Ofte stilte spørsmål

Gudbrandsdal Energi ønsker å hjelpe sine kunder med lett tilgjengelige svar på alle spørsmål de måtte ha om strøm, både generelt og i forhold til sitt kundeforhold. Er det noe du savner i denne oversikten, send gjerne dette på en e-post til marked@ge.no.

Les våre Generelle vilkår.

Bestilling og flytting

Du bestiller strøm via vår nettside. Ved å klikke "Bestill" på den avtalen du ønsker og fylle ut et enkelt bestillingsskjema blir du strømkunde hos oss. Vi tar oss av din gamle leverandør og sørger for at din avtale hos de avsluttes.
I forbindelse med flytting sier du opp ditt gamle abonnement hos din netteier, de vil sende oss det vi trenger for å avslutte det her. Dersom vi skal levere til ny adresse, trenger vi en ny avtale, det bestiller du her. Dersom du ikke har fått opprettet nettleie, kan du krysse ja på spørsmålet skal du overta måler/gjelder det flytting? og oppgi overtakelsesdato i skjemaet, så vil vi bestille nettleie for deg. Ved bestilling trenger du målepunkt-ID, denne finner du ikke på din måler, men på din faktura. Du kan også få den av din netteier..
Dersom du ønsker å si opp ditt strømabonnement tar du kontakt med din netteier. De vil sende oss alt vi trenger for å avslutte abonnementet her.
Normalt tar dette 10-12 (7 virkedager) dager dersom alle data er riktige. Har du en bindende avtale fra før må du vente med å bestille til ca 14 dager før denne går ut. Vi sier ikke opp bindende avtaler for kunder, slik at bestilling av ny leverandør før denne er opphørt, vil kunne utløse gebyrer etc.
Dersom du har flere adresser (bolig, hytte, feriebolig...) oppretter du én avtale pr. målepunkt. Du må da legge inn én bestilling for hvert målepunkt. Avtalene samles på ditt kundenummer dersom det bestilles på deg.

Faktura

Vi tilbyr gjennomfakturering mot en rekke netteiere, og jobber fortløpende med å få avtaler med flere. Denne oversikten er oppdatert med netteiere vi gjennomfakturerer for.
Synes du fakturaen din var unormalt høy? Det kan være flere grunner til det. Vi fakturerer nå nettleie for flere av landets netteiere, som gjør at totalsummen på fakturane fra oss blir høyere. Du får da altså ikke lenger egen faktura fra netteier på nettleia. Dette ser du på på fakturaen din, under overskriften "Nett".


En annen årsak til at fakturaen din kan være høy, er at måleren din ikke har vært avlest på en stund? Og at netteier derfor har stipulert/estimert et for høyt forbruk? Eller du har faktisk brukt mer strøm enn tidligere?


Dersom du fremdeles har spørsmål til en faktura, ta kontakt med oss..

Vi sender fakturaen direkte til din nettbank. Du må logge inn i nettbanken for å bekrefte betalingen eller se fakturaen. Betalingen skjer ikke før du aktivt har bekreftet denne. Efaktura bestiller du i din nettbank da det er en avtale mellom deg og din bank. Les mer her.
Banken sørger for automatisk betaling av fakturaen på forfallsdato. Fordelen med dette er at du slipper å huske på forfallsdato, du slipper purringer og alt går av seg selv. Avtalegiro bestiller du i din nettbank da det er en avtale mellom deg og din bank. Les mer her
Du finner en oversikt over fakturaene dine på Min side. Her kan du ta ut fakturakopi som PDF, se om fakturaene er betalt eller evnt. utestående saldo.
Som kunde hos Gudbrandsdal Energi kan du få utsettelse på fakturaen din. Dette forutsetter at du ikke har andre utestående fakturaer hos oss. Du kan selv ordne med dette på Min side. Alternativt kan du ringe kundesenteret vårt på tlf. 61294700 eller sende en e-post til marked@ge.no.
Dersom du har flere avtaler hos oss kan vi tilby samlefaktura. Du får da én faktura med bilag til de forskjellige avtalene. For å opprette dette kan du ringe oss på tlf. 61294700 eller sende en e-post til marked@ge.no.
Dersom du ønsker fast forfallsdato på fakturaene dine hver måned, kan vi ordne dette for deg. For å opprette dette kan du ringe oss på tlf. 61294700 eller sende en e-post til marked@ge.no.
Kontonummer: 15038645185. SWIFT/BIC: DNBANOKK. IBAN: NO9815038645185
Flere av våre avtaler forutsetter at kunden oppretter både Avtalegiro OG eFaktura/e-postfaktura. Dette gjør at vi får mindre arbeid med betalingsoppfølging og kunden får mindre å passe på med betalingen. Dersom Avtalegiro og/eller eFaktura/e-postfaktura da ikke er opprettet vil kunden få gebyr på sin faktura.


Kunder født før 01.01.1944 får ikke gebyr for papirfaktura dersom han/hun har en av våre standardavtaler Markedskraft (spotpris), Variabel Kraftpris eller Fastpris 1 år. Dette gjelder ikke dersom vedkommende har en av våre andre avtaler.
Vi fakturerer månedlig og etterskuddsvis. Det vil si at du får fakturaen din midt i måneden, med forfall i slutten av måneden for forbruket ditt måneden før.

