Markedskraft Lavpris YS

YS har inngått avtale med Gudbrandsdal Energi om levering av kraft til sine medlemmer.

Bestill Markedskraft Lavpris YS

Vilkår for produktet:

Ved avtale om levering av Markedskraft Lavpris YS, gjelder følgende betingelser:

- Avtalen gjelder for den perioden som er fremforhandlet mellom Gudbrandsdal Energi og YS.

- Gudbrandsdal Energi selger kraften til innkjøpspris pluss et fastbeløp på kr 31,25 pr. mnd inklusive mva, pr. målepunkt. Myndighetspålagte elsertifikat tilkommer med 4,5 øre pr. kWh.

- Avtalen følger Nord Pool el-børs sin spotpris pr. time i det området du bor i. Denne prisen varierer fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. For timesmålte anlegg fakturerer vi derfor ut fra timesverdiene, men dersom du ikke har timesmålt anlegg benytter vi netteiers JIP (forbruksprofil) til avregning.

- Etterskuddsvis fakturering. Månedlig fakturering.

- Avtalen forutsetter at kunden oppretter både epostfaktura og avtalegiro. Som alternativ til epostfaktura kan man velge eFaktura, se link for informasjon om de ulike betalingsmåter. Manglende epostfaktura og Avtalegiro vil medføre fakturagebyr, henholdsvis kr 49,- og kr 49,-. Kidnummer for etablering av dette vil bli tilsendt på e-post.

- Denne avtalen er kun beregnet for YS medlemmer, dvs. privat husholding, og gjelder ikke næringsvirksomhet, sameier, borettslag, idrettslag etc. Kunder som avviker fra dette punktet i vilkåret vil bli fakturert i henhold til vår standard markedskraft uten forutgående varsel.

- Dersom ny avtale ikke blir fremforhandlet vil GE endre medlemmets produkt til Markedskraft (Spotpris).

Generelt gjelder standardvilkår fremforhandlet mellom forbrukerombudet og KS. Disse finner du her.

Bestill Markedskraft Lavpris YS

Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?