Spotpris Goo Kampanje

Spotpris Goo Kampanje

Pris: 00,00 øre/kWh | Fastbeløp: 0 kr/mnd

Dette er en grønn spotprisavtale som følger Nord Pool el-børs sin gjennomsnittlige spotpris i det området kunden bor i. Avtalen er ment å være et godt introduksjonstilbud til nye kunder med et negativt påslag på -25 øre/kWh i kampanjeperioden. Etter én måned med kampanjepris går kunden automatisk over på produktet “Spotpris Goo 15”. Produktet inneholder Guarantees Of Origin (fornybargarantier). “Spotpris GOO kampanje” faktureres månedlig, etterskuddsvis. Avtalen har krav om AvtaleGiro og eFaktura/e-postfaktura. Dersom dette ikke er opprettet tilkommer fakturagebyr på henholdsvis kr 39,- for manglende AvtaleGiro og kr 49,- for manglende eFaktura/e-postfaktura. Fakturagebyr vil ikke tilkomme på første faktura fra oss. Produktet har ingen bindingstid og kundene blir varslet ved en eventuell endring av påslag. Kampanjeprisen kan kun benyttes en gang per målepunkt-ID per år.

Bestill
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]