Hjem > Vilkår Spotpris GOO 15

Vilkår Spotpris GOO 15

Ved avtale om levering av Spotpris GOO 15 gjelder følgende betingelser:

 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Prisen på myndighetspålagte elsertifikater er inkludert.
 • Avtalen har etterskuddsvis månedlig fakturering.
 • Som prisgrunnlag brukes Nord Pool elbørs sin spotpris i det området kunden bor i. Denne prisen varierer fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. For timesmålte anlegg fakturerer vi derfor ut fra timesverdiene, men dersom du ikke har timesmålt anlegg benytter vi netteiers JIP (forbruksprofil) til avregning.
 • Avtalen har et påslag på 6,9 øre/kWh inkl. mva. Produktet inneholder Guarantees Of Origin (fornybargarantier). Disse faktureres som et fastbeløp på kr 33,- pr. mnd. inkl. mva.
 • Dersom leveransen gjelder plusshus, vil innmatet kraft godgjøres mot spotprisen minus 1,0 øre/kwh, time for time.
 • Gudbrandsdal Energi AS kan foreta prisjustering av påslag/fastbeløp med 2 ukers varsel.
 • Avtalen har krav om AvtaleGiro og eFaktura/e-postfaktura. Dersom dette ikke er opprettet tilkommer fakturagebyr på kr 49,- for manglende AvtaleGiro og kr 49,- for manglende eFaktura/e-postfaktura.
 • Fakturagebyr vil ikke tilkomme på første faktura fra oss.
 • I forbindelse med bestilling utføres kredittsjekk. Gudbrandsdal Energi AS kan med bakgrunn i denne avvise bestillingen i ettertid.
 • Dette produktet gjelder kun for private husholdninger, ikke næring.
 • Ved mottak av melding om nye målepunkt fra din netteier, vil Gudbrandsdal Energi AS rutinemessig melde oppstart på disse for å unngå leveringsplikt.
 • Dersom Gudbrandsdal Energi AS har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Gudbrandsdal Energi AS. Betaling med befriende virkning for nettleie vil da kun kunne gjøres til Gudbrandsdal Energi AS. Oppdatert oversikt over hvilke netteiere vi gjennomfakturerer kan du finne her.
 • Ved kjøp aksepterer kunde at Gudbrandsdal Energi AS bestiller oppstart på første mulige dato. Denne datoen for levering vil da kunne være før angrerettens frist på 14 dager. Angreretten kan derfor kun benyttes dersom melding om angrerett mottas av Gudbrandsdal Energi AS minimum 2 dager før byttedato.
 • Gudbrandsdal Energi AS tar personvern på alvor, og vår behandling av personopplysninger er i samsvar med ny personopplysningslov og personvernforordning av 2018. Vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring som du kan lese her.
 • For øvrig gjelder våre generelle vilkår som du kan lese her.Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?