Ved avtale om levering av Variabel kraftpris gjelder følgende betingelser:
 • Avtalen er en Variabel pris og har ingen bindingstid.
 • Gudbrandsdal Energi kan foreta prisjustering med 2 ukers varsel. Kunngjøring på våre nettsider og på www.strompris.no.Ved vesentlige endringer gjelder §6 i standardvilkårene.
 • Avtalen forutsetter bruk av epostfaktura eller efaktura. Fakturagebyr på p.t kr. 49 kr dersom dette mangler.
 • Avtalen har månedlig fakturering.
 • Dersom Gudbrandsdal Energi har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Gudbransdal Energi. Betaling med befriende virkning for nettleie vil da kun kunne gjøres til Gudbrandsdal Energi.
 • I forbindelse med bestilling utføres kredittsjekk. Gudbrandsdal Energi kan med bakgrunn i denne avvises bestillingen i ettertid.
 • Ved mottak av melding om nye målepunkt fra din netteier, vil Gudbrandsdal Energi rutinemessig melde oppstart på disse for å unngå leveringsplikt.
 • For øvrig gjelder våre generelle vilkår som du kan lese her
 • Gudbrandsdal Energi tar personvern på alvor, og vår behandling av personopplysninger er i samsvar med ny personopplysningslov og personvernforordning av 2018. Vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring (https://www.ge.no/personvernerklaering).
 • NB: Ved kjøp aksepterer kunde at Gudbrandsdal Energi bestiller oppstart på første mulige dato. Denne datoen for levering vil da kunne være før angrerettens frist på 14 dager. Angreretten kan derfor kun benyttes dersom melding om angrerett mottas av GE minimum 2 dager før byttedato.

Ved avtale om levering av Markedskraft (Spotpris) gjelder følgende betingelser:
 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Gudbrandsdal Energi selger kraften til Innkjøpspris pr. måned + avtalt påslag på 6,9 øre/kWh inkl. mva. (Kunder i Nord-Norge betaler ikke mva.).
 • Prisen på myndighetspålagte elsertifikater er inkludert i påslaget.
 • Som prisgrunnlag brukes Nord Pool AS sin områdepris i døgnmarkedet.
 • Timesmålte anlegg avregnes time for time. For ikke timesmålte målere vil JIP-veid områdepris benyttes.
 • Gudbrandsdal Energi kan foreta prisjustering av påslag med 2 ukers varsel. Ved vesentlige endringer gjelder §6 i standardvilkårene.
 • Avtalen forutsetter bruk av e-postfaktura eller eFaktura. Dersom dette mangler tilkommer et fakturagebyr p.t på kr 39,-.
 • Avtalen har månedlig, etterskuddsvis fakturering.
 • Dersom Gudbrandsdal Energi har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Gudbransdal Energi. Betaling med befriende virkning for nettleie vil da kun kunne gjøres til Gudbrandsdal Energi.
 • I forbindelse med bestilling utføres kredittsjekk. Gudbrandsdal Energi kan med bakgrunn i denne avvise bestillingen i ettertid.
 • Ved mottak av melding om nye målepunkt fra din netteier, vil Gudbrandsdal Energi rutinemessig melde oppstart på disse for å unngå leveringsplikt.
 • For øvrig gjelder våre generelle vilkår som du kan lese her
 • Gudbrandsdal Energi tar personvern på alvor, og vår behandling av personopplysninger er i samsvar med ny personopplysningslov og personvernforordning av 2018. Vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring (https://www.ge.no/personvernerklaering).
 • NB: Ved kjøp aksepterer kunde at Gudbrandsdal Energi bestiller oppstart på første mulige dato. Denne datoen for levering vil da kunne være før angrerettens frist på 14 dager. Angreretten kan derfor kun benyttes dersom melding om angrerett mottas av GE minimum 2 dager før byttedato.

Ved avtale om levering av Markedskraft Lavpris gjelder følgende betingelser:
 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Gudbrandsdal Energi selger kraften til spotpris pluss ett påslag (elsertifikat) på 2,875 øre/kwh inkl. mva. (Kunder i Nord-Norge betaler ikke mva.). I tillegg til dette tilkommer det ett fastbeløp. Fra 01.01.2017 er dette fastbeløpet på 59,00 kr/mnd.
 • Prisen på myndighetspålagte elsertifikater er inkludert i fastbeløpet.
 • Som prisgrunnlag brukes Nord pool Spot sin gjennomsnittlige områdepris i døgnmarkedet etter konkurransetilsynets krav.
 • Avtalen forutsetter at kunden oppretter både epostfaktura og avtalegiro. Som alternativ til epostfaktura kan man velge eFaktura, se link for informasjon om de ulike betalingsmåter.
 • Manglende epostfaktura og avtalegiro vil medføre fakturagebyr, pt.henholdsvis kr. 49 for manglende epostfaktura og kr. 49 for manglende avtalegiro. Fakturagebyr vil ikke tilkomme på første faktura fra oss.
 • Avtalen har etterskuddsvis månedlig fakturering.
 • Dersom Gudbrandsdal Energi har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Gudbransdal Energi. Betaling med befriende virkning for nettleie vil da kun kunne gjøres til Gudbrandsdal Energi.
 • I forbindelse med bestilling utføres kredittsjekk. Gudbrandsdal Energi kan med bakgrunn i denne avvises bestillingen i ettertid.
 • Gudbrandsdal Energi kan foreta prisjustering med 2 ukers varsel. Ved vesentlige endringer gjelder §6 i standardvilkårene.
 • Ved mottak av melding om nye målepunkt fra din netteier, vil Gudbrandsdal Energi rutinemessig melde oppstart på disse for å unngå leveringsplikt.
 • Gudbrandsdal Energi tar personvern på alvor, og vår behandling av personopplysninger er i samsvar med ny personopplysningslov og personvernforordning av 2018. Vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring (https://www.ge.no/personvernerklaering).
 • Ved kjøp aksepterer kunde at Gudbrandsdal Energi bestiller oppstart på første mulige dato. Denne datoen for levering vil da kunne være før angrerettens frist på 14 dager. Angreretten kan derfor kun benyttes dersom melding om angrerett mottas av GE minimum 2 dager før byttedato.
 • For øvrig gjelder våre generelle vilkår som du kan lese her.

