Hjem > SMS måleravlesning

SMS måleravlesning

Ta med mobiltelefonen til sikringsskapet, les av målerstand og send en SMS-melding. Jobben er gjort. Enklere kan det ikke bli. Å sende inn måleravlesning via SMS koster det samme som en vanlig SMS-melding.

Sende målerstand
Når avlesningtidspunktet nærmer seg, vil du motta en påminnelse om måleravlesning fra oss dersom du har bedt om dette.

Du sender inn måleravlesning med meldingen GUDM målerstand til 26166. (eksempel: GUDM 256533. Se bilde til høyre).

Du vil motta kvitteringsmelding som bekrefter målerstand og ditt strømforbruk for siste periode: Din stand er registrert, og det nye forbruket er: xxx kWh.

(OBS!! Husk at du må bruke den mobiltelefon(mobilnummer) du har registrert deg med, ellers klarer ikke tjenesten å identifisere deg).

Flere målere
Har du flere målere du vil oppgi målerstand for, må du registere alle før du kan sende målerstand.

Når du skal sende målerstand må du oppgi målernummer slik at SMS'en vil se slik ut:
GUDM målernummer målerstand til 26166.

Registrering
For å kunne bruke mobiltelefonen til å sende målerstanden via SMS, må du først registrere ditt kundenummer og målernummer.

Send meldingen GUDM start kundenummer målernummer til 26166. (OBS! Dersom målernummer har innledende nuller må disse tas med).

Dette gjøres kun en gang, men har du flere målere gjentar du prosessen for hver måler (se veiledning lenger ned på siden).

Du mottar en kvitteringsmelding når du er registrert: Du har åpnet for måleravlesning via SMS. Fra neste avlesning blir du også varslet på SMS. For å avslutte tjenesten, send: GUDM stopp kundenummer målernummer.

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?