Hjem > Vilkår Markedskraft -500

Vilkår Markedskraft -500

Ved avtale om levering av Markedskraft Spotpris, gjelder følgende betingelser:

 • Avtalen gir deg 500 kr i rabatt på faktura nr. 3 fra oss (Kunde i 60 dager). Nettleie kommer i tillegg.
 • Avtalen har et påslag på 6,9 øre/kWh inkl. mva. Avtalen har ingen fastbeløp.
 • Prisen på myndighetspålagte elsertifikater er inkludert.
 • Avtalen gjelder kun leveranse til målepunkt som ikke allerede er aktive hos Gudbrandsdal Energi AS
 • Dersom leveransen gjelder plusshus, vil innmatet kraft godgjøres mot spotprisen minus 1,0 øre/kwh, time for time.
 • Gudbrandsdal Energi AS kan foreta prisjustering av påslag/fastbeløp med 2 ukers varsel.
 • Avtalen har etterskuddsvis månedlig fakturering.
 • Som prisgrunnlag brukes Nord Pool elbørs sin spotpris i det området kunden bor i. Denne prisen varierer fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. For timesmålte anlegg fakturerer vi derfor ut fra timesverdiene, på andre anlegg benytter vi NVE sin nasjonale forbruksprofil til avregning.
 • Avtalen har krav om eFaktura/e-postfaktura. Dersom dette ikke er opprettet tilkommer fakturagebyr på kr 49,- for manglende eFaktura/e-postfaktura. Kunder født før 01.01.1944 er unntatt fakturagebyr på dette produktet.
 • Fakturagebyr vil ikke tilkomme på første faktura fra oss.
 • I forbindelse med bestilling utføres kredittsjekk. Gudbrandsdal Energi AS kan med bakgrunn i denne avvise bestillingen i ettertid.
 • Dette produktet gjelder kun for private husholdninger, og er ikke tilgjengelig for næringskunder.
 • Ved mottak av melding om nye målepunkt fra netteier, vil Gudbrandsdal Energi AS rutinemessig melde oppstart på disse for å unngå leveringsplikt.
 • Dersom Gudbrandsdal Energi AS har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Gudbrandsdal Energi AS. Betaling med befriende virkning for nettleie vil da kun kunne gjøres til Gudbrandsdal Energi AS. Oppdatert oversikt over hvilke netteiere vi gjennomfakturerer kan du finne her.
 • Ved kjøp aksepterer kunde at Gudbrandsdal Energi AS bestiller oppstart på første mulige dato. Denne datoen for levering vil da kunne være før angrerettens frist på 14 dager. Angreretten kan derfor kun benyttes dersom melding om angrerett mottas av Gudbrandsdal Energi AS minimum 2 dager før byttedato.
 • Gudbrandsdal Energi AS tar personvern på alvor, og vår behandling av personopplysninger er i samsvar med ny personopplysningslov og personvernforordning av 2018. Vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring.
 • For øvrig gjelder våre generelle vilkår.


Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?