Hjem > Ifleks

Ifleks

Ifleksprosjektet er nå avsluttet og det jobbes med å beregne gevinster for hver enkelt deltakende kunde. Det vil bli trukket vinnere av to smarttelefoner blant de cirka 2000 deltakerne. Vinnerne blir kontaktet personlig. Gevinster for spart strømkostnad vil bli utbetalt på mai-faktura.


Statnett jobber for å holde nettkostnadene nede ved å utnytte kapasiteten i strømnettet bedre. Sammen ønsker vi derfor å finne ut om variasjoner i strømprisen har effekt på hvor mye strøm norske husholdninger bruker og har derfor startet et forskningsprosjekt kalt iFleks.

Resultatene fra prosjektet vil gi Statnett bedre forutsetninger for å forstå behovet for utbygging av strømnettet som igjen vil kunne gi samfunnet store gevinster i form av lavere nettkostnader. Det vil også medføre mindre miljøkonsekvenser. 

Resultatene fra prosjektet skal også bidra til å forstå hvilken informasjon og teknologi husholdninger trenger for å kunne reagere på variasjoner i strømprisen og dermed redusere strømutgiftene sine.

Et utvalg strømkunder fra hele landet blir invitert til å delta i prosjektet. De som aksepterer invitasjonen får mulighet til å spare penger gjennom å respondere på eksperimentet som varer frem til 1. mars 2021. Dette kan i visse tilfeller utgjøre mer enn 1000 kroner gjennom vinteren, og avhenger av forbruket til deltakerne. Alle deltakere er med i trekningen av flotte premier - en valgfri mobiltelefon!


Hva kommer til å skje?

En del av deltakerne blir tilfeldig trukket til å være med i priseksperimentet som gjennomføres denne vinteren.

Det å være med i eksperimentet innebærer ingen forpliktelser fra deltakerne. Det som vil skje er at man da på enkelte dager vil få informasjon om kunstige strømpriser. Man står selv fritt til å reagere på disse ved å endre strømforbruket og dermed tjene penger. Det medfører ingen konsekvenser for deltakerne om de ikke endrer strømforbruket.


Husk å laste ned Min GE-appen

I forbindelse med prosjektet vil mye av kommunikasjonen gå via Min GE-appen. Last den ned allerede nå.

 
Deltakelse i iFleks-prosjektet

Deltaker gir samtykke om at data om strømforbruket kan brukes i prosjektet og at deltaker kan kontaktes for å gjennomføre en frivillig spørreundersøkelse. 


Hva skjer med informasjon som samles inn i løpet av prosjektet?

All informasjon om deg kommer vil til å behandles i samsvar med EUs personvernforordning (GDPR) og nasjonale personvernlover. Priseksperimentet varer til mars 2021, men forbruksdata kan samles inn for analysearbeid til prosjektet avsluttes 30. september 2021.

  • Det er bare Gudbrandsdal Energi AS og selskapet som gjennomfører spørreundersøkelsen som vil ha tilgang til kontaktopplysningene dine (f.eks. navn, adresse og telefonnummer) og er dermed de eneste som kan identifisere deg.

  • Forbruksdataene dine, kommunenummer og eventuelt svare på spørreundersøkelsen vil bli delt i anonymisert form med forskningsprosjektet iFleks for å gjennomføre vitenskapelige analyser.

  • Hele datasettet, uten kontaktopplysninger eller andre opplysninger som kan identifisere deg direkte, lagres i et arkiv for forskningsdata. Dataene gjøres dermed tilgjengelig for videre bruk i vitenskapelige studier av forskere, studenter og andre som er interessert i forbruksdata av norske husholdninger.

  • Det skal ikke være mulig at du blir identifisert igjen etter at dataene er anonymisert. Men vi vil, for ordens skyld, gjøre oppmerksom på at du kan reidentifiseres ved at forbruksdataene kombineres med ikke offentlig tilgjengelig informasjon fra Elhub. Dette er ulovlig og må derfor anses å være veldig lite sannsynlig. Tilgang til dataene dine fra Elhub har bare organisasjoner som har fått samtykke fra deg. Det er stort sett bedrifter som har et kundeforhold med deg som strømleverandøren og nettselskapet ditt.

  • Resultatene fra forskningsprosjektet vil bli publisert i forskjellige kanaler som blant annet vitenskapelige tidsskrifter og nettsiden til prosjektet. Ingen deltaker kan identifiseres i resultatene.


Dine rettigheter

  • Så lenge vi kan identifisere deg, har du rett til å trekke tilbake samtykke til databehandlingen, til å få endret eller slettet enhver informasjon vi har om deg, og til å spørre oss om hvilken informasjon vi har om deg.

  • Når anonymiserte data er delt videre, er det ikke lenger mulig å slette informasjon, siden det vil kreve en stor innsats å identifisere deg med de gjenværende opplysningene.

  • Du har også rett til å sende en klage til Datatilsynet.


Hvem er ansvarlig?

Det er Gudbrandsdal Energi AS som er behandlingsansvarlig.

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?