Hjem > Regnskap Norge Forvaltning Næring

Regnskap Norge Forvaltning Næring

Med Regnskap Norge Forvaltning Næring får bedriften en strømavtale som kombinerer prissikring og spotpris, og gir bedriften en langsiktig avtale med en grad av forutsigbarhet.  

Denne type avtale vil gi en jevnere priskurve gjennom året, og har som mål å unngå de høye pristoppene, spesielt i vintermånedene hvor det normalt er høyere strømpriser i markedet. 

Våre kraftforvaltere kjenner markedet og jobber aktivt for å oppnå gode sikringspriser for kundene våre. 

Prisinformasjon:  

  • Påslag inkl. elsertifikater: 1,95 øre/kWh 
  • Månedlig fastbeløp: 0 kr/mnd 
  • Kombinasjon av spotpris og prissikring 
  • Etterskuddsbetaling 
  • 12 måneders løpende oppsigelse 
  • Månedlig markedsrapport 

Priser oppgitt uten mva.

Slik fungerer Regnskap Norge Forvaltning Næring:  

Graden av prissikring hver måned vil kunne variere fra 0-90% gjennom leveringsåret avhengig av kraftforvalters markedssyn. 

I vinterhalvåret vil sikringsgraden minimum være 50%, og sommerhalvåret vil sikringsgraden maksimalt være 60%. 

Det prissikrede volumet blir beregnet basert på det til enhver tids siste estimerte årsforbruk fra netteier. Volumet prissikres etter en definert forbruksprofil. 

Bedriften eier sin andel av de prissikringsposisjonene som GE har tatt på vegne av kundene i porteføljen.  

Kunder på denne avtalen vil motta en månedlig markedsrapport med informasjon om markedet, kommentar fra porteføljeforvalter og prognoser for fremtidige priser. 

Inngangsvinduer

  • Kunder med oppstart av leveransen i årets første kvartal, ligger i spot frem til de trer inn i hovedfondet 01. juli samme år. 
  • Kunder med oppstart av leveransen i årets andre kvartal, ligger i spot frem til de trer inn i hovedfondet 01. oktober samme år. 
  • Kunder med oppstart av leveransen i årets tredje kvartal, ligger i spot frem til de trer inn i hovedfondet 01. januar påfølgende år. 
  • Kunder med oppstart av leveransen i årets fjerde kvartal, ligger i spot frem til de trer inn i hovedfondet 01. april påfølgende år. 

Bestille avtale:

Kontakt oss på bedrift@ge.no eller tlf. 61 29 48 00 for å bestille Regnskap Norge Forvaltning Næring. 

Se fullstendige avtalevilkår her.

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?