Ved avtale om levering av Fastpris 1 år gjelder følgende betingelser:
 • Avtalen har 12 måneders bindingstid.
 • Gjeldende pris: 56,90 øre/kWh inkl. mva (for kunder i Nord-Norge faktureres ikke mva.).
 • Prisen gjelder fra bestillingstidspunkt frem til: 01.07.2019.
 • Prisen på myndighetspålagte elsertifikater er inkludert i fastprisen.
 • Avtalen er en Fastpris-avtale. Kraftprisen er derfor bindende og kan ikke sies opp eller endres i avtaleperioden. Dette punktet avviker fra standardvilkårenes §5-1. Etter avtaleperioden vil man fortsette med variabel kraftpris, dersom annet ikke blir avtalt.
 • Avtalen forutsetter bruk av e-postfaktura eller eFaktura. Fakturagebyr på p.t kr 49,- dersom dette mangler. Fakturagebyr vil ikke tilkomme på første faktura fra oss.
 • Avtalen har etterskuddsvis månedlig fakturering.
 • Dersom Gudbrandsdal Energi har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Gudbransdal Energi. Betaling med befriende virkning for nettleie vil da kun kunne gjøres til Gudbrandsdal Energi.
 • I forbindelse med bestilling utføres kredittsjekk. Gudbrandsdal Energi kan med bakgrunn i denne avvises bestillingen i ettertid.
 • Ved mottak av melding om nye målepunkt fra din netteier, vil Gudbrandsdal Energi rutinemessig melde oppstart på disse for å unngå leveringsplikt.
 • Gudbrandsdal Energi tar personvern på alvor, og vår behandling av personopplysninger er i samsvar med ny personopplysningslov og personvernforordning av 2018. Vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring (https://www.ge.no/personvernerklaering).
 • For øvrig gjelder våre generelle vilkår som du kan lese her.
 • Ved kjøp aksepterer kunde at Gudbrandsdal Energi bestiller oppstart på første mulige dato. Denne datoen for levering vil da kunne være før angrerettens frist på 14 dager. Angreretten kan derfor kun benyttes dersom melding om angrerett mottas av GE minimum 2 dager før byttedato.

Ved avtale om levering av Markedskraft Lavpris YS gjelder følgende betingelser:
 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Gudbrandsdal Energi selger kraften til spotpris pr. måned kun inkl. mva. I tillegg til dette tilkommer det ett fastbeløp. Fra 01.01.2015 er dette fastbeløpet på 31,25 kr/mnd
 • Prisen på myndighetspålagte elsertifikater kommer i tillegg, for tiden er dette på 3,9 øre/kWh.
 • Som prisgrunnlag brukes Nord Pool Spot sin gjennomsnittlige områdepris i døgnmarkedet etter konkurransetilsynets krav.
 • Avtalen forutsetter at kunden oppretter både epostfaktura og avtalegiro. Som alternativ til epostfaktura kan man velge eFaktura, se link for informasjon om de ulike betalingsmåter. Manglende epostfaktura og avtalegiro vil medføre fakturagebyr, pt.henholdsvis kr. 49 for manglende epostfaktura og kr. 49 for manglende avtalegiro. Fakturagebyr vil ikke tilkomme på første faktura fra oss.
 • Avtalen har etterskuddsvis månedlig fakturering.
 • Dersom Gudbrandsdal Energi har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Gudbransdal Energi. Betaling med befriende virkning for nettleie vil da kun kunne gjøres til Gudbrandsdal Energi.
 • I forbindelse med bestilling utføres kredittsjekk. Gudbrandsdal Energi kan med bakgrunn i denne avvises bestillingen i ettertid.
 • Gudbrandsdal Energi kan foreta prisjustering av påslag/fastbeløp med 2 ukers varsel. Ved vesentlige endringer gjelder §6 i standardvilkårene.
 • Ved mottak av melding om nye målepunkt fra din netteier, vil Gudbrandsdal Energi rutinemessig melde oppstart på disse for å unngå leveringsplikt.
 • Denne avtalen er kun beregnet for YS medlemmer, dvs. privat husholding, og gjelder ikke næringsvirksomhet, sameier, borettslag, idrettslag etc. Kunder som avviker fra dette punktet i vilkåret vil bli fakturert i henhold til vår standard markedskraft uten forutgående varsel.
 • Dersom ny avtale ikke blir fremforhandlet vil GE endre medlemmets produkt til markedskraft(spot) som innebærer NordPools områdepris i spotmarkedet pluss et påslag på 5,9 øre/kWh inklusive mva uten forutgående varsel.
 • Gudbrandsdal Energi tar personvern på alvor, og vår behandling av personopplysninger er i samsvar med ny personopplysningslov og personvernforordning av 2018. Vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring (https://www.ge.no/personvernerklaering).
 • For øvrig gjelder våre generelle vilkår som du kan lese her.
 • NB: Ved kjøp aksepterer kunde at Gudbrandsdal Energi bestiller oppstart på første mulige dato. Denne datoen for levering vil da kunne være før angrerettens frist på 14 dager. Angreretten kan derfor kun benyttes dersom melding om angrerett mottas av GE minimum 2 dager før byttedato.

Ved avtale om levering av Fastpris vinter gjelder følgende betingelser:
 • Avtalen er en Fastpris og har 6 måneders bindingstid. Dersom oppstart er etter den 01.10. vil bindingstiden være tilsvarende kortere
 • Gjeldende pris: 59,90 øre/kWh inkl. mva.
 • Prisen gjelder fra 01.10.2017 frem til 01.04.2018.
 • Prisen på myndighetspålagte elsertifikater er inkludert i fastprisen.
 • Avtalen gjelder fast pris på kraft. Kraftpris er bindende og kan ikke sies opp eller endres i avtaleperioden. Dette punktet avviker fra standardvilkårenes §5-1. Etter opphør av avtale vil man fortsette med variabel kraftpris dersom annet ikke blir avtalt. For nye kunder vil man før fastperioden begynner få levert kraft etter vår markedskraft (spotpris) avtale.
 • Avtalen forutsetter at kunden oppretter både epostfaktura og avtalegiro. Som alternativ til epostfaktura kan man velge eFaktura, se link for informasjon om de ulike betalingsmåter. Manglende e-postfaktura og AvtaleGiro vil medføre fakturagebyr, pt. henholdsvis kr 49,- for manglende e-postfaktura og kr 49,- for manglende AvtaleGiro.
 • Fakturagebyr vil ikke tilkomme på første faktura fra oss.
 • Avtalen har etterskuddsvis månedlig fakturering.
 • Dersom Gudbrandsdal Energi har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Gudbransdal Energi. Betaling med befriende virkning for nettleie vil da kun kunne gjøres til Gudbrandsdal Energi.
 • I forbindelse med bestilling utføres kredittsjekk. Gudbrandsdal Energi kan med bakgrunn i denne avvises bestillingen i ettertid.
 • Ved mottak av melding om nye målepunkt fra din netteier, vil Gudbrandsdal Energi rutinemessig melde oppstart på disse for å unngå leveringsplikt.
 • Gudbrandsdal Energi tar personvern på alvor, og vår behandling av personopplysninger er i samsvar med ny personopplysningslov og personvernforordning av 2018. Vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring (https://www.ge.no/personvernerklaering).
 • For øvrig gjelder våre generelle vilkår som du kan lese her.
 • NB: Ved kjøp aksepterer kunde at Gudbrandsdal Energi bestiller oppstart på første mulige dato. Denne datoen for levering vil da kunne være før angrerettens frist på 14 dager. Angreretten kan derfor kun benyttes dersom melding om angrerett mottas av GE minimum 2 dager før byttedato.

