Hjem > Vilkår: Fastpris Vinter

Vilkår: Fastpris Vinter

Ved avtale om levering av Fastpris vinter gjelder følgende betingelser:

 • Avtalen er en Fastpris og har 6 måneders bindingstid. Dersom oppstart er etter den 01.10. vil bindingstiden være tilsvarende kortere
 • Gjeldende pris: 43,00 øre/kWh inkl. mva.
 • Prisen gjelder fra 01.10.2020 frem til 01.04.2021. Dersom du bestiller Fastpris vinter etter 1.10. gjelder den fra bestillingsdatoen og frem til 01.04.
 • Prisen på myndighetspålagte elsertifikater er inkludert i fastprisen.
 • Avtalen gjelder fast pris på kraft. Kraftpris er bindende og kan ikke sies opp eller endres i avtaleperioden. Dette punktet avviker fra standardvilkårenes §5-1. Etter opphør av avtale vil man fortsette med variabel kraftpris dersom annet ikke blir avtalt. For nye kunder vil man før fastperioden begynner få levert kraft etter vår markedskraft (spotpris) avtale.
 • Dersom leveransen gjelder plusshus, vil innmatet kraft godgjøres mot spotprisen minus 1,0 øre/kwh, time for time.
 • Avtalen forutsetter at kunden oppretter både epostfaktura og avtalegiro. Som alternativ til epostfaktura kan man velge eFaktura, se link for informasjon om de ulike betalingsmåter. Manglende e-postfaktura og AvtaleGiro vil medføre fakturagebyr, pt. henholdsvis kr 49,- for manglende e-postfaktura og kr 49,- for manglende AvtaleGiro.
 • Fakturagebyr vil ikke tilkomme på første faktura fra oss.
 • Avtalen har etterskuddsvis månedlig fakturering.
 • Dersom Gudbrandsdal Energi har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Gudbransdal Energi. Betaling med befriende virkning for nettleie vil da kun kunne gjøres til Gudbrandsdal Energi.
 • I forbindelse med bestilling utføres kredittsjekk. Gudbrandsdal Energi kan med bakgrunn i denne avvises bestillingen i ettertid.
 • Ved mottak av melding om nye målepunkt fra din netteier, vil Gudbrandsdal Energi rutinemessig melde oppstart på disse for å unngå leveringsplikt.
 • Gudbrandsdal Energi tar personvern på alvor, og vår behandling av personopplysninger er i samsvar med ny personopplysningslov og personvernforordning av 2018. Vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring (https://www.ge.no/personvernerklaering).
 • For øvrig gjelder våre generelle vilkår som du kan lese her.
 • NB: Ved kjøp aksepterer kunde at Gudbrandsdal Energi bestiller oppstart på første mulige dato. Denne datoen for levering vil da kunne være før angrerettens frist på 14 dager. Angreretten kan derfor kun benyttes dersom melding om angrerett mottas av GE minimum 2 dager før byttedato.

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?