Hjem > Ifleks - generell informasjon

Ifleks - generell informasjon

Statnett ønsker å finne ut om variasjoner i strømprisen har effekt på hvor mye strøm norske husholdninger bruker og har derfor startet et forskningsprosjekt som går under navnet Ifleks.

Resultatene fra prosjektet vil gi oss bedre forutsetninger for å forstå behovet for utbygging av strømnettet som igjen vil kunne gi samfunnet og deg store gevinster i form av lavere nettkostnader. Det vil også medføre mindre miljøkonsekvenser. Resultatene fra prosjektet skal også bidra til å forstå hvilken informasjon og teknologi husholdninger trenger for å kunne reagere på variasjoner i strømprisen og dermed redusere strømutgiftene sine.

Gjennom å dele forbruksdata fra strømmåleren din med Statnett, samt svare på en spørreundersøkelse før og etter vinteren gir de oss muligheten til å finne svar på blant annet disse spørsmålene:  

Hva kommer til å skje under priseksperimentet?

Det å være med i eksperimentet innebærer ingen forpliktelser for deg. Det som vil skje er at du  på enkelte dager vil få informasjon om kunstige strømpriserDu står selv fritt til å reagere på disse ved å endre strømforbruket dit t.  Du vil alltid få informasjon om prisene via SMS dagen før.  

Hvordan kan du tjene penger?

Hvis du velger å redusere strømforbruket ditt i timer og perioder med høy pris, kan du tjene penger!  Responsen din blir beregnet ved å sammenligne ditt historiske forbruk med strømforbruket de  dagene du fikk tildelt priser fra eksperimentet. Hvis du velger å  ikke respondere på prisene, har det ingen konsekvenser for deg. Din nåværende strømavtale blir heller ikke berørt av eksperimentet. 

Tips for å få lavere strømforbruk.

Eksempel på beregning av utbetalingsbeløpet:

 • Du reduserer strømforbruket ditt i høypristimene (kl. 16 - 20) når prisen er 10 kr/kWh med  10 kWh, men øker samtidig forbruket med 10 kWh i lavpristimene når prisen er 1 kr/kWh
 • Du vil da få godskrevet: 90 kr = 10 kr/kWh · 10 kWh – 1 kr/kWh  · 10 kWh 
 • På slutten av eksperimentet vil du få utbetalt summen av alle beløpene du har opptjent på eksperimentdagene 

Ola og Kari bor i forskjellige boliger og får varsel om at strømprisene blir høye fra klokken 16-18 neste dag, tilsvarende 10 kr/ kWh. I lavpristimene er prisen derimot 1 kr/kWh. 

Eksempler:

Du kan enten redusere forbruket, slik som Ola:

 • Ola har 3 panelovner som han skrur av og fyrer heller i peisen. 
 • Ola sparer/tjener 72 kr (3 panelovner x 2 timer x 12 kr* = 72 kr). 

Eller du kan flytte forbruket ditt til lavpristimer, slik som Kari: 

 • Kari har 3 panelovner. Hun velger å skru av panelovnene i høypristimene og skrur varmen på igjen etter kl. 18. 
 • Kari sparer/tjener 66 kr 
  • 72 kr i høypristimene (3 panelovner x 2 timer x 12 kr* = 72 kr) 
  • -6 kr i lavpristimene (3 panelovner x 2 timer x 1 kr* = 6 kr) 

*tallene kan du finne i tabellen over 

På slutten av eksperimentet vil både Ola og Kari få summen av alle beløpene de har spart/tjent på eksperimentdagene.

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?