Ofte stilte spørsmål

Gudbrandsdal Energi ønsker å hjelpe sine kunder med lett tilgjengelige svar på alle spørsmål de måtte ha om strøm, både generelt og i forhold til sitt kundeforhold. Er det noe du savner i denne oversikten, send gjerne dette på en e-post til marked@ge.no.

Les våre Generelle vilkår.

Faktura

Vi kredittsjekker som standard nye kunder. Dette er for vår egen sikkerhet.

Banken sørger for automatisk betaling av fakturaen på forfallsdato. Fordelen med dette er at du slipper å huske på forfallsdato, du slipper purringer og alt går av seg selv. Avtalegiro bestiller du i din nettbank da det er en avtale mellom deg og din bank. Les mer her.

Vi sender fakturaen direkte til din nettbank. Du må logge inn i nettbanken for å bekrefte betalingen eller se fakturaen. Betalingen skjer ikke før du aktivt har bekreftet denne. Efaktura bestiller du i din nettbank da det er en avtale mellom deg og din bank. Les mer her.

Kontonummer: 15038645185. SWIFT/BIC: DNBANOKK. IBAN: NO9815038645185

Du finner en oversikt over fakturaene dine på Min side. Her kan du ta ut fakturakopi som PDF, se om fakturaene er betalt eller evnt. utestående saldo.

Synes du fakturaen din var unormalt høy? Det kan være flere grunner til det. Vi fakturerer nå nettleie for flere av landets netteiere, som gjør at totalsummen på fakturane fra oss blir høyere. Du får da altså ikke lenger egen faktura fra netteier på nettleia. Dette ser du på fakturaen din, under overskriften "Nett".


En annen årsak til at fakturaen din kan være høy, er at måleren din ikke har vært avlest på en stund? Og at netteier derfor har stipulert/estimert et for høyt forbruk? Eller du har faktisk brukt mer strøm enn tidligere?


Dersom du fremdeles har spørsmål til en faktura, ta kontakt med oss.

Flere av våre avtaler forutsetter at kunden oppretter både Avtalegiro OG eFaktura/e-postfaktura. Dette gjør at vi får mindre arbeid med betalingsoppfølging og kunden får mindre å passe på med betalingen. Dersom Avtalegiro og/eller eFaktura/e-postfaktura da ikke er opprettet vil kunden få gebyr på sin faktura.


Kunder født før 01.01.1944 får ikke gebyr for papirfaktura dersom han/hun har en av våre standardavtaler Markedskraft (spotpris), Variabel Kraftpris eller Fastpris 1 år. Dette gjelder ikke dersom vedkommende har en av våre andre avtaler.

Som kunde hos Gudbrandsdal Energi kan du få utsettelse på fakturaen din. Dette forutsetter at du ikke har andre utestående fakturaer hos oss. Du kan selv ordne med dette på Min side. Alternativt kan du ringe kundesenteret vårt på tlf. 61294700 eller sende en e-post til marked@ge.no.

Dersom du ønsker fast forfallsdato på fakturaene dine hver måned, kan vi ordne dette for deg. For å opprette dette kan du ringe oss på tlf. 61294700 eller sende en e-post til marked@ge.no.

Dersom du har flere avtaler hos oss kan vi tilby samlefaktura. Du får da én faktura med bilag til de forskjellige avtalene. For å opprette dette kan du ringe oss på tlf. 61294700 eller sende en e-post til marked@ge.no.

Vi fakturerer månedlig og etterskuddsvis. Det vil si at du får fakturaen din midt i måneden, med forfall i slutten av måneden for forbruket ditt måneden før.

Vi tilbyr gjennomfakturering mot en rekke netteiere, og jobber fortløpende med å få avtaler med flere. Denne oversikten er oppdatert med netteiere vi gjennomfakturerer for.

Min Side

Vi har ingen app i App Store eller i Google Play, men du kan legge til app-ikon til Min Side på telefonen din. Dette ikonet fungerer da som en hvilken som helst annen app på telefonen din.

