Medlemsbetingelser kundefordeler

Fordelsprogrammet Gudbrandsdal Energi Kundefordeler  

Som medlem av vårt fordelsprogram vil du kunne motta gode tilbud og rabatter fra oss og våre samarbeidspartnere, invitasjoner til å delta i konkurranser, arrangement og lignende.  

Medlemskapet er helt uforpliktende og kostnadsfritt, og forutsetter et aktivt kundeforhold på strøm eller mobil hos oss. Fordelsprogrammet gjelder for privatkunder, ikke bedrifter (næring).

Vanligvis vil du høre fra oss gjennom månedlige nyhetsbrev, og en og annen spesialkampanje nå og da. Vi jobber med å sørge for at informasjonen du mottar er basert på dine preferanser. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har kommentarer, ideer eller andre tilbakemeldinger. Vi vil gjerne høre fra deg!  


Vilkår for fordelsprogrammet  

Ansvarlig 

Gudbrandsdal Energi AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som følge av din påmelding til fordelsprogrammet.  

Gudbrandsdal Energi AS 

Strandagata 39, 2640 VINSTRA 

Org.nr 916 319 983 

 

Formål og rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger 

Gudbrandsdal Energi AS og våre samarbeidspartnere vil bruke dine personopplysninger til å administrere fordelsprogrammet. Dette betyr at vi bruker dine personopplysninger til å: 

  • Gi deg fordeler og tilbud 

  • Opprette kundeprofiler med formål om å kunne gi deg tilbud og informasjon etter dine ønsker og interesser (personalisert markedsføring) 

  • Kontakte deg via e-post eller SMS i forbindelse med nye tilbud og rabatter hos våre samarbeidspartnere, arrangementer og/eller tjenester som kan være av interesse for deg, basert på din aktivitet i fordelsprogrammet 

  • Kontakte deg via sosiale medier som Facebook og Instagram ved hjelp av din e-postadresse  

  • Utarbeidelse av statistikk basert på avidentifiserte og aggregerte opplysninger  


Vårt rettslige grunnlag for behandling av dine personopplysninger er at opplysningene er nødvendig for å registrere deg i fordelsprogrammet, og å inngå denne avtalen med deg samt å oppfylle denne avtalen (GDPR artikkel 6, 1, b).  

Dersom vi behøver å behandle personopplysninger om deg som ikke er strengt nødvendig for å oppfylle denne avtalen, vil vi innhente frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg til denne type behandling (GDPR artikkel 6, 1, a).  

Vi bruker statistikk for å få bedre forståelse av våre kunder, og det rettslige grunnlaget for dette er vår berettigede interesse i å forbedre fordelsprogrammet (GDPR artikkel 6, 1, f).  

Med mindre det er nødvendig for å oppfylle rettslig forpliktelser som lovkrav eller pålegg fra offentlige myndigheter, vil vi ikke behandle dine personopplysninger for andre formål enn det som er angitt her (GDPR artikkel 6, c).  


Utlevering/overføring av personopplysninger 

Dine personopplysninger behandles kun av Gudbrandsdal Energi AS, våre samarbeidspartnere og underleverandører. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre enn de nevnte når du enten har samtykket til utleveringen, eller når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller for å oppfylle rettslig forpliktelser som lovkrav eller pålegg fra offentlige myndigheter. 


Informasjonssikkerhet  

Dine personopplysninger skal være trygge hos oss. Vi er ansvarlig for lagring og anvendelse av dine personopplysninger i tråd med Personopplysningsloven. Se ellers vår personvernerklæring på www.ge.no/personvernerklaering

Dersom du ønsker innsyn i de personopplysningene vi har, eller ønsker disse rettet eller slettet kan du kontakte oss på marked@ge.no. Kontakt oss gjerne om du mener at vi ikke har behandlet personopplysningene dine på en korrekt måte. Du har også rett til å klage til Datatilsynet som tilsynsmyndighet.  


Utmelding eller avmelding 

Du kan melde deg ut av fordelsprogrammet med umiddelbar virkning. Personopplysninger knyttet til medlemskapet slettes eller anonymiseres innen tre måneder med mindre det ikke foreligger begrensninger for dette i relevant lovgivning, som bokføring eller andre forpliktelser.   

Utmelding gjøres ved å logge inn på Min side, gå til «Profil» og «Samtykker». Her fjerner du samtykket til fordelsprogrammet. Når du har gjort det vil du ikke lenger ha tilgang til kundefordeler på Min side.

Merk at eventuell oppsigelse av medlemskap i fordelsprogrammet ikke betyr oppsigelse av strømkontrakt.  

Avmelding fra elektronisk kommunikasjon kan du når som helst gjøre via link i nyhetsbrev eller SMS. Du kan også trekke samtykke og endrer preferanser for kommunikasjonskanaler på Min side.

  

Endringer  

Eventuelle endringer i vilkårene vil til enhver tid fremkomme av Medlemsvilkårene, og være tilgjengelige via www.ge.no. Dersom du ikke aksepterer endringene, kan du si opp ditt medlemskap. 

Vi forbeholder oss retten til, med 30 kalenderdagers varsel, å avvikle eller erstatte fordels- og lojalitetsprogrammet. Vi kan si opp medlemskapet ditt med umiddelbar virkning dersom du har oppgitt feilaktige opplysninger eller har brutt dine forpliktelser i henhold til disse vilkårene. 


Force Majeure  

Dersom det oppstår en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle våre forpliktelser i tråd med disse vilkårene, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke rår over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter.   

 

Tvister og lovvalg  

Ved eventuelle tvister vedrørende tolkning av betingelser og medlemsvilkår for fordelsprogrammet, gjelder norsk rett og rett verneting er Nord-Gudbrandsdal tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning. 

Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?