Hjem > Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

På denne siden vil vi i Gudbrandsdal Energi publisere aktsomhetsvurderinger av verdikjeden vår.

Oppfyller rapporteringskravene

Gudbrandsdal Energi stiller i dag krav om at leverandører skal etterleve menneskerettigheter og redusere eget klimafotavtrykk. Nå er vi i gang med en grundig kartlegging av vår verdikjede som vil sikre at vi oppfyller rapporteringskravene i den nye åpenhetsloven.

Funnene fra våre aktsomhetsvurderinger vil publiseres senest 1. juli.

Kort om loven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

(Kilde: https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven)

Overordnet aktsomhetsvurdering for 2022

Gudbrandsdal Energi AS publiserer herved vår første aktsomhetsvurdering etter Åpenhetsloven har tredd i kraft. Rapporten er av overordnet karakter, og gir føringer på hvilke områder som blir viktig å prioritere i tiden som kommer. Rapporten finner du her.

For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt på marked@ge.no.

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?