Hjem > Bestill strøm > Strømavtale: GE Spotpris

Strømavtale: GE Spotpris

GE Spotpris er en spotprisavtale med et påslag på 0 øre pr. kWh. (inkl. i prisen oppgitt under).

Pris 00,00 øre/kWh
Område Hvor bor du?
Fastbeløp 9,00 kr/mnd

Dette er en spotprisavtale med et påslag på 0 øre/kWh. El-sertifikater er inkludert.


På dette produktet kjøper vi inn kraften direkte fra den nordiske el-børsen Nord Pool. Denne prisen varierer fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. For timesmålte anlegg fakturerer vi derfor ut i fra timesverdiene, og da benytter vi netteiers JIP (forbruksprofil) til avregning dersom du ikke har et timesmålt anlegg.


Avtalen har et fastbeløp på 9,- mnd. (7,2 i NO4).


Det garanteres at det ikke vil bli noen endring av påslaget de første 6 mnd. Etter dette kan prisjustering av påslag/fastbeløp gjøres med 2 ukers varsel.


GE Spotpris faktureres månedlig, etterskuddsvis.


Produktet har ingen bindingstid og kundene blir varslet ved en eventuell endring av påslag.

Andre strømavtaler

GE Trygg

GE Trygg er en strømavtale med pristak. Det betyr at du unngår pristoppene samtidig som du får økt trygghet og forutsigbarhet for din strømpris fremover.

Pris 00,00 øre/kWh
Område Hvor bor du?
Fastbeløp 0,00 kr/mnd

Ny pris fra 28.01.2021
49,90 øre/kWh

Markedskraft (Spotpris)

Dette er vår standard spotprisavtale og på spotprisen legges det et påslag på 6,9 øre/kwh (inkl. i prisen oppgitt under).

Pris 00,00 øre/kWh
Område Hvor bor du?
Fastbeløp 0,00 kr/mnd

Fastpris 3 mnd

Dette er en fastprisavtale der du binder deg til 3 mnd. med en fast, forutsigbar pris pr. kWh.

Pris 00,00 øre/kWh
Område Hvor bor du?
Fastbeløp 0,00 kr/mnd
Se alle våre strømavtaler her
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?