Ved avtale om levering av Kvitfjell World Cup Spot gjelder følgende betingelser:
 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Gudbrandsdal Energi selger kraften til spotpris pluss et påslag (elsertifikat) på 4,125 øre/kwh inkl. mva. (Kunder i Nord-Norge betaler ikke mva.). I tillegg til dette tilkommer det et fastbeløp. Fra 01.01.2017 er dette fastbeløpet på 59,00 kr/mnd.
 • Som prisgrunnlag brukes Nord pool Spot sin gjennomsnittlige områdepris i døgnmarkedet etter Forbrukerrådets krav.
 • Avtalen forutsetter at kunden oppretter både epostfaktura og AvtaleGiro. Som alternativ til epostfaktura kan man velge eFaktura, se link for informasjon om de ulike betalingsmåter. Manglende epostfaktura og AvtaleGiro vil medføre fakturagebyr, pt.henholdsvis kr 49,- for manglende epostfaktura og kr 49,- for manglende AvtaleGiro. Fakturagebyr vil ikke tilkomme på første faktura fra oss.
 • Avtalen har etterskuddsvis månedlig fakturering.
 • Dersom Gudbrandsdal Energi har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Gudbransdal Energi. Betaling med befriende virkning for nettleie vil da kun kunne gjøres til Gudbrandsdal Energi.
 • I forbindelse med bestilling utføres kredittsjekk. Gudbrandsdal Energi kan med bakgrunn i denne avvises bestillingen i ettertid.
 • Gudbrandsdal Energi kan foreta prisjustering av påslag/fastbeløp med 2 ukers varsel.
 • Ved mottak av melding om nye målepunkt fra din netteier, vil Gudbrandsdal Energi rutinemessig melde oppstart på disse for å unngå leveringsplikt.
 • Avtalen gir Gudbrandsdal Energi og Kvitfjell-Hafjell Alpin AS rett til å sende reklame/informasjon/tilbud pr. e-post/brev.
 • Fri inngang til de alpine World Cup-rennene i Kvitfjell til alle medlemmer i hustanden. Billetter fås ved fremvisning av faktura fra oss inneholdende dette produktet ved inngang til arena. Ved eventuelt opphør av avtale med Kvitfjell vil abonnementet bli lagt over til markedkraft (spotpris). Dersom dette blir aktuelt, vil det bli sendt varsel i god tid i forkant på e-post.
 • Gudbrandsdal Energi tar personvern på alvor, og vår behandling av personopplysninger er i samsvar med ny personopplysningslov og personvernforordning av 2018. Vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring (https://www.ge.no/personvernerklaering).
 • For øvrig gjelder våre generelle vilkår som du kan lese her.
 • NB: Ved kjøp aksepterer kunde at Gudbrandsdal Energi bestiller oppstart på første mulige dato. Denne datoen for levering vil da kunne være før angrerettens frist på 14 dager. Angreretten kan derfor kun benyttes dersom melding om angrerett mottas av GE minimum 2 dager før byttedato.

Ved avtale om levering av Kvitfjell World Cup variabel gjelder følgende betingelser:
 • Avtalen er en Variabel pris og har ingen bindingstid.
 • Prisen på myndighetspålagte elsertifikater er inkludert.
 • Avtalen forutsetter at kunden oppretter både epostfaktura og avtalegiro. Som alternativ til epostfaktura kan man velge eFaktura, se link for informasjon om de ulike betalingsmåter. Manglende epostfaktura og avtalegiro vil medføre fakturagebyr, pt.henholdsvis kr. 49 for manglende epostfaktura og kr. 49 for manglende avtalegiro. Fakturagebyr vil ikke tilkomme på første faktura fra oss.
 • Avtalen har etterskuddsvis månedlig fakturering.
 • Dersom Gudbrandsdal Energi har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Gudbransdal Energi. Betaling med befriende virkning for nettleie vil da kun kunne gjøres til Gudbrandsdal Energi.
 • I forbindelse med bestilling utføres kredittsjekk. Gudbrandsdal Energi kan med bakgrunn i denne avvises bestillingen i ettertid.
 • Gudbrandsdal Energi kan foreta prisjustering med 2 ukers varsel. Ved vesentlige endringer gjelder §6 i standardvilkårene.
 • Ved mottak av melding om nye målepunkt fra din netteier, vil Gudbrandsdal Energi rutinemessig melde oppstart på disse for å unngå leveringsplikt.
 • Avtalen gir Gudbrandsdal Energi og kvitfjell-Hafjell Alpin AS rett til å sende reklame/informasjon/tilbud pr. e-post/brev.
 • Fri inngangr til de alpine World Cup rennene i Kvitfjell til alle medlemmer i hustanden. Billetter fås ved fremvisning av faktura fra oss inneholdende dette produktet ved inngang til arena. Ved eventuelt opphør av avtale med Kvitfjell vil abonnementet bli lagt over til markedkraft (spotpris). Dersom dette blir aktuelt, vil det bli sendt varsel i god tid i forkant på e-post.
 • Gudbrandsdal Energi tar personvern på alvor, og vår behandling av personopplysninger er i samsvar med ny personopplysningslov og personvernforordning av 2018. Vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring (https://www.ge.no/personvernerklaering).
 • For øvrig gjelder våre generelle vilkår som du kan lese her.
 • NB: Ved kjøp aksepterer kunde at Gudbrandsdal Energi bestiller oppstart på første mulige dato. Denne datoen for levering vil da kunne være før angrerettens frist på 14 dager. Angreretten kan derfor kun benyttes dersom melding om angrerett mottas av GE minimum 2 dager før byttedato.

