Uvanlig stor faktura denne måneden? 

Vi har nå begynt å fakturere nettleie for flere av landets netteiere. Du vil da ikke lenger motta faktura fra din netteier. 

Klikk her for å se om din netteier er en av de!

Fastpris 3 mnd.

Pris: 00,00 øre/kWh | Fastbeløp: 0 kr/mnd

Med “Fastpris 3 mnd.” binder du deg i 3 måneder til en fast pris per kWh. Det vil si at du betaler samme prisen gjennom hele perioden i motsetning til hva du ville gjort om du hadde en spotprisavtale. Fastpris er forutsigbart i den forstand at man vet hva man skal betale for per kWh 3 måneder fram i tid. Etter endt fastprisperiode endres prisen til “Variabel kraftpris”. Kunden står fritt til å velge en annen avtale etter endt fastprisperiode. Avtalen faktureres månedlig, etterskuddsvis. Avtalen har krav om AvtaleGiro og eFaktura/e-postfaktura. Dersom dette ikke er opprettet tilkommer fakturagebyr på henholdsvis kr 39,- for manglende AvtaleGiro og kr 49,- for manglende eFaktura/e-postfaktura. Fakturagebyr vil ikke tilkomme på første faktura fra oss.

Denne avtalen forutsetter
AvtaleGiro | eFaktura/e-postfaktura
Bestill
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]