Følg anvisningen som dukker opp på din telefon:

Legg til app-ikon

Både Android-telefoner og iPhone (Safari-nettleseren) lar deg legge til app-ikon/snarvei til Min Side på telefonen din. "GE Min Side" blir da å finne blant dine andre apper på telefonen.

Følg anvisningen som dukker opp på din telefon:

Legg til app-ikon

Ny Min Side lansert mars 2019: Du logger på Min Side med ditt mobilnummer eller e-postadresse som er registrert hos oss på ditt kundenummer. Du vil da få en SMS eller e-post med en 5-sifret PIN-kode som du bruker til å logge inn med. Denne er gyldig i 3 timer fra den ble generert.

Strømavtaler

Det er vanskelig å anbefale hva du bør velge i og med at folk har forskjellige preferanser. Historisk sett er en spotprisavtale rimeligst over tid. Med variabel pris eller fastpris har du en mer forutsigbar pris, men disse avtalene kommer som regel noe dyrere ut over tid.

Med en fastprisavtale binder du deg til en gitt periode der du betaler en fast pris pr. kWh. Det vil si at du betaler samme pris i denne perioden og har en forutsigbar avtale. Du blir varslet når fastprisperioden nærmer seg slutten og du står da fritt til å velge hvilken avtale du ønsker.

Spotprisavtaler (markedskraft) følger el-børsen Nordpool sin spotpris i det området du bor i. Denne prisen varierer fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. For timesmålte anlegg fakturerer vi derfor ut fra timesverdiene, men dersom du ikke har timesmålt anlegg benytter vi netteiers JIP (forbruksprofil) til avregning.

En avtale med variabel pris er en mellomting mellom spotpris og fastpris, og prisen forandrer seg derfor ikke slik som spotprisen. Du vil ha mer forutsigbarhet og blir varslet ved eventuelle prisendringer. De variable prisene settes i takt med markedet, men med 14 dagers forsinkelse.

Strøm og nettleie

Opprinnelsesgarantier (GOO - Guaranties Of Origin) er en merkeordning for elektrisitet for å vise strømkunden at en mengde kraft er produsert fra en spesifisert energikilde. Det er kraftleverandørene som kjøper opprinnelsesgarantier fra kraftprodusenter. Kraftleverandørene kan da garantere overfor kunden at det produseres like mye fornybar kraft som den kraftmengden kunden bruker.

Myndighetene har innført elsertifikatplikt på strømleveranser i Norge i likhet med Sverige som har hatt denne ordningen siden 2003. Elsertifikatordningen vil bidra til økt produksjon av strøm fra fornybare energikilder som vind-, bio- og vannkraft.


Målsettingen er 26,4 TWh ny fornybar årlig strømproduksjon til sammen i Norge og Sverige innen 2020. For å skape etterspørsel etter elsertifikater har staten gjennom elsertifikatloven lagt en plikt på strømleverandørene til å kjøpe sertifikater tilsvarerende en viss prosentandel av omsetningen. Andelen i 2012 ble satt til tre prosent. Denne vil stige til 18,3 prosent i 2020 for deretter å falle til null mot 2035.


Alt forbruk av kraft som i dag er gjenstand for forbruksavgift på elektrisitet må strømleverandøren kjøpe inn sertifikater for. Prisen på elsertifikater blir basert på tilbud og etterspørsel.

Nettleie betaler du til din lokale netteier (de som eier strømnettet der du bor). Denne tjenesten har netteier monopol på, slik at du som forbruker ikke kan velge hvem du vil betale nettleie til. Nettleia er altså det du betaler for å få strøm overført til boligen din gjennom ledningsnettet. Nettleien består av fast del og en variabel del.


Kraftleveransen (selve forbruket) betaler du til din selvvalgte kraftleverandør. Du kan selv velge hvilken kraftleverandør du ønsker å kjøpe strøm fra, da dette er et åpent konkurransemarked. Det anbefales å følge Forbrukerrådets anbefalinger når du skal bestille strøm.