Ved avtale om levering av Social Spot gjelder følgende betingelser:
 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Gudbrandsdal Energi selger kraften til spotpris pr. måned inkl. mva og myndighetspålagte elsertifikater. Fra 04.01.2018 vil påslaget være 5,9 øre/kwh inkl. mva. Avtalen har ingen fastbeløp.
 • Prisen på myndighetspålagte elsertifikater er inkludert.
 • Som prisgrunnlag brukes Nord pool Spot sin områdepris pr time for avregning. For ikke timesmålte anlegg benyttes JIP for fordeling av forbruk.
 • Avtalen forutsetter at kunden oppretter både epostfaktura og avtalegiro. Som alternativ til epostfaktura kan man velge eFaktura, se link for informasjon om de ulike betalingsmåter.Manglende epostfaktura og avtalegiro vil medføre fakturagebyr, pt.henholdsvis kr. 49 for manglende epostfaktura og kr. 49 for manglende avtalegiro. Fakturagebyr vil ikke tilkomme på første faktura fra oss.
 • Avtalen har etterskuddsvis månedlig fakturering.
 • Dersom Gudbrandsdal Energi har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Gudbransdal Energi. Betaling med befriende virkning for nettleie vil da kun kunne gjøres til Gudbrandsdal Energi.
 • I forbindelse med bestilling utføres kredittsjekk. Gudbrandsdal Energi kan med bakgrunn i denne avvises bestillingen i ettertid.
 • Gudbrandsdal Energi kan foreta prisjustering av påslag/fastbeløp med 2 ukers varsel.
 • Ved mottak av melding om nye målepunkt fra din netteier, vil Gudbrandsdal Energi rutinemessig melde oppstart på disse for å unngå leveringsplikt.
 • Avtalen gir Gudbrandsdal Energi og kvitfjell-Hafjell Alpin AS rett til å sende reklame/informasjon/tilbud pr. e-post/brev.
 • Fri inngang til de alpine World Cup rennene i Kvitfjell til alle medlemmer i hustanden.Billetter fås ved fremvisning av faktura fra oss inneholdende dette produktet ved inngang til arena.Ved eventuelt opphør av avtale med Kvitfjell vil abonnementet bli lagt over til markedkraft (spotpris). Dersom dette blir aktuelt, vil det bli sendt varsel i god tid i forkant på e-post.
 • For øvrig gjelder våre generelle vilkår som du kan lese her.
 • Gudbrandsdal Energi tar personvern på alvor, og vår behandling av personopplysninger er i samsvar med ny personopplysningslov og personvernforordning av 2018. Vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring (https://www.ge.no/personvernerklaering).
 • NB: Ved kjøp aksepterer kunde at Gudbrandsdal Energi bestiller oppstart på første mulige dato. Denne datoen for levering vil da kunne være før angrerettens frist på 14 dager. Angreretten kan derfor kun benyttes dersom melding om angrerett mottas av GE minimum 2 dager før byttedato.

Ved avtale om levering av Social Variabel gjelder følgende betingelser:
 • Avtalen er en Variabel pris og har ingen bindingstid.
 • Gudbrandsdal Energi kan foreta prisjustering med 2 ukers varsel.
 • Kunngjøring på våre sider og på www.strompris.no.
 • Ved vesentlige endringer gjelder §3-2 i standardvilkårene.
 • Avtalen forutsetter at kunden oppretter både epostfaktura og AvtaleGiro. Som alternativ til epostfaktura kan man velge eFaktura, se link for informasjon om de ulike betalingsmåter.
 • Manglende epostfaktura/eFaktura og AvtaleGiro vil medføre fakturagebyr, pt.henholdsvis kr 49,- for manglende epostfaktura/eFaktura og kr 49,- for manglende AvtaleGiro.
 • Fakturagebyr vil ikke tilkomme på første faktura fra oss.
 • Avtalen har månedlig fakturering.
 • Dersom Gudbrandsdal Energi har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Gudbransdal Energi. Betaling med befriende virkning for nettleie vil da kun kunne gjøres til Gudbrandsdal Energi.
 • I forbindelse med bestilling utføres kredittsjekk. Gudbrandsdal Energi kan med bakgrunn i denne avvise bestillingen i ettertid.
 • Ved mottak av melding om nye målepunkt fra din netteier, vil Gudbrandsdal Energi rutinemessig melde oppstart på disse for å unngå leveringsplikt.
 • Avtalen kan kun bestilles via Facebook eller google+, se link: https://social.ge.no/
 • Gudbrandsdal Energi tar personvern på alvor, og vår behandling av personopplysninger er i samsvar med ny personopplysningslov og personvernforordning av 2018. Vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring (https://www.ge.no/personvernerklaering).
 • For øvrig gjelder våre generelle vilkår som du kan lese her
 • NB: Ved kjøp aksepterer kunde at Gudbrandsdal Energi bestiller oppstart på første mulige dato. Denne datoen for levering vil da kunne være før angrerettens frist på 14 dager. Angreretten kan derfor kun benyttes dersom melding om angrerett mottas av GE minimum 2 dager før byttedato.

Ved avtale om levering av Spotpris Goo 15 gjelder følgende betingelser:
 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Gudbrandsdal Energi selger kraften til spotpris pr. måned + ett påslag på 5,9 øre/kWh. Avtalen har ingen fastbeløp.
 • Prisen på myndighetspålagte elsertifikater er inkludert.
 • Prisen inneholder opprinnelsesgarantier (Garanties Of Origin).
 • Som prisgrunnlag brukes Nord Pool AS sin områdepris i døgnmarkedet.
 • Timesmålte anlegg avregnes time for time. For ikke timesmålte målere vil JIP-veid områdepris benyttes.
 • Gudbrandsdal Energi kan foreta prisjustering av påslag/fastbeløp med 2 ukers varsel.
 • Avtalen forutsetter at kunden oppretter både epostfaktura og avtalegiro. Som alternativ til epostfaktura kan man velge eFaktura.
 • Manglende epostfaktura og avtalegiro vil medføre fakturagebyr, pt.henholdsvis kr. 49 for manglende epostfaktura og kr. 49 for manglende avtalegiro. Fakturagebyr vil ikke tilkomme på første faktura fra oss.
 • Avtalen har månedlig fakturering, etterskuddsvis.
 • Dersom Gudbrandsdal Energi har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Gudbransdal Energi. Betaling med befriende virkning for nettleie vil da kun kunne gjøres til Gudbrandsdal Energi.
 • I forbindelse med bestilling utføres kredittsjekk. Gudbrandsdal Energi kan med bakgrunn i denne avvises bestillingen i ettertid.
 • Ved mottak av melding om nye målepunkt fra din netteier, vil Gudbrandsdal Energi rutinemessig melde oppstart på disse for å unngå leveringsplikt.
 • NB: Ved kjøp aksepterer kunde at Gudbrandsdal Energi bestiller oppstart på første mulige dato. Denne datoen for levering vil da kunne være før angrerettens frist på 14 dager. Angreretten kan derfor kun benyttes dersom melding om angrerett mottas av GE minimum 2 dager før byttedato.
 • Gudbrandsdal Energi tar personvern på alvor, og vår behandling av personopplysninger er i samsvar med ny personopplysningslov og personvernforordning av 2018. Vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring (https://www.ge.no/personvernerklaering).
 • For øvrig gjelder våre generelle vilkår som du kan lese her

