Hjem > Ofte stilte spørsmål > Hvordan klager jeg?

Ofte stilte spørsmål

Gudbrandsdal Energi ønsker å hjelpe sine kunder med lett tilgjengelige svar på alle spørsmål de måtte ha om strøm, både generelt og i forhold til sitt kundeforhold. Er det noe du savner i denne oversikten, send gjerne dette på en e-post til marked@ge.no.

Hvordan klager jeg?

Som forbruker av strøm står man fritt til å klage på kontraktsforhold om levering av elektronisk energi.

Dersom forbruker ser seg nødt til å klage skal dette skje skriftlig til strømleverandøren (i dette tilfellet Gudbrandsdal Energi AS). 

En klage sendes via e-post til marked@ge.no. Det er viktig at alle detaljer bak klagen redegjøres godt for.

Alle klager som omhandler nettleie, målere, strømbrudd, etc. skal gå mot kundens netteier, og ikke strømleverandør.

Dersom partene ikke kommer til enighet kan forbruker sende en klage, via post eller e-post, til:

Elklagenemnda: Har du klaget til oss, og vi ikke får løst saken sammen, kan du ta klagen videre til Elklagenemnda.

Forbrukertilsynet: Klage på telefonsalg, villedende markedsføring, uønsket reklame, urimelige avtalevilkår, eller generelt kjøp eller salg av produkter eller tjenester

Forbrukerrådet: Her finner du informasjon, råd og rettledning knyttet til rettigheter, plikter og andre relevante forbrukerspørsmål.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME): Klage på nettselskapet.

Du kan også kontakte sertifiseringsorganet Trygg Strømhandel.

Forbruker forklarer da sin historie i detalj og legger ved kopi av all korrespondanse med strømleverandøren han/hun ikke kom til enighet med. Kopi av relevant dokumentasjon legges også ved. Klagen behandles og besvares av organet klagen ble sendt til.

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?