Hjem > Ifleks - generell informasjon

Ifleks - generell informasjon

Ifleksprosjektet er nå avsluttet og det jobbes med å beregne gevinster for hver enkelt deltakende kunde. Det vil bli trukket vinnere av to smarttelefoner blant de cirka 2000 deltakerne. Vinnerne blir kontaktet personlig. Gevinster for spart strømkostnad vil bli utbetalt på mai-faktura.


Statnett ønsker å finne ut om variasjoner i strømprisen har effekt på hvor mye strøm norske husholdninger bruker og har derfor startet et forskningsprosjekt som går under navnet Ifleks.

Resultatene fra prosjektet vil gi oss bedre forutsetninger for å forstå behovet for utbygging av strømnettet som igjen vil kunne gi samfunnet og deg store gevinster i form av lavere nettkostnader. Det vil også medføre mindre miljøkonsekvenser. Resultatene fra prosjektet skal også bidra til å forstå hvilken informasjon og teknologi husholdninger trenger for å kunne reagere på variasjoner i strømprisen og dermed redusere strømutgiftene sine.

Gjennom å dele forbruksdata fra strømmåleren din med Statnett, samt svare på en spørreundersøkelse før og etter vinteren gir de oss muligheten til å finne svar på blant annet disse spørsmålene:  

Hva kommer til å skje under priseksperimentet?

Det å være med i eksperimentet innebærer ingen forpliktelser for deg. Det som vil skje er at du  på enkelte dager vil få informasjon om kunstige strømpriserDu står selv fritt til å reagere på disse ved å endre strømforbruket dit t.  Du vil alltid få informasjon om prisene via SMS dagen før.  

Hvordan kan du tjene penger?

Hvis du velger å redusere strømforbruket ditt i timer og perioder med høy pris, kan du tjene penger!  Responsen din blir beregnet ved å sammenligne ditt historiske forbruk med strømforbruket de  dagene du fikk tildelt priser fra eksperimentet. Hvis du velger å  ikke respondere på prisene, har det ingen konsekvenser for deg. Din nåværende strømavtale blir heller ikke berørt av eksperimentet. 

Tips for å få lavere strømforbruk.

Eksempel på beregning av utbetalingsbeløpet:

 • Du reduserer strømforbruket ditt i høypristimene (kl. 16 - 20) når prisen er 10 kr/kWh med  10 kWh, men øker samtidig forbruket med 10 kWh i lavpristimene når prisen er 1 kr/kWh
 • Du vil da få godskrevet: 90 kr = 10 kr/kWh · 10 kWh – 1 kr/kWh  · 10 kWh 
 • På slutten av eksperimentet vil du få utbetalt summen av alle beløpene du har opptjent på eksperimentdagene 

Ola og Kari bor i forskjellige boliger og får varsel om at strømprisene blir høye fra klokken 16-18 neste dag, tilsvarende 10 kr/ kWh. I lavpristimene er prisen derimot 1 kr/kWh. 

Eksempler:

Du kan enten redusere forbruket, slik som Ola:

 • Ola har 3 panelovner som han skrur av og fyrer heller i peisen. 
 • Ola sparer/tjener 72 kr (3 panelovner x 2 timer x 12 kr* = 72 kr). 

Eller du kan flytte forbruket ditt til lavpristimer, slik som Kari: 

 • Kari har 3 panelovner. Hun velger å skru av panelovnene i høypristimene og skrur varmen på igjen etter kl. 18. 
 • Kari sparer/tjener 66 kr 
  • 72 kr i høypristimene (3 panelovner x 2 timer x 12 kr* = 72 kr) 
  • -6 kr i lavpristimene (3 panelovner x 2 timer x 1 kr* = 6 kr) 

*tallene kan du finne i tabellen over 

På slutten av eksperimentet vil både Ola og Kari få summen av alle beløpene de har spart/tjent på eksperimentdagene.

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?