Hjem > Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

På denne siden vil vi i Gudbrandsdal Energi publisere aktsomhetsvurderinger av verdikjeden vår.

Oppfyller rapporteringskravene

Gudbrandsdal Energi stiller i dag krav om at leverandører skal etterleve menneskerettigheter og redusere eget klimafotavtrykk. Nå er vi i gang med en grundig kartlegging av vår verdikjede som vil sikre at vi oppfyller rapporteringskravene i den nye åpenhetsloven.

Funnene fra våre aktsomhetsvurderinger vil publiseres senest 1. juli.

Kort om loven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

(Kilde: https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven)

Aktsomhetsvurdering 2023

Gudbrandsdal Energi AS har fortsatt sitt arbeid fra 2022, og gjennomført slike aktiviteter som er skissert i sist rapport. Aktiviteter og funn fremgår av siste års Årsrapport.
Gudbrandsdal Energi AS har ikke mottatt henvendelser fra allmennheten tilknyttet våre aktiviteter eller aktsomhetsvurdering.

For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt på marked@ge.no.

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?