Hjem > Siste nytt > Spotavtaler blir anbefalt - da ligger all risiko hos forbruker

Spotavtaler blir anbefalt - da ligger all risiko hos forbruker

Publisert 29.11.2021, sist oppdatert 29.11.2021

Forbrukerrådet anbefaler spotavtaler og viser til at det historisk sett har vært mest lønnsomt. Noen aktørene mener det er et paradoks og beviselig feil i forhold til risikoen man tar. Fastpris vil være langt tryggere.

(Europower Energi) Vi har gått fra historisk lav til rekordhøy strømpris på ett år. I tillegg er det mye som tyder på at vi må venne oss til en mer volatil pris enn tidligere. Er det da riktig å fortsatt anbefale spotpris i like stor grad?

Fastpris har blitt anbefalt for de som ønsker forutsigbarhet og kanskje har problemer med å takle de høye toppene. Nå har imidlertid toppene blitt så høye at det er langt flere som havner i denne kategorien.

Langt flere etterspør nå fastprisavtaler, mens det er stadig færre strømleverandører som tilbyr nettopp dette. I tillegg er disse akkurat nå ekstremt dyre sammenlignet med hva de var for et halvt år siden. Samtidig er Forbrukerrådet fortsatt skeptiske til å anbefale å binde strømprisen. Det er ikke leverandørene helt enige i.

– Det er et paradoks at privatkunder lenge har blitt oppfordret til å utsette seg for svingninger i et marked som har vist seg å bli svært volatilt, mens de mest profesjonelle kundene, store næringskunder, er opptatt av å unngå en slik volatilitet. Gjennom vårt svenske og finske datterselskap så ser vi at adferden for privatkunder der er helt annerledes, fastprisavtaler er mye vanligere. Blant våre norske privatkunder er dette lite utbredt, forteller Jeanne Katralen Tjomsland, kommunikasjonsdirektør i Fjordkraft til Europower.

Spotkundene tar risikoen

Entelios selger i første rekke avtaler i nettopp bedriftsmarkedet. Andreas Myhre, direktør for kraftforvaltning i Entelios, er ikke i tvil, og peker på at de over tid har både tilbudt og anbefalt fastprisavtaler til sine kunder.

– Den gamle antagelsen om at spotpris alltid er billigst for «hvermansen», den er jo nesten beviselig feil i forhold til risikoen man tar. Da er det bedre med fastpris, hevder Myhre, som opplyser at Enetelios har anbefalt det til sine kunder i årevis.

– Men da må du kjøpe en fastpriskontrakt med 3-års varighet. Og mange bedrifter gjør det og tar imot profesjonelle råd, sier han.

Å selge fastprisavtalene når det er ekstremt lave priser – som i fjor, er selvsagt ikke enkelt. Heller ikke for selgerne. Det erkjenner også Myhre.

– Men snittet etter dette året knuser jo ulempene fra forrige år med glans. Du må holde deg til, og følge en strategisk retning. Det er økonomisk riktig og minimerer risikoen, ifølge Myhre.

Anbefaler spotpris i langsiktig perspektiv

Spotpris har altså over tid blitt anbefalt både fra aktører og Forbrukermyndigheter. Men ettersom tidene nå har endret seg radikalt spurte vi Forbrukerrådet om de vurderer å endre sine anbefalinger.

– Forbrukerrådet er bevisst på at de sterkt varierende strømprisene er utfordrende for forbrukerne. Vi fraråder ikke forbrukerne å binde strømprisen, da en fastprisavtale kan føre til mer forutsigbarhet når prisene svinger mye. Historisk sett er det likevel mest gunstig å følge spotprisen, hvis du anlegger et langsiktig perspektiv, sier Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet gjør altså en litt annen vurdering enn Entelios og anbefaler spotpris som langsiktighet. De peker på historikken, mens alt tyder på at vi fremover ikke kan sammenligne prisutviklingen med hva den har vært historisk. Det er ekstremt mange faktorer som har endret seg både på produksjonssiden, med mer uregulerbar kraftproduksjon, på forbrukssiden med økt elektrifisering og på når det gjelder utveksling, med flere kabler.

Samtidig mener Forbrukerrådet at det kan være hensiktsmessig med fastprisavtaler, men da i klart avgrensede perioder, og ikke mer enn i seks måneder frem.

– Men det er utfordrende å gi helt konkrete råd for når man bør binde strømprisen, understreker Iversen til Europower.

Trenger ulike avtaler

Akkurat nå er kanskje heller ikke tiden for å binde prisen, selv om det er muligheter for ytterligere prisøkning fremover. I tillegg er det flere av strømleverandørene som ikke lenger tilbyr fastprisavtaler.

Ser man på fremtidskontraktene på kraftbørsen Nasdaq, forventes prisen i Norden å falle allerede fra nyttår og frem mot sommeren. Når vi da igjen kommer til sommertid og lavere priser, vil nok også fastpristilbudene komme tilbake. Da vil det trolig være verdt for flere å vurdere en mulig lengre avtale. For de volatile prisene, de vil fortsette.

– Jeg tenker at lærdommen av denne ekstreme prissituasjonen må være at ikke alle privatkunder har en økonomi som tåler til å bli utsatt for kraftmarkedets høye volatilitet – og som tåler å være prisgitt magasinfylling, råvaremarkeder og andre internasjonale forhold. Det betyr at der er et behov for ulike avtaler, også avtaler som utjevner volatiliteten for kunde, presiserer Tjomsland.


Skrevet av Mona Adolfsen - Europower Energi.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?