Min Side og mobilapp

Du logger inn på Min Side her. Du må først ha opprettet en bruker på Min Side med et selvvalgt passord. Du finner opplysningene du trenger for registrering i e-posten du fikk av oss etter bestilling av din strømavtale og på fakturaene fra oss.
Du oppretter bruker/innlogging på Min Side her. Du finner opplysningene du trenger for registrering i e-posten du fikk av oss etter bestilling av din strømavtale og på fakturaene fra oss.
I mobilappen vår kan du registrere måleravlesning, se fakturaene dine, se forbruket ditt, endre strømavtalen din og mer. Appen finnes til Android og iOS og kan lastes ned her.
Du logger på mobilappen vår med samme brukerkonto som på Min Side, eller du kan registrere en brukerkonto direkte i appen. Du finner opplysningene du trenger for registrering i e-posten du fikk av oss etter bestilling av din strømavtale og på fakturaene fra oss.

Måleravlesning

Vi fakturerer våre kunder månedlig, etterskuddsvis. Dersom du ønsker korrekt faktura fra gang til gang bør du lese av den 1. hver måned. Dersom du ikke leser av måleren vil fakturaen basere seg på estimert (stipulert av din netteier) forbruk.
Dersom du har fått ny, automatisk måler (AMS) installert trenger du ikke lenger å lese av måleren din selv. Netteieren din innhenter stander automatisk og videresender til oss. Myndighetene har bestemt at alle norske husholdninger skal ha fått installert automatisk måler (AMS) innen 2019.
Du velger selv om du leser av til netteieren din eller til oss. Vi utveksler dette oss imellom. Les om de forskjellige måtene å registrere målerstand på her, for å finne det som passer deg best.
Du velger selv om du leser av til netteieren din eller til oss. Vi utveksler dette oss imellom.

Strømavtaler

Spotprisavtaler (markedskraft) følger el-børsen Nordpool sin spotpris i det området du bor i. Denne prisen varierer fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. For timesmålte anlegg fakturerer vi derfor ut fra timesverdiene, men dersom du ikke har timesmålt anlegg benytter vi netteiers JIP (forbruksprofil) til avregning.
Med en fastprisavtale binder du deg til en gitt periode der du betaler en fast pris pr. kWh. Det vil si at du betaler samme pris i denne perioden og har en forutsigbar avtale. Du blir varslet når fastprisperioden nærmer seg slutten og du står da fritt til å velge hvilken avtale du ønsker.
En avtale med variabel pris er en mellomting mellom spotpris og fastpris, og prisen forandrer seg derfor ikke slik som spotprisen. Du vil ha mer forutsigbarhet og blir varslet ved eventuelle prisendringer. De variable prisene settes i takt med markedet, men med 14 dagers forsinkelse., for å finne det som passer deg best.
Det er vanskelig å anbefale hva du bør velge i og med at folk har forskjellige preferanser. Historisk sett er en spotprisavtale rimeligst over tid. Med variabel pris eller fastpris har du en mer forutsigbar pris, men disse avtalene kommer som regel noe dyrere ut over tid.

Strøm og nettleie

Nettleie betaler du til din lokale netteier (de som eier strømnettet der du bor). Denne tjenesten har netteier monopol på, slik at du som forbruker ikke kan velge hvem du vil betale nettleie til. Nettleia er altså det du betaler for å få strøm overført til boligen din gjennom ledningsnettet. Nettleien består av fast del og en variabel del.


Kraftleveransen (selve forbruket) betaler du til din selvvalgte kraftleverandør. Du kan selv velge hvilken kraftleverandør du ønsker å kjøpe strøm fra, da dette er et åpent konkurransemarked. Det anbefales å følge Forbrukerrådets anbefalinger når du skal bestille strøm.


Tidligere var det vanlig at netteier sendte egen faktura til kundene sine for nettleien, men strømleverandøren fakturerte for strømmen (forbruket). Myndighetene har nå besluttet at alt skal faktureres av strømleverandøren, for å gjøre det enklere for strømkundene. Nettleie og strømforbruk samles altså på én faktura.
Tidligere var det vanlig at netteier sendte egen faktura til kundene sine for nettleien, men strømleverandøren fakturerte for strømmen (forbruket). Myndighetene har nå besluttet at alt skal faktureres av strømleverandøren, for å gjøre det enklere for strømkundene. Nettleie og strømforbruk samles altså på én faktura. Det er dette som kalles gjennomfakturering.
Myndighetene har innført elsertifikatplikt på strømleveranser i Norge i likhet med Sverige som har hatt denne ordningen siden 2003. Elsertifikatordningen vil bidra til økt produksjon av strøm fra fornybare energikilder som vind-, bio- og vannkraft.


Målsettingen er 26,4 TWh ny fornybar årlig strømproduksjon til sammen i Norge og Sverige innen 2020. For å skape etterspørsel etter elsertifikater har staten gjennom elsertifikatloven lagt en plikt på strømleverandørene til å kjøpe sertifikater tilsvarerende en viss prosentandel av omsetningen. Andelen i 2012 ble satt til tre prosent. Denne vil stige til 18,3 prosent i 2020 for deretter å falle til null mot 2035.


Alt forbruk av kraft som i dag er gjenstand for forbruksavgift på elektrisitet må strømleverandøren kjøpe inn sertifikater for. Prisen på elsertifikater blir basert på tilbud og etterspørsel.
Opprinnelsesgarantier er en merkeordning for elektrisitet for å vise strømkunden at en mengde kraft er produsert fra en spesifisert energikilde. Det er kraftleverandørene som kjøper opprinnelsesgarantier fra kraftprodusenter. Kraftleverandørene kan da garantere overfor kunden at det produseres like mye fornybar kraft som den kraftmengden kunden bruker.
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?