Hjem > Siste nytt > Aktuelle spørsmål og svar om ny nettleie

Aktuelle spørsmål og svar om ny nettleie

Publisert 19.11.2021, sist oppdatert 08.06.2023

Hensikten med den nye modellen er å utnytte strømnettet smartere, slik at man ikke er nødt til å bruke store summer på å bygge ut nettet unødvendig mye – som ville gitt deg som forbruker høyere nettleie på sikt.

Hva er nettleie? 

Nettleie er det du betaler til ditt lokale nettselskap (netteier) for å få strømmen transportert hjem til boligen din. Netteieren eier strømnettet der du bor, og nettleien dekker i tillegg vedlikehold, drift og utbygging av strømnettet for å sikre sikker og stabil strømforsyning. 

Du får strøm og nettleie på samme faktura fra oss, så lenge vi har avtale om gjennomfakturering med netteieren din.

Hvorfor kommer det ny nettleiemodell?

Strømnettet har over en del år blitt belastet mer enn det vi faktisk bruker av strøm. Det har med måten vi lever på i dag å gjøre, hvor lading av elbiler, induksjonsovner, hurtigvarmere for varmtvann etc. bidrar til å belaste strømnettet mer enn før. Elektrifiseringen av samfunnet vårt gjør også at strømnettet må bygges ut. 

Hensikten med den nye modellen er å utnytte strømnettet smartere, slik at man ikke er nødt til å bruke store summer på å bygge ut nettet unødvendig mye – som ville gitt deg som forbruker høyere nettleie på sikt. 

Målet er altså at norske strømkunder skal bruke strøm på en smartere måte og stimulere til et jevnere forbruk, med andre ord kutte forbrukstopper. De fleste har forbrukstoppen sin på morgenen før jobb og på ettermiddagen når de kommer hjem. 

Hva menes med smart forbruk?

Smart forbruk i denne forbindelse handler om å ikke bruke for mye strøm samtidig, men heller jevne ut strømbruken sin utover dagen. Men det er viktig at fordeling av strømforbruket ikke går på bekostning av brannsikkerheten. Det er eksempelvis ikke anbefalt å bruke oppvaskmaskin, klesmaskin og tørketrommel om natten. 

Hvordan fungerer den nye nettleien i praksis?

I dag består nettleien av et fast beløp (fastledd) og en variabel del (energiledd), som varierer etter hvor mye strøm du bruker. Nå vil prisen på energileddet i tillegg påvirkes av når på døgnet du bruker strømmen, da det vil bli billigere å bruke strømmen når strømnettet ikke er sterkt belastet, som om natten og om sommeren. 

Hos mange netteiere har fastleddet vært bestemt ut ifra sikringsstørrelsen (4 trinn: 40/63/125/250 Ampere). Nå vil det avhenge av hvor mye strøm du bruker samtidig, og fastleddet erstattes derfor av et såkalt kapasitetsledd. 

I praksis vil du havne på et trinn i en prisstige. Det trappetrinnet du havner på bestemmes av den timen i måneden der du brukte mest strøm. Jo høyere opp på stigen, jo dyrere nettleie. 

Eksempel på prisstige (som i virkeligheten vil ha flere trinn for å dekke et høyere maksforbruk): 

Noen nettselskaper har allerede lagt ut sine prisstiger, mens andre ikke vil ha prisene og trinnene klare før i desember. Du vil motta informasjon fra din netteier når det er klart.

Vi som strømleverandør har ikke informasjon om prisene hos de ulike netteieren, og kan derfor ikke svare på spørsmål om dette. Da må du kontakte netteieren din.

Blir nettleien dyrere? 

De fleste nettkunder vil oppleve at endringene blir små. Noen vil får lavere nettleie, mens noen vil få økt nettleie. 

Felles for alle nettkunder er at modellen gir gode muligheter til selv å påvirke hvor mye de må betale i nettleie. Klarer en å redusere forbrukstopper og komme ned på et lavere trinn blir fastbeløpet lavere.

Når får jeg som kunde informasjon om ny nettleiemodell og priser?

Det er de ulike nettleieselskapene som selv bestemmer når de informerer sine kunder om endringene, men man må regne med at du vil få informasjon i god tid før endringene trer i kraft.

Hvorfor har ikke alle nettselskaper samme priser?

Hovedgrunnen er at det er dyrere å forsyne grisgrendte strøk enn tettbygde strøk. Noen nettselskap forsyner øyer. Skog og vanskelig snøforhold påvirker også prisene. I dagens kraftsituasjon vil også prisforskjeller mellom nord og sør få stor innvirkning. 

Kan jeg bytte netteier? 

Nei, du kan ikke bytte netteier. Netteieren eier strømnettet boligen din er koblet til, og det finnes kun en leverandør innenfor hvert geografisk område. Derfor kan du ikke velge hvilket nettselskap du betaler nettleie til. 

Strømleverandør derimot står du fritt til å bytte.

Bli strømkunde her

Hva kan jeg gjøre for å holde nettleien lavest mulig? 

Bruk mindre strøm 

  • Fordel strømforbruket ditt, og unngå å bruke mye strøm på samme tid
  • Bruk strømkrevende apparater etter hverandre, og ikke samtidig 
  • Vent med klesvasken til du har laget ferdig middagen eller evt. vent til helgen. 
  • Lad elbilen om natten (husk godkjent ladekontakt) 
  • Reduser bruken av varmtvann og unngå unødvendig oppvarming 
  • Smart varmestyring evt. skru av varmeovner om ettermiddag når mange andre elektriske apparater brukes
  • Bruk Puls-måler for hjemmet

Husk at utjevning av strømforbruket aldri må gå på bekostning av brannsikkerhet. Ikke risiker liv og helse for å spare noen kroner på strømregningen. 

Les også: Ny nettleie fra nyttår: Dette er apparatene du må passe på

Hva kan GE gjøre for å hjelpe meg? 

Vi i Gudbrandsdal Energi har et mål om å hjelpe kundene våre å redusere strømforbruket sitt med inntil 30 prosent, noe som vil ha stor betydning for strømregningen, inkludert nettleien. 

Her er noen av verktøyene som hjelper deg å bruke både mindre strøm og på en smartere måte: 

Les mer om tjenestene våre her.

Bildene over er hentet fra appen og viser en dag med relativt jevnt strømforbruk mot en med tydeligere forbrukstopper. Den blå kurven er spotprisen, og på bildet på venstre side ser en også at det ble tatt grep for å redusere strømforbruket når timeprisen var som høyes.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?