Ved avtale om levering av Variabel Goo 15 gjelder følgende betingelser:
 • Avtalen er en Variabel pris og har ingen bindingstid.
 • Prisen på myndighetspålagte elsertifikater er inkludert.
 • Prisen inneholder opprinnelsesgarantier (Garanties Of Origin).
 • Gudbrandsdal Energi kan foreta prisjustering med 2 ukers varsel. Kunngjøring på våre nettsider og på www.strompris.no.
 • Avtalen forutsetter at kunden oppretter både epostfaktura og avtalegiro. Som alternativ til epostfaktura kan man velge eFaktura.
 • Manglende epostfaktura og avtalegiro vil medføre fakturagebyr, pt.henholdsvis kr. 49 for manglende epostfaktura og kr. 49 for manglende avtalegiro. Fakturagebyr vil ikke tilkomme på første faktura fra oss.
 • Avtalen har månedlig fakturering, etterskuddsvis.
 • Dersom Gudbrandsdal Energi har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Gudbransdal Energi. Betaling med befriende virkning for nettleie vil da kun kunne gjøres til Gudbrandsdal Energi.
 • I forbindelse med bestilling utføres kredittsjekk. Gudbrandsdal Energi kan med bakgrunn i denne avvises bestillingen i ettertid.
 • Ved mottak av melding om nye målepunkt fra din netteier, vil Gudbrandsdal Energi rutinemessig melde oppstart på disse for å unngå leveringsplikt.
 • Gudbrandsdal Energi tar personvern på alvor, og vår behandling av personopplysninger er i samsvar med ny personopplysningslov og personvernforordning av 2018. Vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring (https://www.ge.no/personvernerklaering).
 • For øvrig gjelder våre generelle vilkår som du kan lese her
 • NB: Ved kjøp aksepterer kunde at Gudbrandsdal Energi bestiller oppstart på første mulige dato. Denne datoen for levering vil da kunne være før angrerettens frist på 14 dager. Angreretten kan derfor kun benyttes dersom melding om angrerett mottas av GE minimum 2 dager før byttedato.

Ved avtale om levering av Social Innkjøpspris gjelder følgende betingelser:Avtalen har ingen bindingstid.
 • Gudbrandsdal Energi selger kraften til Innkjøpspris + påslag på 3,9 øre/kwh pr. måned inkl. elsertifikat og mva. Avtalen har ingen fastbeløp.
 • Prisen på myndighetspålagte elsertifikater er inkludert.
 • Som prisgrunnlag brukes Nord pool Spot sin JIP-veide områdepris i døgnmarkedet etter forbrukerrådets krav. Timesmålte avregnes pr time.
 • Avtalen forutsetter at kunden oppretter både epostfaktura og avtalegiro. Som alternativ til epostfaktura kan man velge eFaktura, se link for informasjon om de ulike betalingsmåter.Manglende epostfaktura og avtalegiro vil medføre fakturagebyr, pt.henholdsvis kr. 49 for manglende epostfaktura og kr. 49 for manglende avtalegiro. Fakturagebyr vil ikke tilkomme på første faktura fra oss.
 • Avtalen har etterskuddsvis månedlig fakturering.
 • Dersom Gudbrandsdal Energi har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Gudbransdal Energi. Betaling med befriende virkning for nettleie vil da kun kunne gjøres til Gudbrandsdal Energi.
 • I forbindelse med bestilling utføres kredittsjekk. Gudbrandsdal Energi kan med bakgrunn i denne avvises bestillingen i ettertid.
 • Gudbrandsdal Energi kan foreta prisjustering av påslag/fastbeløp med 2 ukers varsel.Ved mottak av melding om nye målepunkt fra din netteier, vil Gudbrandsdal Energi rutinemessig melde oppstart på disse for å unngå leveringsplikt.
 • Gudbrandsdal Energi tar personvern på alvor, og vår behandling av personopplysninger er i samsvar med ny personopplysningslov og personvernforordning av 2018. Vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring (https://www.ge.no/personvernerklaering).
 • For øvrig gjelder våre generelle vilkår som du kan lese her.
 • NB: Ved kjøp aksepterer kunde at Gudbrandsdal Energi bestiller oppstart på første mulige dato. Denne datoen for levering vil da kunne være før angrerettens frist på 14 dager. Angreretten kan derfor kun benyttes dersom melding om angrerett mottas av GE minimum 2 dager før byttedato.

Ved avtale om levering av Fastpris 3 mnd gjelder følgende betingelser:
 • Avtalen har 3 måneders bindingstid.
 • Gjeldende pris: 55,90 øre/kWh inkl. mva.
 • Prisen gjelder fra oppstart av leveranse og 3 mnd frem i tid.
 • Prisen på myndighetspålagte el-sertifikater er inkludert i fastprisen.
 • Avtalen er en Fastpris-avtale. Kraftprisen er derfor bindende og kan ikke sies opp eller endres i avtaleperioden. Dette punktet avviker fra standardvilkårenes §5-1. Etter avtaleperioden vil man fortsette med variabel kraftpris, dersom annet ikke blir avtalt.
 • Avtalen forutsetter at kunden oppretter både epostfaktura og avtalegiro. Som alternativ til epostfaktura kan man velge eFaktura, se link for informasjon om de ulike betalingsmåter. Manglende e-postfaktura og AvtaleGiro vil medføre fakturagebyr, pt.henholdsvis kr. 49 for manglende epostfaktura og kr. 49 for manglende avtalegiro.
 • Fakturagebyr vil ikke tilkomme på første faktura fra oss.
 • Avtalen har etterskuddsvis månedlig fakturering.
 • Dersom Gudbrandsdal Energi har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Gudbransdal Energi. Betaling med befriende virkning for nettleie vil da kun kunne gjøres til Gudbrandsdal Energi.
 • I forbindelse med bestilling utføres kredittsjekk. Gudbrandsdal Energi kan med bakgrunn i denne avvise bestillingen i ettertid.
 • Ved mottak av melding om nye målepunkt fra din netteier, vil Gudbrandsdal Energi rutinemessig melde oppstart på disse for å unngå leveringsplikt.
 • Gudbrandsdal Energi tar personvern på alvor, og vår behandling av personopplysninger er i samsvar med ny personopplysningslov og personvernforordning av 2018. Vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring (https://www.ge.no/personvernerklaering).
 • For øvrig gjelder våre generelle vilkår som du kan lese her.
 • NB: Ved kjøp aksepterer kunde at Gudbrandsdal Energi bestiller oppstart på første mulige dato. Denne datoen for levering vil da kunne være før angrerettens frist på 14 dager. Angreretten kan derfor kun benyttes dersom melding om angrerett mottas av GE minimum 2 dager før byttedato.

