GE Spotpris

Pris: 00,00 øre/kWh | Fastbeløp: 9.00 kr/mnd

Dette er en spotprisavtale med et påslag på 0,0 øre/kWh. El-sertifikater er inkludert. 

På dette produktet kjøper vi inn kraften direkte fra den nordiske el-børsen Nord Pool. Denne prisen varierer fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. For timesmålte anlegg fakturerer vi derfor ut i fra timesverdiene, og da benytter vi netteiers JIP (forbruksprofil) til avregning dersom du ikke har et timesmålt anlegg.

Det garanteres at det ikke vil bli noen endring av påslaget de første 6 mnd. Etter dette kan prisjustering av påslag/fastbeløp gjøres med 2 ukers varsel.

“GE Spotpris” faktureres månedlig, etterskuddsvis.

Produktet har ingen bindingstid og kundene blir varslet ved en eventuell endring av påslag.

Bestill
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?