Spotpris GOO 15

Pris: 00,00 øre/kWh | Fastbeløp: 00.00 kr/mnd

Dette er en grønn spotprisavtale som følger Nord Pool el-børs sin spotpris i det området kunden bor i. Denne prisen varierer fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. For timesmålte anlegg fakturerer vi derfor ut fra timesverdiene, men dersom du ikke har timesmålt anlegg benytter vi netteiers JIP (forbruksprofil) til avregning. I tillegg til innkjøpsprisen kommer et påslag 6,9 øre/kWh, og et månedlig fastbeløp på kr. 33,- for opprinnelsesgarantier. El-sertifikater er inkludert. Produktet inneholder Guarantees Of Origin (fornybargarantier). “Spotpris GOO 15” faktureres månedlig, etterskuddsvis. Avtalen har krav om AvtaleGiro og eFaktura/e-postfaktura. Dersom dette ikke er opprettet tilkommer fakturagebyr på henholdsvis kr 49,- for manglende AvtaleGiro og kr 49,- for manglende eFaktura/e-postfaktura. Fakturagebyr vil ikke tilkomme på første faktura fra oss. Produktet har ingen bindingstid og kundene blir varslet ved en eventuell endring av påslag.

Denne avtalen forutsetter:
AvtaleGiro & eFaktura/e-postfaktura
Bestill
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?