Tidligere var det vanlig at netteier sendte egen faktura til kundene sine for nettleien, men strømleverandøren fakturerte for strømmen (forbruket). Myndighetene har nå besluttet at alt skal faktureres av strømleverandøren, for å gjøre det enklere for strømkundene. Nettleie og strømforbruk samles altså på én faktura. Det er dette som kalles gjennomfakturering.

Tidligere var det vanlig at netteier sendte egen faktura til kundene sine for nettleien, men strømleverandøren fakturerte for strømmen (forbruket). Myndighetene har nå besluttet at alt skal faktureres av strømleverandøren, for å gjøre det enklere for strømkundene. Nettleie og strømforbruk samles altså på én faktura.

Kundefordeler

Det gjør du enkelt via Min side. Merk at utmelding kun gjelder fordelsprogrammet, og ikke andre kundeforhold. Dersom ditt kundeforhold opphører avsluttes automatisk medlemskapet i fordelsprogrammet.

Det er prinsippet “førstemann til mølla” som gjelder. Tilbudet gjelder så langt beholdningen i den enkelte butikk rekker.

Alle som er kunder i Gudbrandsdal Energi (strøm eller mobil) kan bli medlem i fordelsprogrammet.

Merk at fordelsprogrammet er for privatkunder, ikke bedrifter (næring).

Vi lagrer den informasjonen du selv oppgir og registrert hos oss. Vi lagrer også informasjon om du benytter deg av kundefordelene. Denne brukes til å vite hvor mye du har spart ved å bruke fordelene. Opplysningene deles eller selges ikke med tredjepart. Les mer om medlemsbetingelser og personvernerklæring her: https://www.ge.no/medlemsbetingselser-kundefordeler

Du må da henvende deg til den aktuelle butikken.

Gå inn på Min Side og registrer deg enkelt der ved å velge «Ja takk, jeg ønsker kundefordeler».

Rabattkoder og bestillingsskjema finner du på Min Side.

Vi ønsker å gi våre kunder ekstra kundefordeler. I tillegg ønsker vi å bidra positivt til næringslivet.

Du må ta kontakt direkte med aktuell samarbeidspartner. Kontaktinformasjon finner du på Min Side.

Nei, medlemskapet er gratis, det krever at man registrer seg som medlem i fordelsprogrammet.

Nei. Dette er kun en ekstra fordel for våre kunder, uten kostnad for deg.

Bestilling og flytting

Et leverandørbytte tar 1-4 virkedager (om du har timesmåler) eller 3-6 kalenderdager (om du har gammel, manuell måler). 

Har du en bindende avtale fra før må du vente med å bestille til noen dager før denne går ut. Vi sier ikke opp bindende avtaler for kunder, slik at bestilling av ny leverandør før denne er opphørt, vil kunne utløse gebyrer etc.

Vi må få informasjon om utflytting minst fire virkedager i forkant for å kunne avslutte avtalen på korrekt dato.

Du bestiller strøm via vår nettside. Ved å klikke "Bestill" på den avtalen du ønsker og fylle ut et enkelt bestillingsskjema blir du strømkunde hos oss. Vi tar oss av din gamle leverandør og sørger for at din avtale hos de avsluttes.

Dersom du ønsker å si opp strømavtalen din logger du på Min Side eller sender en epost til marked@ge.no.

I forbindelse med flytting sier du opp ditt abonnement via Min Side eller ved å sende en epost til marked@ge.no. 

Dersom vi skal levere til ny adresse, trenger vi en ny avtale, det bestiller du her. Dersom du ikke har fått opprettet nettleie, kan du krysse ja på spørsmålet skal du overta måler/gjelder det flytting? og oppgi overtakelsesdato i skjemaet, så vil vi bestille nettleie for deg. Ved bestilling trenger du målepunkt-ID.- Denne finner du ikke på måleren din, men må få opplyst av netteier eller huseier.

Dersom du har flere adresser (bolig, hytte, feriebolig...) oppretter du én avtale pr. målepunkt. Du må da legge inn én bestilling for hvert målepunkt. Avtalene samles på ditt kundenummer dersom det bestilles på samme person.

Fant du ikke det du lurte på?

Du kan chatte med vår chatbot nede i høyre hjørne!

Snakk med vår chatbot
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?