Hjem > Vilkår for LifeSmart-produkter

Vilkår for LifeSmart-produkter

Vilkår for Lifesmart produkter

For å kunne ta i bruk Lifesmart utstyr må man ha tilgang til bredbånd (router med mulighet for tilkobling vha kabel). For bruk av Eliq sensor for måling av sanntidsforbruk av strøm må det være installert elektronisk måler (diode som blinker). Bruk av utstyret forutsetter også smarttelefon for Android eller iOS.

Lifesmart styringspakke selges til oppgitt pris, dvs 699,- kr. I tillegg kommer ett månedlig fastbeløp på 49 kr/mnd for tilgang til tjenesten. Avtalen har en bindingstid på 12 mnd. Gudbrandsdal Energi kan foreta prisjustering av fastbeløp med 2 ukers varsel. Direkte varsel må bestilles på kundesiden på www.ge.no.

Lifesmart grunnpakke inkluderer gateway som kobles til din internettrouter, 2 stk styringsenheter for stikkontakt samt 1 stk klimasensor. I tillegg til Lifesmart grunnpakke kan kunden selv kjøpe inn så mange enheter han selv ønsker i tillegg, uten at dette medfører noen tillegg i abonemenspris pr.mnd.

Ved fakturering vil fastbeløpet legges til på din ordinære strømfaktura fra oss. Dersom man ikke mottar strømfaktura fra Gudbrandsdal Energi, faktureres dette månedlig og det betinges at det opprettes både epostfaktura og avtalegiro. Som alternativ til epostfaktura kan man velge eFaktura. Manglende epostfaktura og avtalegiro vil medføre fakturagebyr, pt.henholdsvis kr. 49 for manglende epostfaktura og kr. 39 for manglende avtalegiro. Fakturagebyr vil ikke tilkomme på første faktura fra oss.

I forbindelse med bestilling utføres kredittsjekk. Gudbrandsdal Energi kan med bakgrunn i denne avvises bestillingen i ettertid.

Garanti:
Gudbrandsdal Energi gir to års garanti på produktene i Lifesmart -serien. Garantitiden starter fra den dato som står på pakkseddel.
Garantien gjelder ikke dersom:
- Produktet er skadet på grunn av feil bruk eller montasje, for eksempel at kunden ikke har fulgt anvisninger ved installasjon.
- At det finnes tegn på at skaden er årsaket av ytre hendelse som for eksempel lynnedslag, spenningsfeil eller naturkatastrofer.
- Der det finnes tegn på at produktet ikke vært tilstrekkelig emballert og pakket ved retur.

Dersom du ønsker å bruke din garantirett skal det vedlegges en tydelig beskrivelse av skadene. Ved mottak av produktet medfølger en returseddel. Denne skal brukes ved retur av produktet. Reklamasjon skal skje skriftlig innen rimelig tid etter at skader eller mangler har blitt avdekket. Gitt at garantivilkårene er oppfylt, vil du få tilsendt likeverdig produkt uten ekstra kostnader.

Bruddgebyr:
Varen har tolv (12) måneders bindningstid på månedsabonnementet. Dersom du velger å avslutte ditt kundeforhold /månedsabonnement før utløpet av tolv måneders-perioden, sender Gudbrandsdal Energi faktura på resterende beløp. Det påløper da også et administrasjonsgebyr på 500 kr (inkl. MVA). Etter bindingstiden må månedsavgiften betales for at du som kunde skal få tilgang til Lifesmart Energiinformasjon på app/PC med informasjon om ditt strømforbruk, oversikter, varsler m.m.

Angrerett:
Ifølge norsk lov har du som konsument 14 dagers angrerett ved kjøp via fjernsalg, for eksempel handel i en nettbutikk. Angrerettsskjema blir utsendt ved bestilling. Det er 14 dagers angrerett på produktene fra datoen du har mottatt varen. Ved mottak av produktet medfølger en returseddel. Disse skal legges ved, ved retur av utstyr.

Du er alltid velkommen til å ta kontakt med vårt kundeservice dersom du har spørsmål. Kontakt oss da på e-post marked@ge.no eller ring 61 29 47 00.

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?