Vinterspot 2020

Pris: 00,00 øre/kWh | Fastbeløp: 0 kr/mnd

Dette er en spotprisavtale med et påslag på 0,0 øre/kWh. El-sertifikater er inkludert. På dette produktet kjøper vi inn kraften direkte fra den nordiske el-børsen Nord Pool. Denne prisen varierer fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. For timesmålte anlegg fakturerer vi derfor ut i fra timesverdiene, og da benytter vi netteiers JIP (forbruksprofil) til avregning dersom du ikke har et timesmålt anlegg. 

“Vinterspot 2020” faktureres månedlig, etterskuddsvis. Avtalen har et gebyr for fakturahåndtering på 9 kr/mnd.

Produktet har ingen bindingstid og kundene blir varslet ved en eventuell endring av påslag.

Avtalen har et gebyr for fakturahåndtering på 9 kr/mnd.
Bestill
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?