Hjem > Ofte stilte spørsmål > Hva er elsertifikat?

Ofte stilte spørsmål

Gudbrandsdal Energi ønsker å hjelpe sine kunder med lett tilgjengelige svar på alle spørsmål de måtte ha om strøm, både generelt og i forhold til sitt kundeforhold. Er det noe du savner i denne oversikten, send gjerne dette på en e-post til marked@ge.no.

Hva er elsertifikat?

Myndighetene har innført elsertifikatplikt på strømleveranser i Norge i likhet med Sverige som har hatt denne ordningen siden 2003. Elsertifikatordningen vil bidra til økt produksjon av strøm fra fornybare energikilder som vind-, bio- og vannkraft.


Målsettingen er 26,4 TWh ny fornybar årlig strømproduksjon til sammen i Norge og Sverige innen 2020. For å skape etterspørsel etter elsertifikater har staten gjennom elsertifikatloven lagt en plikt på strømleverandørene til å kjøpe sertifikater tilsvarerende en viss prosentandel av omsetningen. Andelen i 2012 ble satt til tre prosent. Denne vil stige til 18,3 prosent i 2020 for deretter å falle til null mot 2035.


Alt forbruk av kraft som i dag er gjenstand for forbruksavgift på elektrisitet må strømleverandøren kjøpe inn sertifikater for. Prisen på elsertifikater blir basert på tilbud og etterspørsel.

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?