Ved avtale om levering av Spotpris Goo Kampanje gjelder følgende betingelser:
 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Gudbrandsdal Energi selger kraften til spotpris pr. måned inkludert ett påslag på minus 10 øre/kwh i kampanjeperioden (1 mnd). Avtalen har ingen fastbeløp. Etter kampanjeperioden vil avtalen følge vår Spotpris Goo 15 med ett påslag på 3,9 øre/kwh. Avtalt pris i kampanjeperioden kan ikke endres. Denne kampanjen kan kun benyttes en gang pr målepunkt pr. rullerende år.
 • Prisen på myndighetspålagte elsertifikater er inkludert.
 • Prisen inneholder opprinnelsesgarantier (Garanties Of Origin).
 • Gudbrandsdal Energi kan foreta prisjustering av påslag/fastbeløp med 2 ukers varsel.
 • Avtalen forutsetter at kunden oppretter både epostfaktura og avtalegiro. Som alternativ til epostfaktura kan man velge eFaktura.
 • Manglende epostfaktura og avtalegiro vil medføre fakturagebyr, pt.henholdsvis kr. 49 for manglende epostfaktura og kr. 49 for manglende avtalegiro. Fakturagebyr vil ikke tilkomme på første faktura fra oss.
 • Avtalen har månedlig fakturering, etterskuddsvis.
 • Dersom Gudbrandsdal Energi har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Gudbransdal Energi. Betaling med befriende virkning for nettleie vil da kun kunne gjøres til Gudbrandsdal Energi.
 • I forbindelse med bestilling utføres kredittsjekk. Gudbrandsdal Energi kan med bakgrunn i denne avvise bestillingen i ettertid.
 • Ved mottak av melding om nye målepunkt fra din netteier, vil Gudbrandsdal Energi rutinemessig melde oppstart på disse for å unngå leveringsplikt.
 • NB: Ved kjøp aksepterer kunde at Gudbrandsdal Energi bestiller oppstart på første mulige dato. Denne datoen for levering vil da kunne være før angrerettens frist på 14 dager. Angreretten kan derfor kun benyttes dersom melding om angrerett mottas av GE minimum 2 dager før byttedato.
 • Gudbrandsdal Energi tar personvern på alvor, og vår behandling av personopplysninger er i samsvar med ny personopplysningslov og personvernforordning av 2018. Vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring (https://www.ge.no/personvernerklaering).
 • For øvrig gjelder våre generelle vilkår som du kan lese her

Ved avtale om levering av NM Ski Gålå 2017 gjelder følgende betingelser:
 • Avtalen er en Variabel pris og har ingen bindingstid.
 • Gudbrandsdal Energi kan foreta prisjustering med 2 ukers varsel. Kunngjøring på våre nettsider og på www.strompris.no.Ved vesentlige endringer gjelder §6 i standardvilkårene.
 • Avtalen forutsetter bruk av AvtaleGiro og efaktura/e-postfaktura. Fakturagebyr på p.t kr.49 kr for manglende AvtaleGiro, og kr 49 for manglende e-postfaktura/efaktura.
 • Avtalen har månedlig fakturering.
 • Dersom Gudbrandsdal Energi har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Gudbransdal Energi. Betaling med befriende virkning for nettleie vil da kun kunne gjøres til Gudbrandsdal Energi.
 • I forbindelse med bestilling utføres kredittsjekk. Gudbrandsdal Energi kan med bakgrunn i denne avvise bestillingen i ettertid.
 • Ved mottak av melding om nye målepunkt fra din netteier, vil Gudbrandsdal Energi rutinemessig melde oppstart på disse for å unngå leveringsplikt.
 • Gudbrandsdal Energi tar personvern på alvor, og vår behandling av personopplysninger er i samsvar med ny personopplysningslov og personvernforordning av 2018. Vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring (https://www.ge.no/personvernerklaering).
 • For øvrig gjelder våre generelle vilkår som du kan lese her
 • NB: Ved kjøp aksepterer kunde at Gudbrandsdal Energi bestiller oppstart på første mulige dato. Denne datoen for levering vil da kunne være før angrerettens frist på 14 dager. Angreretten kan derfor kun benyttes dersom melding om angrerett mottas av GE minimum 2 dager før byttedato.

Ved avtale om levering av markedskraft næring gjelder følgende betingelser:
 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Gudbrandsdal Energi selger kraften til innkjøpspris + påslag (3,22 øre/kWh + mva).
 • I tillegg kommer myndighetspålagte elsertifikater som for tiden er på 2,3 øre/kWh + mva.
 • Som prisgrunnlag brukes Nord Pool AS sin områdepris i døgnmarkedet.
 • For næringsvirksomhet vil JIP-veid områdepris benyttes. Timesmålte anlegg avregnes time for time.
 • Gudbrandsdal Energi kan foreta prisjustering av påslag med 2 ukers varsel.
 • Avtalen forutsetter bruk av epostfaktura eller eFaktura. Dersom dette mangler tilkommer et fakturagebyr p.t på kr 39,-.
 • Avtalen har månedlig, etterskuddsvis fakturering.
 • I forbindelse med bestilling utføres kredittsjekk. Gudbrandsdal Energi kan med bakgrunn i denne avvise bestillingen i ettertid.
 • Ved mottak av melding om nye målepunkt fra din netteier, vil Gudbrandsdal Energi rutinemessig melde oppstart på disse for å unngå leveringsplikt.
 • For øvrig gjelder våre generelle vilkår som du kan lese her

