Kvitfjell WC Timespot

Pris: 00,00 øre/kWh | Fastbeløp: 0 kr/mnd

“Kvitfjell WC Timespot” er en spotprisavtale som følger Nord Pool el-børs sin spotpris pr. time i det området du bor i. Denne prisen varierer fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. For timesmålte anlegg fakturerer vi derfor ut fra timesverdiene, men dersom du ikke har timesmålt anlegg benytter vi netteiers JIP (forbruksprofil) til avregning. Avtalen har et påslag på 8,625 øre/kWh. Dette inkluderer myndighetspålagte elsertifikat. Dette produktet er lansert i samarbeid med Hafjell-Kvitfjell Alpin AS. Avtalen inkluderer fri tilgang til World Cup arrangement i Kvitfjell for alle husstandens medlemmer (inntil 4 personer). Fremvisning av faktura fra oss fungerer som billett. Avtalen faktureres månedlig, etterskuddsvis. Avtalen har krav om AvtaleGiro og eFaktura/e-postfaktura. Dersom dette ikke er opprettet tilkommer fakturagebyr på henholdsvis kr 49,- for manglende AvtaleGiro og kr 49,- for manglende eFaktura/e-postfaktura. Fakturagebyr vil ikke tilkomme på første faktura fra oss. Produktet har ingen bindingstid og kundene blir varslet ved en eventuell endring i påslag.

Denne avtalen forutsetter:
AvtaleGiro & eFaktura/e-postfaktura
Bestill
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?