Hjem > Siste nytt > Gjennomfakturering av nettleie

Gjennomfakturering av nettleie

Thomas Gundersen
Publisert 28.11.2016, sist oppdatert 17.09.2021
Som mange vet, vil både kraft og nettleie komme på én og samme faktura (gjennomfakturering). Dette er det da kraftleverandøren som skal håndtere. De ulike systemleverandørene i bransjen har utviklet egen funksjonalitet for dette. Denne rulles nå ut til alle kraftleverandørene.

Som mange vet, vil både kraft og nettleie komme på én og samme faktura. Dette er det da kraftleverandøren som skal håndtere, slik at du som strømkunde kun får én faktura på strøm - inneholdende strømforbruk og nettleie.

NVE skriver på sine nettsider:

- Den nye ordningen, som vi har kalt gjennomfakturering, betyr at strømkundene enkelt kan velge kraftleverandør – uten å måtte gå fra en til to fakturaer. I dag er det i praksis kun strømkunder som velger kraftleverandør med selskapsmessig tilknytning til nettselskapet, som får alt på én faktura, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE.

Gjennomfakturering innebærer at nettselskapet sender faktura for nettleien til kraftleverandøren, som inkluderer nettleien i strømfakturaen. Forskriftsendringene vil tre i kraft 1.september 2016.

Eventuell manuell måleravlesning gjøres som før, og spørmål rundt nettleietariffer osv. skal fremdeles rettes til netteier.

Det vil ta noe tid før avtale med alle netteiere er på plass, men vi er godt i gang og her er en oversikt over netteiere vi nå har på plass gjennomfaktureringsavtaler mot (oppdateres fortløpende):


Navn på netteier: Fra:
Agder Energi Nett AS 01.12.2017
BKK Nett AS 01.11.2017
Eidefoss Nett AS 01.01.2018
Elvia AS avd. Hamar 01.09.2017
Glitre Energi Nett AS 01.12.2017
Hurum Nett AS 01.08.2021
Vevig AS 01.03.2017
Elvia AS 01.12.2017
Hallingdal Kraftnett AS 01.02.2018
Linea AS 01.12.2017
Linja AS 01.07.2021
Hålogaland Kraft AS Nett 01.02.2018
Jæren Everk 01.01.2018
Klepp Energi AS 01.06.2018
Kragerø Energi AS 01.09.2019
Norefjell Nett AS 01.11.2020
Lofotkraft AS 01.10.2019
Lyse Elnett AS 01.01.2018
Midtkraft Nett 01.08.2021
Mørenett AS 01.02.2018
Nordkraft Nett AS 01.10.2019
Nordlandsnett AS 01.09.2017
Norgesnett AS 01.01.2018
Nord-Østerdal Kraftlag Nett 01.10.2019
NTE Nett AS 01.02.2018
Lede AS 01.11.2017
Stange Energi AS Nett 01.12.2017
Tensio TS AS 01.11.2017
Tensio TN AS 01.11.2017
Valdres Energiverk AS Nett 01.12.2017
Øvre Eiker Nett AS 01.10.2019

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?