Hjem > Strømpris nå

Strømpris nå

Strømpriser

Strømprisen fastsettes av el-børsen Nordpool på daglig basis. Hver ettermiddag settes prisen for kommende døgn og dette vil vises i grafen under (ca. kl. 1305). Denne prisen varierer fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel i markedet. Dette kalles spotpris (markedspris) og med en spotprisavtale betaler du den timeprisen som gjelder når du faktisk bruker strømmen.

Andre avtaletyper kan være fastpris av forskjellig varighet og  variabel pris. Dette er det opp til de forskjellige strømleverandørene å tilby og eventuelt prise. 

Med en fastprisavtale binder du deg til en gitt periode der du betaler en fast pris per kilowattime. En avtale med variabel pris er en mellomting mellom spotpris og fastpris, og prisen forandrer seg derfor ikke slik som spotprisen. De variable prisene settes i takt med markedet, men med 14 dagers forsinkelse.


Se våre strømavtaler


Under ser du dagens strømpris, med timeprisene for østlandet (NO1).

Klikk for å se timepriser for NO2 (Sør-Norge)NO3 (Midt-Norge)NO4 (Nord-Norge)NO5 (Vest-Norge).

Pristak

En strømavtale for deg som vil ha forutsigbarhet. Avtalen har pristak (maksprisgaranti) og jevn strømpris. Avtalen inkluderer også fri tilgang til smarte tjenester som hjelper deg å bruke mindre strøm.

Pris 00.00 øre/kWh
Pristak 00.00 øre/kWh
Område Prisområde
Månedspris 29.00 kr/mnd

Prisjustering NO1, NO2 og NO5 01.07.2022:
214 øre/kWh

Pristak 3. kvartal 2022:
279 øre/kWh

Spotpris

Avtalen passer for deg som ønsker en helt enkel strømavtale. Du betaler spotpris + 1 øre/kWh, og får med en gratis prøveperiode med fri tilgang til utvalgte tjenester i appen.

Pris 00.00 øre/kWh
Område Prisområde
Påslag 1
Månedspris 0.00 kr/mnd
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?