Ved avtale om levering av Fastpris 1 år gjelder følgende betingelser:
 • Avtalen har 12 måneders bindingstid.
 • Gjeldende pris: 56,90 øre/kWh inkl. mva (for kunder i Nord-Norge faktureres ikke mva.).
 • Prisen gjelder fra bestillingstidspunkt frem til: 01.07.2019.
 • Prisen på myndighetspålagte elsertifikater er inkludert i fastprisen.
 • Avtalen er en Fastpris-avtale. Kraftprisen er derfor bindende og kan ikke sies opp eller endres i avtaleperioden. Dette punktet avviker fra standardvilkårenes §5-1. Etter avtaleperioden vil man fortsette med variabel kraftpris, dersom annet ikke blir avtalt.
 • Avtalen forutsetter bruk av e-postfaktura eller eFaktura. Fakturagebyr på p.t kr 49,- dersom dette mangler. Fakturagebyr vil ikke tilkomme på første faktura fra oss.
 • Avtalen har etterskuddsvis månedlig fakturering.
 • Dersom Gudbrandsdal Energi har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Gudbransdal Energi. Betaling med befriende virkning for nettleie vil da kun kunne gjøres til Gudbrandsdal Energi.
 • I forbindelse med bestilling utføres kredittsjekk. Gudbrandsdal Energi kan med bakgrunn i denne avvises bestillingen i ettertid.
 • Ved mottak av melding om nye målepunkt fra din netteier, vil Gudbrandsdal Energi rutinemessig melde oppstart på disse for å unngå leveringsplikt.
 • Gudbrandsdal Energi tar personvern på alvor, og vår behandling av personopplysninger er i samsvar med ny personopplysningslov og personvernforordning av 2018. Vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring (https://www.ge.no/personvernerklaering).
 • For øvrig gjelder våre generelle vilkår som du kan lese her.
 • Ved kjøp aksepterer kunde at Gudbrandsdal Energi bestiller oppstart på første mulige dato. Denne datoen for levering vil da kunne være før angrerettens frist på 14 dager. Angreretten kan derfor kun benyttes dersom melding om angrerett mottas av GE minimum 2 dager før byttedato.

Ved avtale om levering av Variabel kraftpris gjelder følgende betingelser:
 • Avtalen er en Variabel pris og har ingen bindingstid.
 • Gudbrandsdal Energi kan foreta prisjustering med 2 ukers varsel. Kunngjøring på våre nettsider og på www.strompris.no.Ved vesentlige endringer gjelder §6 i standardvilkårene.
 • Avtalen forutsetter bruk av epostfaktura eller efaktura. Fakturagebyr på p.t kr. 49 kr dersom dette mangler.
 • Avtalen har månedlig fakturering.
 • Dersom Gudbrandsdal Energi har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Gudbransdal Energi. Betaling med befriende virkning for nettleie vil da kun kunne gjøres til Gudbrandsdal Energi.
 • I forbindelse med bestilling utføres kredittsjekk. Gudbrandsdal Energi kan med bakgrunn i denne avvises bestillingen i ettertid.
 • Ved mottak av melding om nye målepunkt fra din netteier, vil Gudbrandsdal Energi rutinemessig melde oppstart på disse for å unngå leveringsplikt.
 • For øvrig gjelder våre generelle vilkår som du kan lese her
 • Gudbrandsdal Energi tar personvern på alvor, og vår behandling av personopplysninger er i samsvar med ny personopplysningslov og personvernforordning av 2018. Vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring (https://www.ge.no/personvernerklaering).
 • NB: Ved kjøp aksepterer kunde at Gudbrandsdal Energi bestiller oppstart på første mulige dato. Denne datoen for levering vil da kunne være før angrerettens frist på 14 dager. Angreretten kan derfor kun benyttes dersom melding om angrerett mottas av GE minimum 2 dager før byttedato.

Ved avtale om levering av Fastpris vinter gjelder følgende betingelser:
 • Avtalen er en Fastpris og har 6 måneders bindingstid. Dersom oppstart er etter den 01.10. vil bindingstiden være tilsvarende kortere
 • Gjeldende pris: 59,90 øre/kWh inkl. mva.
 • Prisen gjelder fra 01.10.2017 frem til 01.04.2018.
 • Prisen på myndighetspålagte elsertifikater er inkludert i fastprisen.
 • Avtalen gjelder fast pris på kraft. Kraftpris er bindende og kan ikke sies opp eller endres i avtaleperioden. Dette punktet avviker fra standardvilkårenes §5-1. Etter opphør av avtale vil man fortsette med variabel kraftpris dersom annet ikke blir avtalt. For nye kunder vil man før fastperioden begynner få levert kraft etter vår markedskraft (spotpris) avtale.
 • Avtalen forutsetter at kunden oppretter både epostfaktura og avtalegiro. Som alternativ til epostfaktura kan man velge eFaktura, se link for informasjon om de ulike betalingsmåter. Manglende e-postfaktura og AvtaleGiro vil medføre fakturagebyr, pt. henholdsvis kr 49,- for manglende e-postfaktura og kr 49,- for manglende AvtaleGiro.
 • Fakturagebyr vil ikke tilkomme på første faktura fra oss.
 • Avtalen har etterskuddsvis månedlig fakturering.
 • Dersom Gudbrandsdal Energi har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Gudbransdal Energi. Betaling med befriende virkning for nettleie vil da kun kunne gjøres til Gudbrandsdal Energi.
 • I forbindelse med bestilling utføres kredittsjekk. Gudbrandsdal Energi kan med bakgrunn i denne avvises bestillingen i ettertid.
 • Ved mottak av melding om nye målepunkt fra din netteier, vil Gudbrandsdal Energi rutinemessig melde oppstart på disse for å unngå leveringsplikt.
 • Gudbrandsdal Energi tar personvern på alvor, og vår behandling av personopplysninger er i samsvar med ny personopplysningslov og personvernforordning av 2018. Vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring (https://www.ge.no/personvernerklaering).
 • For øvrig gjelder våre generelle vilkår som du kan lese her.
 • NB: Ved kjøp aksepterer kunde at Gudbrandsdal Energi bestiller oppstart på første mulige dato. Denne datoen for levering vil da kunne være før angrerettens frist på 14 dager. Angreretten kan derfor kun benyttes dersom melding om angrerett mottas av GE minimum 2 dager før byttedato.

