Hjem > Siste nytt > Gudbrandsdal Energi til topps i EPSI sin kundetilfredshetsstudie 2014

Gudbrandsdal Energi til topps i EPSI sin kundetilfredshetsstudie 2014

Publisert 17.12.2020, sist oppdatert 10.03.2022

EPSI Norge sin kundetilfredshetsundersøkelse for høsten 2014 plasserer Gudbrandsdal Energi på toppen av listen, med en score på hele 76.

EPSI Norge sin kundetilfredshetsundersøkelse for høsten 2014 plasserer Gudbrandsdal Energi på toppen av listen, med en score på hele 76.

Kundene vurderer både service og produkt som meget bra...

I følge EPSI sin bransjestudie for strømhandel er nordmenn generelt tilfreds med sine strømleverandører. Én av grunnene er at det virker å være en god sammenheng mellom forventningene til kundene og hva strømleverandørene klarer å levere, skriver de. Flere detaljer ser du på nettsiden til EPSI Norge.

epsi
Gudbrandsdal Energi i tet

I en pressemelding skriver EPSI at kundetilfredsheten i bransjen fortsetter å heve seg, og er nå på sitt høyeste nivå i målingens historie. Andelen godt tilfredse kunder har steget betraktelig fra 2011. - Mens hver femte strømkunde var godt tilfreds i 2011, så viser årets studie at drøyt 40% av kundene er godt tilfreds, forteller Høst.

Studien viser at det er Gudbrandsdal Energi som også i år har de meste tilfredse kundene i denne målingen, etterfulgt av LOS og Fjordkraft. Hafslund kommer fortsatt dårligst ut, men kundeopplevelsen deres er blitt markant bedre enn for bare tre år siden.

Følgende punkter oppsummerer årets vårstudie av strømbransjen i Norge:

  • Nordmenn er tilfreds med sine strømleverandører.
  • Det er ingen store endringer i kundetilfredsheten i forhold til høsten 2013.
  • Kundetilfredsheten er som regel høyere på våren enn høsten, men forskjellene er nå mindre enn de var tidligere.
  • Kundene vurderer både service og produkt som meget bra.
  • Kvinner gir høyere skårer på alle områder, men de har tilsvarende høyere forventninger som gjør at det ikke er noe forskjell på tilfredsheten mellom kvinner og menn.
  • De eldste er mest tilfreds med sine strømleverandører, og de er også mer lojale.

Intervju og analyse

Intervjuene som danner grunnlag for tallene som presenteres over ble gjennomført i oktober og november 2014. Det er gjennomført 1600 erfaringsbaserte intervjuer via telefon av privatkunder av strøm i Norge. Norstat Norge AS har stått for innsamling av svardata fra personer med strømavtale i alderen 18 - 79 år og som er bosatt i Norge.

E24 skriver: Dette strømselskapet har de mest fornøyde kundene.

Om EPSI Norge

EPSI Norge en ledende leverandør av kundetilfredshetsanalyser. EPSI samler inn, analyserer og sprer informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av varer og tjenester.

Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land. I Sverige jobber vi under navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI.

Norsk Kundebarometer

Gudbrandsdal Energi er også selskapet med Norges mest fornøyde strømkunder i følge Norsk Kundebarometer de siste fire årene. Les mer om dette her. Norsk Kundebarometer (NKB) er et forskningsprogram som gjennomføres ved Handelshøyskolen BI.
Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?