Hjem > Ny standard spotprisavtale

Ny standard spotprisavtale

Vi tar i bruk ny standard spotprisavtale. Dette betyr endringene for deg. 


Den nye standard spotprisavtalen er utarbeidet av bransjeforeningen Fornybar Norge, med veiledning fra Forbrukertilsynet. 

Å ta denne i bruk medfører at vi vil gjøre endringer i vilkårene til din strømavtale, men det medfører ingen endringer i prisen; du vil fortsatt ha samme påslag og månedspris som før.

I korte trekk innebærer denne endringen at:

1. Du får nye avtalevilkår 

2. Avtalen din får nytt navn: Standard timespot

Se nye vilkår

Nye avtalevilkår: dette er endret

Det er særlig strukturen på avtalevilkårene som har endret seg. I dag har du en avtale hvor det blant annet vises til standard kraftleveringsavtale.Det er nå ønskelig med en spotprisavtale med uttømmende avtalevilkår, dvs. alle vilkår i samme avtale. Relevante punkter fra Standard kraftleveringsavtale er nå innarbeidet i selve avtaleteksten i standardavtalen.

Innledningsvis (punkt 1-3) beskrives den nye avtalen leveransested og produktet, som er det samme spotprisproduktet du har i dag med de samme priser og påslag.  

I punkt 3.5 "Betalingsbetingelser" finner du to endringer. Gebyr for papirfaktura er endret til kr 8,32 og andre endringen, som ikke påvirker deg, er at første faktura ikke lenger sendes gebyrfritt i posten. 

I punkt 5 "Måle- og avregningsfeil" er det tydeliggjort at vi som strømleverandører må benytte målerstander som kommer fra Elhub og hvor nettselskapet er ansvarlig for målestandene. Vi som strømleverandør er uansett ikke ansvarlig for eventuelle feil som nettselskapet gjør.

I punkt 6 "Flytting" er det åpnet for at du kan ta med deg denne avtalen til din nye adresse om du ønsker. I tilfelle må du melde fra til oss når du flytter.

I punkt 7 "Avslutning av avtalen" er det presisert at vi som strømleverandør tidligst kan si opp avtalen med deg med 30 dagers skriftlig varsel, mens du fortsatt kan si opp avtalen med 14 dagers varsel, med mindre du inngår en avtale med ny strømleverandør – da opphører avtalen når den nye strømleverandøren starter leveransen.   

Punkt 8 "Overdragelse av avtalen" er et nytt punkt. Det betyr eksempelvis at alle våre kunder kan overdras til en annen leverandør, enten ved fusjon eller oppkjøp. For deg som kunde er det viktig at det er spesifisert at du da har rett på de samme vilkårene som er i denne avtalen. Du skal i tilfelle varsles minst 30 dager før overdragelsen kan skje, og du vil uansett kunne si opp avtalen med 14 dagers varsel.

Punkt 9 "Angrerett" er ikke et nytt punkt, men her er dine rettigheter som kunde tydeliggjort når du eventuelt skifter avtaletype eller leverandør. Samtidig gir ikke denne endringen av avtale fornyet angrerett. 

I punktet 10 "Endringer i pris og vilkår" er det gjort enkelte justeringer. Vi som strømleverandør har rett til å endre vilkårene i denne avtalen. I tillegg kan prisen endres. Slike endringer skal varsles minst 30 dager før endringen trer i kraft, og du har rett til å si opp/gå fra avtalen.

De nye vilkårene finner du her på vår nettside

Skulle du ønske å sammenligne nye vilkår mot dine nåværende, finner du disse i bestillingsbekreftelsen du mottok da du inngikk strømavtalen. 

Nytt navn på strømavtalen 

Siden vi nå tar i bruk den nye standardavtalen, vil vi at det også skal gjenspeiles i avtalenavnet. Derfor endres navnet på din avtale til Standard timespot, men medfører som tidligere nevnt ingen endringer i påslag eller månedspris. Det nye avtalenavnet står i punkt 3.1 "Produktbeskrivelse". 


Endringene gjelder fra og med 1. juli 2024. 

Vi gjør oppmerksom på at du i forbindelse med endringen har rett til å si opp avtalen kostnadsfritt. 

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med oss, på enten telefon 612 94 700, chat eller e-post, hverdager mellom klokka 08.00 og 15.15. 

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?