Treghet i maskineriet

Grunnet systemarbeid hos Elhub (Statnett sin nasjonale målerdatabase) vil vi denne helgen ikke kunne hente data automatisk om målere og anlegg i våre bestillingsskjemaer. Du vil derfor måtte legge inn litt mer informasjon enn normalt ved bestilling av strøm.

Dette gjelder alle strømleverandører og netteiere i Norge. Vi beklager dette!

GE Spotpris

Pris: 00,00 øre/kWh | Fastbeløp: 9.00 kr/mnd

Dette er en spotprisavtale med et påslag på -8,3 øre/kWh. El-sertifikater er inkludert. 

På dette produktet kjøper vi inn kraften direkte fra den nordiske el-børsen Nord Pool. Denne prisen varierer fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. For timesmålte anlegg fakturerer vi derfor ut i fra timesverdiene, og da benytter vi netteiers JIP (forbruksprofil) til avregning dersom du ikke har et timesmålt anlegg.

Avtalen har et fastbeløp på 9,- mnd. (7,2 i NO4).

Det garanteres at det ikke vil bli noen endring av påslaget de første 6 mnd. Etter dette kan prisjustering av påslag/fastbeløp gjøres med 2 ukers varsel.

“GE Spotpris” faktureres månedlig, etterskuddsvis.

Produktet har ingen bindingstid og kundene blir varslet ved en eventuell endring av påslag.

Bestill
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?