Ved avtale om levering av Spotpris TM gjelder følgende betingelser:
 • Avtalen har 3 mnd bindingstid. Bruddgebyr er p.t 600 kr.
 • Gudbrandsdal Energi selger kraften til Innkjøpspris pr. måned + avtalt påslag på 5,9 øre/kwh inkl. mva. Avtalen har ingen fastbeløp.
 • Prisen på myndighetspålagte elsertifikater er inkludert.
 • Som prisgrunnlag brukes Nord pool Spot sin JIP-veide områdepris i døgnmarkedet etter forbrukerrådets krav. Timesmålte avregnes pr time.
 • Avtalen forutsetter at kunden oppretter både epostfaktura og AvtaleGiro. Som alternativ til epostfaktura kan man velge eFaktura, se link for informasjon om de ulike betalingsmåter.
 • Manglende epostfaktura/eFaktura og AvtaleGiro vil medføre fakturagebyr, pt.henholdsvis kr 49,- for manglende epostfaktura/eFaktura og kr 49,- for manglende AvtaleGiro.
 • Fakturagebyr vil ikke tilkomme på første faktura fra oss.
 • Avtalen har etterskuddsvis månedlig fakturering.
 • Dersom Gudbrandsdal Energi har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Gudbransdal Energi. Betaling med befriende virkning for nettleie vil da kun kunne gjøres til Gudbrandsdal Energi.
 • I forbindelse med bestilling utføres kredittsjekk. Gudbrandsdal Energi kan med bakgrunn i denne avvise bestillingen i ettertid.
 • Gudbrandsdal Energi kan foreta prisjustering av påslag/fastbeløp med 2 ukers varsel.
 • Ved mottak av melding om nye målepunkt fra din netteier, vil Gudbrandsdal Energi rutinemessig melde oppstart på disse for å unngå leveringsplikt.
 • Gudbrandsdal Energi tar personvern på alvor, og vår behandling av personopplysninger er i samsvar med ny personopplysningslov og personvernforordning av 2018. Vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring (https://www.ge.no/personvernerklaering).
 • For øvrig gjelder våre generelle vilkår som du kan lese her.
 • NB: Ved kjøp aksepterer kunde at Gudbrandsdal Energi bestiller oppstart på første mulige dato. Denne datoen for levering vil da kunne være før angrerettens frist på 14 dager. Angreretten kan derfor kun benyttes dersom melding om angrerett mottas av GE minimum 2 dager før byttedato.

Ved avtale om levering av Spotpris TM1 gjelder følgende betingelser:
 • Avtalen har 3 mnd bindingstid. Bruddgebyr er p.t 600 kr.
 • Gudbrandsdal Energi selger kraften til Innkjøpspris pr. måned + avtalt påslag på 5,9 øre/kwh inkl. mva. Avtalen har ingen fastbeløp.
 • Prisen på myndighetspålagte elsertifikater er inkludert.
 • Som prisgrunnlag brukes Nord Pool Spot sin JIP-veide områdepris i døgnmarkedet etter forbrukerrådets krav. Timesmålte avregnes pr time.
 • Avtalen forutsetter at kunden oppretter AvtaleGiro og efaktura/e-postfaktura. Som alternativ til e-postfaktura kan man velge eFaktura, se link for informasjon om de ulike betalingsmåter. Manglende e-postfaktura og AvtaleGiro vil medføre fakturagebyr, pt.henholdsvis kr. 49 for manglende e-postfaktura og kr. 49 for manglende AvtaleGiro. Fakturagebyr vil ikke tilkomme på første faktura fra oss.
 • Avtalen har etterskuddsvis månedlig fakturering.
 • Dersom Gudbrandsdal Energi har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Gudbransdal Energi. Betaling med befriende virkning for nettleie vil da kun kunne gjøres til Gudbrandsdal Energi.
 • I forbindelse med bestilling utføres kredittsjekk. Gudbrandsdal Energi kan med bakgrunn i denne avvises bestillingen i ettertid.
 • Gudbrandsdal Energi kan foreta prisjustering av påslag/fastbeløp med 2 ukers varsel.
 • Ved mottak av melding om nye målepunkt fra din netteier, vil Gudbrandsdal Energi rutinemessig melde oppstart på disse for å unngå leveringsplikt.
 • Gudbrandsdal Energi tar personvern på alvor, og vår behandling av personopplysninger er i samsvar med ny personopplysningslov og personvernforordning av 2018. Vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring (https://www.ge.no/personvernerklaering).
 • For øvrig gjelder våre generelle vilkår som du kan lese her.
 • NB: Ved kjøp aksepterer kunde at Gudbrandsdal Energi bestiller oppstart på første mulige dato. Denne datoen for levering vil da kunne være før angrerettens frist på 14 dager. Angreretten kan derfor kun benyttes dersom melding om angrerett mottas av GE minimum 2 dager før byttedato.

Ved avtale om levering av Julestrøm gjelder følgende betingelser:
 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Gudbrandsdal Energi selger kraften til en fastpris på 29,90 øre/kwh fra bestilling/oppstart og 1 mnd frem i tid. Etter dette fortsetter man på vår avtale markedskraft (spotpris) Innkjøpspris pr. måned + påslag på 6,9 øre/kWh inkl. mva. (Kunder i Nord-Norge betaler ikke mva.).
 • Prisen på myndighetspålagte elsertifikater er inkludert i påslaget.
 • Som prisgrunnlag brukes Nord Pool Spot AS sin områdepris i døgnmarkedet.
 • Timesmålte anlegg avregnes time for time. For ikke timesmålte målere vil JIP-veid områdepris benyttes.
 • Gudbrandsdal Energi kan foreta prisjustering av påslag med 2 ukers varsel. Ved vesentlige endringer gjelder §6 i standardvilkårene.
 • Avtalen forutsetter at kunden oppretter epostfaktura. Som alternativ til epostfaktura kan man velge eFaktura. Manglende e-postfaktura vil medføre fakturagebyr, pt. kr. 49
 • Fakturagebyr vil ikke tilkomme på første faktura fra oss.
 • Avtalen har månedlig, etterskuddsvis fakturering.
 • Dersom Gudbrandsdal Energi har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Gudbransdal Energi. Betaling med befriende virkning for nettleie vil da kun kunne gjøres til Gudbrandsdal Energi.
 • I forbindelse med bestilling utføres kredittsjekk. Gudbrandsdal Energi kan med bakgrunn i denne avvise bestillingen i ettertid.
 • Ved mottak av melding om nye målepunkt fra din netteier, vil Gudbrandsdal Energi rutinemessig melde oppstart på disse for å unngå leveringsplikt.
 • Gudbrandsdal Energi tar personvern på alvor, og vår behandling av personopplysninger er i samsvar med ny personopplysningslov og personvernforordning av 2018. Vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring (https://www.ge.no/personvernerklaering).
 • For øvrig gjelder våre generelle vilkår som du kan lese her
 • NB: Ved kjøp aksepterer kunde at Gudbrandsdal Energi bestiller oppstart på første mulige dato. Denne datoen for levering vil da kunne være før angrerettens frist på 14 dager. Angreretten kan derfor kun benyttes dersom melding om angrerett mottas av GE minimum 2 dager før byttedato.

Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]