: 00,00 øre/kWh
Fastbeløp: 00.00 kr/mnd
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]